5-5-5

Gepost in: Solidariteit

Image of the blog article

P&V werkt mee aan een microverzekering voor Keniaanse veehouders

ICMIF is de internationale federatie van coöperatieve en mutualistische verzekeraars en telt vandaag wereldwijd 214 leden. Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep, is de voorzitter.

ICMIF helpt verzekeraars die actief zijn in de sociale economie om hun marktaandeel op een duurzame manier te vergroten. Dat doet ze door haar leden marktinformatie op maat en een internationaal netwerkforum aan te bieden. Daarnaast werkt ICMIF aan programma’s om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en overlegt ze actief met opiniemakers wereldwijd.

In 2015 lanceerde ICMIF haar 5-5-5 strategie met als doel om in vijf jaar tijd in vijf landen vijf miljoen gezinnen voor het eerst toegang te geven tot verzekeringen. In Kenia trekt P&V sinds 2017 mee aan de kar. En met resultaat, want half september lanceerde CIC, een lokale coöperatieve verzekeraar haar CIC Livestock Insurance.

Inkomsenszekerheid voor gezinnen

De CIC Livestock Insurance is bedoeld voor gezinnen en sedentaire boeren die twee tot tien koeien bezitten. Deze dieren zorgen met hun melk voor een onmisbaar inkomen. Als een koe overlijdt, betekent dat een zware tegenslag. De Livestock Insurance dekt het overlijden van een koe door ziekte en ongeval. De eigenaar wordt vergoed voor 90% van de waarde van de koe. Die waarde wordt elk jaar bepaald door een dierenarts.

Bezoeken van de dierenarts en opleidingen zijn inbegrepen in de verzekeringspremie. Want een goede preventie vermindert het sterfterisico van de koeien, verhoogt de melkproductie en zorgt voor meer inkomen. Toch was de verkoop van deze verzekering niet meteen een succes. Heel wat Kenianen waren niet overtuigd van het nut: waarom zouden ze betalen voor iets dat misschien niet gebeurt?

Jan Verkest, account manager Life, ging mee poolshoogte nemen in Kenia en zag het volgende obstakel: “Veehouders in Afrika moeten voor de verzekering van hun koeien de volledige jaarpremie vooruitbetalen, een bedrag dat ze onmogelijk in een keer kunnen ophoesten. Om de Livestock Insurance toegankelijker te maken, hebben we een systeem van maandelijkse betalingen uitgewerkt, waarbij de verzekeringspremie wordt verrekend met het tegoed dat de veeboeren opbouwen bij de coöperatieven die hun melk kopen.”

Met een goed plan het veld op

Door gebrek aan ondersteuning, een doordachte distributiestrategie en de gepaste opvolgingstools was de Livestock Insurance in het begin niet erg succesvol. Met de hulp van P&V, de Amerikaanse coöperatieve maatschappij Thrivent en het Zweedse WeEffect maakt dit product sinds september van dit jaar haar doorstart.

Onze collega’s Philippe De Longueville, directielid verantwoordelijk voor risicobeheer, Fabian Melis, management trainee en Jan Verkest, accountmanager Life, gingen ter plaatse kennismaken met CIC en de Keniaanse verzekeringsmarkt.

Sterk businessplan nodig

“De Livestock Insurance bestond al als pilootproduct, maar we hadden een sterk businessplan nodig om te beslissen of we erin zouden investeren of niet. Omdat het in Kenia niet de gewoonte is om gedetailleerde rapporten op te stellen, zijn we bij CIC de nodige informatie gaan verzamelen en stelden we een financieel en operationeel plan op poten: wat is gedekt en wat niet, wat zijn de verwachte premies en schades, wat wordt de marketingaanpak, de verkoop op het terrein … Op basis van het voorbereidend werk besliste de P&V Groep om een vijfjarig engagement aan te gaan”, zo schetst Fabian Melis de eerste stappen in ons Afrikaans avontuur.

Keniaanse roadshows

Om Livestock Insurance succesvol aan de man te brengen, was er, naast sensibilisering, een doordachte marketing- en distributiestrategie nodig. Het eerste jaar focust de coöperatieve verzekeraar CIC zich op de provincie Kiambu, ten noorden van Nairobi. Daar worden nu opleidingen georganiseerd door een lokale Savings and Credit Cooperative Organization (vergelijkbaar met onze Boerenbond) en melkcoöperaties.

Tijdens deze sessies geven zij de veehouders uitleg over plannen, budgetteren, investeren, sparen en ook verzekeren. In dat laatste luik stelt CIC haar microverzekeringsproduct voor en bereikte zo intussen al honderden boeren.

Van kortbij opvolgen

Voorlopig is de rol van de P&V Groep op het terrein uitgespeeld. CIC heeft nu het heft in handen om het samen opgestelde businessplan uit te voeren. Dat gebeurt met de hulp van twee medewerkers van Thrivent, die de financiële rapportering opzetten en de opleidingen verder coördineren. Wij blijven de progressie van het product wel van kortbij volgen, overleggen nog maandelijks met alle betrokken partijen via skype en blijven ook nog enkele jaren sponsor.

“Ons financieel engagement is telkens voor één jaar, maar in principe blijven we de volledige vijf jaar steunen. De doelstelling in dit eerste jaar is dat CIC met het product 10 000 gezinnen bereikt en samenwerkingen opzet met tien melkcoöperaties. Na vijf jaar moet het product rendabel zijn en op eigen benen verder kunnen," aldus Philippe De Longueville.

Mogelijk keren we in de toekomst terug naar Kenia, waar nog twee microverzekeringen op stapel staan: een livestock verzekering voor nomadische boeren en een uitvaartverzekering.

Internationale persaandacht

De lancering van CIC Livestock Insurance kon rekenen op de belangstelling van de Keniaanse en internationale pers. Een overzicht van de artikels:

Meer informatie vindt u ook op de websites van ICMIF en 5-5-5.

Nieuwe artikels