Bent u helemaal mee met de GDPR?

Gepost in: Van dag tot dag

Image of the blog article

Uw gegevens zijn in veilige handen bij P&V

Tenzij u net terug bent uit vakantie op een ver continent of wekenlang zonder televisie of computer hebt geleefd, moet het u wel ter ore zijn gekomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als AVG of GDPR, trad op 25 mei 2018 in voege. Deze nieuwe Europese regelgeving vervangt de bestaande privacywetgeving uit 1992 die niet meer aansloot bij onze digitale wereld. Het doel: u meer informatie en controle geven over uw persoonsgegevens.

Maar wat houdt de GDPR nu precies in? Christa Verstraeten, data protection officer van P&V, geeft een beknopte uitleg.

De GDPR in een notendop

U bent een burger van de Europese Unie? Dan is P&V, net als alle andere organisaties en bedrijven die uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, verplicht om:

  • strikte regels na te leven en u op een transparante manier over uw rechten te informeren
  • als een goede huisvader om te springen met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt
  • uw rechten te respecteren en, als u dat vraagt, al uw gegevens definitief te wissen (recht op vergetelheid) of u een kopie te bezorgen van de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven
  • erop toe te zien dat ook al onze partnerbedrijven de privacyregels toepassen
  • op een transparante manier ons privacybeleid te rechtvaardigen bij de bevoegde instanties en kunnen verklaren waarom we bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Alle medewerkers van P&V verwerken op hun niveau uw gegevens met de grootste zorg

“Op zich is de GDPR vooral een kwestie van gezond verstand”, stelt Christa. “Wat de GDPR complex maakt, is dat al onze medewerkers verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens op hun niveau: als schadebeheerder, HR-medewerker, marketeer ... Transparantie is dan ook onze grootste uitdaging.” Bovendien is voor overtreders het risico op een sanctie reëel. “Sleutelwoord in de GDPR is accountability, oftewel verantwoording”, vervolgt Christa. “De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft nu meer controlebevoegdheden en kan bovendien grotere sancties opleggen.” En dat komt de bescherming van uw privacy alleen maar ten goede.

Gebruik van uw gegevens en toestemming

“Uiteraard verkoopt P&V geen persoonsgegevens”, benadrukt Christa. “Wij zijn altijd al op een verantwoorde manier met de gegevens van onze klanten omgegaan.” Voor de verwerking van medische gegevens moeten we bijvoorbeeld uw expliciete toestemming vragen. En als we u willen informeren over onze dienstverlening of producten? Of als we uw gegevens gebruiken om uw contract te beheren? In dat geval gaan we ervan uit dat u daar baat bij heeft en vragen we deze toestemming niet. En als we promotieberichten of mailings sturen? “In dat geval voorzien we, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, altijd de mogelijkheid om uit te schrijven”, besluit Christa.

Uw privacy en rechten op www.pv.be

Ons privacybeleid en al uw rechten in verband met de persoonsgevens die u aan P&V toevertrouwde, hebben we overzichtelijk gebundeld op onze website.

Wilt u uw gegevens zelf inkijken of laten corrigeren? Daarvoor kunt u ook terecht bij uw P&V-adviseur. Aarzel niet om bij uw volgend bezoek aan uw adviseur samen te controleren of de persoonsgegevens en het e-mailadres waarover hij beschikt nog up-to-date zijn.

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past