De aansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners - een noodzakelijke bescherming

Gepost in: KMO en zelfstandigen

Image of the blog article

Medische Aansprakelijkheidsverzekering – een must voor zorgverleners

Als toegewijd zorgverlener waakt u over onze kostbare gezondheid. Maar dat dit niet zonder risico’s is, weet u als geen ander. Een hoge werkdruk, veeleisende patiënten, vernieuwingen in technieken en producten, een wetgeving die voortdurend evolueert, … maken uw beroep er niet eenvoudiger op. Maakt u een medische fout, dan kan dit zware financiële gevolgen hebben. Gelukkig kunt u zich beschermen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van P&V.

Steeds meer schade-eisen voor medische fouten

Patiënten koesteren hoge verwachtingen van hun zorgverleners. U loopt hierdoor kans op een, al dan niet gegronde, eis tot schadevergoeding voor een medische fout. Het slachtoffer beroept zich dan op uw beroepsaansprakelijkheid. Gelukkig kunt u zich tegen zulke schadeclaims verzekeren.

Wat is beroepsaansprakelijkheid ?

Er is sprake van beroepsaansprakelijkheid, wanneer u bij het uitoefenen van uw beroep een fout maakt. Een fout kan ontstaan door nalatigheid, vergissing, verkeerd advies, of een foute handeling bij de uitvoering van een medische ingreep. Enkele voorbeelden van mogelijke medische fouten:

  • Een verpleegster dient foute medicatie toe aan een patiënt.
  • Een dierenarts vergeet bij een operatie de nodige antibiotica toe te dienen, waardoor het dier sterft door een infectie.
  • Een huisarts negeert belangrijke symptomen bij zijn patiënt. De patiënt loopt hierdoor een dringende noodzakelijke behandeling mis en sterft.

Waarom kiezen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

P&V doet meer dan louter een schadevergoeding uitbetalen. Niet elke schade is het gevolg van een nalatigheid of foute handeling van de zorgverstrekker. Daarom gaan we eerst na of de eis tot schadevergoeding wel gegrond is en of er effectief sprake is van een medische fout. P&V staat u bij en verdedigt u gedurende de hele procedure.

Is de eis gegrond, dan betalen we de schadevergoeding uit.

Welke schade is verzekerd?

P&V biedt met haar product P&V Ideal Beroepsaansprakelijkheid voor Medische en Paramedische Beroepen een uitgebreide dekking. De vier belangrijkste waarborgen zijn:

  1. Schade geleden door derden (patiënten of andere) door de zorgverlening. Naast lichamelijke letsels en materiële schade, verzekert P&V ook de immateriële gevolgschade, bijvoorbeeld als een slachtoffer van een medische fout inkomensverlies lijdt als gevolg van een lichamelijk letsel.
  2. Arces, een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar, betaalt de kosten van de juridische bijstand bij een strafrechtprocedure (bij een aanklacht voor onvrijwillige slagen en verwondingen).
  3. Beschadigt u per ongeluk een medisch instrument dat u tijdelijk van een collega hebt geleend omdat het uwe defect is, dan vergoedt P&V deze schade (tot 25.000 euro na aftrek van een vrijstelling).
  4. Ook bij schade die geen rechtstreeks gevolg is van de zorgverlening, kunt u een beroep doen op P&V. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die zich in de wachtzaal kwetst aan een gebrekkige stoel.

Spreek erover met uw P&V-agent

Bent u als zorgverlener bezorgd over uw mogelijke beroepsaansprakelijkheid? U wilt graag zekerheid dat ook andere risico’s optimaal verzekerd zijn? Contacteer dan snel uw P&V-agent. Hij kan u naast de verzekering P&V Ideal Beroepsaansprakelijkheid voor Medische en Paramedische Beroepen nog andere oplossingen voorstellen op maat van uw persoonlijke professionele situatie.

Nog geen klant? Vind hier een P&V-agent. 

 

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past