Hoe zit het met de vergoeding van slachtoffers van terrorisme?

Gepost in: Solidariteit Van dag tot dag

Image of the blog article

Hoe reageerde de verzekeringssector op de aanslagen van 22 maart 2016?

Twee jaar na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek werden verzekeraars in de media op de korrel genomen. Zij zouden slachtoffers in de kou laten staan. Pascal Jacobs, directieadviseur bij P&V, en Marc Vanderschueren, directeur Claims, vertellen wat de aanslagen van 22 maart 2016 teweegbrachten in de verzekeringssector en hoe P&V deze gevoelige dossiers beheert.

Morele schadevergoeding verdubbeld

Na de dramatische aanslagen zijn de Belgische verzekeraars niet bij de pakken blijven zitten. Gelet op het uitzonderlijke karakter van de gebeurtenissen beslisten ze op eigen initiatief om de vergoeding voor de geleden morele schade te verdubbelen. Zo werd een jaar na de aanslagen al 5,6 miljoen euro aan morele schadevergoeding uitgekeerd.

Medische onderzoeken

Om een lichamelijk letsel correct te vergoeden, moeten verzekeraars eerst de schade en de evolutie ervan kunnen evalueren. Dat betekent dat de slachtoffers een of meerdere medische onderzoeken moeten ondergaan. Maar omdat een medische expertise na een traumatische ervaring de psychische wonden weer kan openrijten, verschijnen heel wat slachtoffers niet op de afspraak. Verzekeraars kunnen slachtoffers hiertoe niet verplichten en daarom loopt de definitieve regeling van sommige dossiers vertraging op.

Weigeren voorschotten

Een tweede reden waarom men denkt dat verzekeraars niet willen betalen, vindt zijn oorsprong in het weigeren van voorschotten door de slachtoffers. Na 22 maart 2016 kregen de gewonden en hun families voorschotten tot 365 000 euro of zelfs levenslange renten aangeboden. Sommige slachtoffers weigeren echter deze voorlopige regelingen, meestal op advies van naasten of van hun advocaat. Dit vanuit de misvatting dat het aanvaarden van een voorschot afbreuk zou doen aan het recht op een volledige schadevergoeding.

Als slachtoffers medische onderzoeken of voorschotten weigeren, dan ontstaat er een patstelling die in de media vaak wordt toegeschreven aan de traagheid van de verzekeringsmaatschappijen.

Dekking voor de slachtoffers van terrorisme

“Sinds 2008 is terreurschade door de meeste verzekeringen gedekt als die schade wordt veroorzaakt door een ontploffing en als het slachtoffer zijn gebruikelijke verblijfplaats in België heeft,” aldus Pascal Jacobs, directieadviseur bij P&V. “Om de slachtoffers snel te vergoeden en de stabiliteit van de verzekeringssector te beschermen, hebben de verzekeraars en de overheid de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) opgericht. Ook de P&V Groep is lid van TRIP.”

Wat is er veranderd na de aanslagen van 22 maart 2016?

“Een jaar geleden hebben de verzekeraars beloofd om de slachtoffers sneller en beter te vergoeden,” antwoordt Pascal Jacobs. “Hiervoor heeft de verzekeringssector een voorontwerp van een wet uitgewerkt rond de vergoeding van slachtoffers van terrorisme en een verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Dat gebeurde in overleg met de minister van Werk, Economie en Consumenten, Kris Peeters. Dat voorontwerp wil een duidelijk en snel vergoedingsstelsel invoeren voor alle slachtoffers, samen met een centraal aanspreekpunt voor verzekeringen waar de slachtoffers terecht kunnen. Ook het principe van een eenmalige medische expertise wordt hierin bekrachtigd.”

Slachtoffers onder de verzekerden van de P&V Groep

“P&V heeft jammer genoeg 29 schadedossiers lopen. Allemaal personen die bij de aanslagen lichamelijke schade opliepen op hun woon-werktraject en voor wie we optreden als arbeidsongevallenverzekeraar,” preciseert Marc Vanderschueren, directeur Claims. “Zoals bepaald in de wet- en regelgeving voor arbeidsongevallenverzekeringen dekken wij alleen de gevolgen van de lichamelijke letsels van de slachtoffers. Toch wijzen we onze verzekerden erop dat ze voor hun morele schade een vergoeding kunnen krijgen van de gemeenrechtelijke verzekeraar van de publieke plaatsen waar de aanslagen zich voordeden. En omdat P&V bij de vzw TRIP is aangesloten, krijgen deze dossiers een speciale opvolging.”

Geen achterstand

“Het aantal dossiers is beperkt en omdat deze materie zo gevoelig is, hebben we ze allemaal gecentraliseerd bij een vaste beheerder. Zo garanderen we een constante en specifieke opvolging. Tot nu toe heeft P&V dan ook geen achterstand in het dossierbeheer of in de uitbetaling van schadevergoedingen,” besluit Marc Vanderschueren.

 

bron: Assurinfo nr. 13 van 12 april 2018

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past