Is uw autoverzekering nog up-to-date?

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

Onze mobiliteit evolueert razendsnel. Hebt u ook het gevoel dat u ogen tekort komt als u met de auto rijdt? Uw rijstijl aanpassen blijft natuurlijk de beste garantie om ongevallen te vermijden, maar wat als er toch iets gebeurt? Is uw autoverzekering aangepast aan de nieuwe mobiliteit?

Het aanbod P&V Auto alvast wel! Want de laatste maanden hebben we onze producten en diensten in een modern jasje gestoken.

Ontdek de verzekeringsformules van P&V Auto: bescherming op maat van uw mobiliteit

Bij P&V hebt u voor uw auto de keuze uit drie verschillende kant en klare verzekeringsformules: Basic, Medium of Serenity. Helder en gemakkelijk: u verzekert het strikt noodzakelijke, u gaat voor voor maximale gemoedsrust of voor iets daartussenin.

U kunt uw voertuig, uzelf en uw passagiers echter ook à la carte verzekeren. Uw P&V-adviseur wijst u graag de weg, maar het concept is heel eenvoudig. U start met een sterke basisdekking: de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (of BA Auto). En in functie van de leeftijd van uw auto en uw mobiliteitsbehoeften vult u die zelf verder aan met een van onze drie omniumformules. Of met onze vele andere optionele waarborgen zoals een klassieke pechbijstand, rechtsbijstand of de waarborg Bescherming van de bestuurder.

Uw auto voordeliger verzekeren, kan dat?

Jazeker, want op het gamma P&V Auto zijn allerlei interessante premiekortingen van toepassing die inspelen op de laatste mobiliteitstrends.

Benieuwd of u daar ook voor in aanmerking komt? Uw P&V-adviseur zoekt het graag voor u uit, maar hier alvast drie voorbeelden waarin u een korting* krijgt als u bij ons een nieuwe autoverzekering afsluit:

 • U kiest voor een auto met een rijhulpsysteem om nog veiliger te rijden? In dat geval geven we 10% korting op onze BA Auto en op de waarborg materiële schade van de omnium.
 • U rijdt met de auto naar het station en neemt de trein naar het werk? Slimme keuze! Want als u minder dan 5.000 km per jaar aflegt met uw wagen, dan krijgt u bij P&V 15% korting op uw BA Auto en 5% op uw omniumverzekering (waarborg materiële schade). U blijft jaarlijks onder de 20.000 km? Dan hebt u recht op 5% korting op de BA Auto.
 • U rijdt niet met een dieselwagen omdat u in een LEZ-zone woont of om welke reden dan ook? Dan geven we u een korting van 10% op uw BA Auto én op uw omnium (waarborg materiële schade). U kiest voor een elektrische auto of een hybride? Dan doen we daar nog een extra korting bovenop!

*Dit aanbod is onderworpen aan voorwaarden, contacteer uw P&V-adviseur voor alle details.

Bent u voldoende beschermd met uw huidige autoverzekering? En betaalt u daar ook een correcte premie voor?

Om dat te weten te komen, kunt u terecht bij uw P&V-adviseur. Hij of zij neemt samen met u al uw mobiliteitsverzekeringen onder de loep en onderzoekt of het beter of voordeliger kan.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de Autoverzekeringen die door P&V Verzekeringen ontwikkeld werden en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekeringen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID fiches van deze producten aandachtig te lezen vóór de inschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij uw P&V-adviseur.

De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met uw P&V-adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e-mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e-mail (info@ombudsman.as).

Sparen met belastingvoordeel, hoe doet u dat in 2021?

Gepost in: Pensioen Sparen

Image of the blog article

Inflatie en lage rente: met pensioensparen en/of langetermijnsparen kunt ze het hoofd bieden. Weet u welke de fiscaal voordeligste spaarformule voor u is?

In 2021 trekt onze economie zich stilaan weer op gang, maar helaas gaat deze heropstart gepaard met stijgende prijzen. Eind augustus bedroeg de inflatie zelfs 2,73%. De rente daarentegen bleef ook dit jaar superlaag. Optimaal sparen met fiscaal voordeel is dan ook een must. Maar weet u welke spaarformule u het meeste belastingvoordeel oplevert

Hoeveel mag u fiscaal sparen in 2021?


“Als u aan pensioensparen doet (of als u dit overweegt), dan hebt u de keuze: ofwel spaart u dit jaar tot 990 euro en dan bedraagt uw fiscaal voordeel 30%. Ofwel spaart u 1.270 euro, en dan is uw fiscaal voordeel 25%.

Als u weinig tot geen belastingen betaalt, dan kan uw fiscaal voordeel lager uitvallen, want het betreft een belastingvermindering.

Bij langetermijnsparen is uw fiscaal voordeel 30%, maar het maximumbedrag dat u mag sparen hangt af van uw beroepsinkomen (uit arbeid, pensioen…). Als regel geldt dat u tot 6% van uw netto beroepsinkomen kunt sparen + 176,40 euro, en met een absoluut maximum van 2.350 euro in 2021. Dit komt overeen met een netto beroepsinkomen van 36.300 euro. Om van een fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet uw inkomen (en uw te betalen belasting) voldoende hoog zijn, maar daarnaast moet u ook rekening houden met eventuele hypothecaire kredieten. Hebt u een hypotheek voor uw eigen woning in Vlaanderen of Wallonië (afgesloten vóór 2016) of in Brussel (afgesloten vóór 2017)? Of hebt u een lening voor een tweede woning? In dat geval biedt langetermijnsparen hoogstwaarschijnlijk geen extra voordeel,” aldus onze expert Levensverzekeringen. 

TIP: Uw P&V-adviseur kent uw situatie en heeft de nodige kennis in huis om na te gaan wat uw mogelijkheden zijn om uw fiscaal voordeel te optimaliseren.

Met pensioensparen en langetermijnsparen kan uw belastingvoordeel oplopen tot 30.000 euro


Tegenover het fiscaal voordeel  staat een eindbelasting. Deze wordt in het jaar van uw 60ste verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als u start na uw 55ste) door P&V doorgestort aan de fiscus en bedraagt 8% voor pensioensparen en 10% voor langetermijnsparen. Deze inhouding wordt berekend op de reserve van uw polis, de eventueel toegekende winstdeelname in tak 21 is vrijgesteld van deze belasting.

Naast deze eindbelasting is er bij het langetermijnsparen ook een premietaks van 2% op elke gestorte premie verschuldigd. Deze premietaks is niet van toepassing bij pensioensparen.

Wordt uw fiscaal voordeel dan niet volledig tenietgedaan door de eindbelasting? Een terechte vraag, die we voor u even hebben nagerekend. In de tabellen hieronder vergelijken we het fiscaal voordeel met de te betalen belasting. We gaan uit van een jaarlijkse premie in de formule tak 21 met een gewaarborgd rendement van 0,45%, de maximale instapkost en een gemeentebelasting van 6%.

U spaart jaarlijks 990 euro in pensioensparen tot 65 jaar

Startleeftijd

Fiscaal voordeel

Eindbelasting

Uw fiscale winst

20 jaar

14.167 euro

3.424 euro

10.743 euro

30 jaar

11.019 euro

2.509 euro

8.510 euro

40 jaar

7.871 euro

1.635 euro

6.235 euro

50 jaar

4.722 euro

799 euro

3.923 euro

U spaart jaarlijks 2.350 euro in langetermijnsparen tot 65 jaar

 

Startleeftijd

Fiscaal voordeel

Premietaks

Eindbelasting

Uw fiscale winst

20 jaar

33.629 euro

2.074 euro

9.404 euro

22.151 euro

30 jaar

26.156 euro

1.613 euro

6.892 euro

17.651 euro

40 jaar

18.683 euro

1.152 euro

4.491 euro

13.040 euro

50 jaar

11.210 euro

691 euro

2.195 euro

8.323 euro

“Als u op jonge leeftijd het maximum spaart in zowel pensioensparen als langetermijnsparen, dan kan dit een fiscale winst opleveren van meer dan 30.000 euro. Natuurlijk is het niet iedereen gegeven om dit te doen, en al zeker niet in deze onzekere tijden, maar zelfs op latere leeftijd starten met pensioensparen en/of langetermijnsparen levert u een behoorlijk voordeel op. Maak er optimaal gebruik van!,” zo luidt het advies van onze expert.

Waarom u uw spaarverzekering best optimaliseert vóór uw 55ste verjaardag


Zowel pensioensparen als langetermijnsparen moeten worden afgesloten voor een duur van minstens tien jaar en de eindleeftijd moet minimaal 65 jaar zijn. Uw 55ste verjaardag is een sleutelmoment, want de eindbelasting op uw contract wordt niet op uw 60ste verjaardag, maar wel op de 10de verjaardag van het contract ingehouden als u uw contract afsluit of uw spaarpremie verhoogt na uw 55ste verjaardag. Uw contract starten of optimaliseren voor je 55ste zorgt er dus voor dat de laatste 5 jaar niet belast worden. Dit kan een belangrijk verschil uitmaken.

TIP: Start of optimaliseer uw spaarcontract nog vóór uw 55ste verjaardag.

Start met langetermijnsparen vóór uw 65ste verjaardag en blijf na uw pensionering genieten van uw fiscaal voordeel


Volgens onze expert levensverzekeringen kan langetermijnsparen ook voordelen bieden na uw 65ste: “Als u een pensioen ontvangt van meer dan 1.250 euro bruto, dan moet u ook na uw pensionering nog belastingen betalen. In dit geval hebt u er alle belang bij om ook na uw 65ste aan langetermijnsparen te doen. Uw contract moet dan wel starten vóór uw 65ste verjaardag en moet minstens tien jaar lopen. Na uw 65ste verjaardag is het niet meer mogelijk om een contract af te sluiten of uw premie te verhogen. U kunt uw premiebedrag wel op elk moment verlagen.”

Belastingsvoordeel optimaliseren? Vraag raad aan uw P&V-adviseur


U wenst uw belastingen te verlagen? Dat kan met het langetermijnsparen of pensioensparen van P&V. Uw P&V-adviseur helpt u graag bij het bepalen van het bedrag dat u kunt sparen en bij het kiezen van de formule die voor u het meest geschikt is in functie van uw inkomsten en uw huidige financiële situatie.

Hoe beschermt u uw woning optimaal tegen water?

Gepost in: Woning Preventie

Image of the blog article

Met enkele aanpassingen kunt u het risico op waterschade aan uw woning beperken. Hoe? Lees hier de tips van de schade-experts van P&V.

Tegen overstromingen zoals die van juli 2021 valt natuurlijk niet zoveel te beginnen. Maar met enkele goede adviezen is waterschade aan uw woning door plots opkomend of afvloeiend water zeker te beperken. Sommige klussen daarvoor kunt u vrij gemakkelijk zelf klaren, voor andere neemt u beter een vakman of -vrouw onder de arm. Op z’n minst voor een grondig onderzoek, zodat u de juiste maatregelen neemt. Of in het geval van elektriciteit: om zeker te zijn dat alle aanpassingen volgens regels van de kunst gebeuren en dus ook optimaal gedekt zijn door uw verzekeringsmaatschappij.

Wat kunt u doen om uw woning langs buiten te beschermen tegen overstromingen?

 • Boven de waterlijn kunt u uw buitenmuur behandelen met hydrofuge. Dit transparante product trekt in uw gevel en maakt hem waterafstotend, terwijl het water er wel nog uit kan verdampen.
 • Onder de waterlijn kunt u een gevelplint in blauwe hardsteen, een waterdichte cementering of een coating tegen uw gevel aanbrengen. In tegenstelling tot een hydrofuge trekt een coating niet in uw gevel, maar ligt die er als een laag bovenop.
 • Maak uw schrijnwerk waterbestendig. Ofwel past u het bestaande schrijnwerk van uw ramen en deuren aan, bijvoorbeeld door verweerde afdichtingen te vernieuwen en het hout te beschermen met geschikte verf. Maar daarmee houdt u het water niet permanent buiten. Dat lukt alleen met speciale ontwikkelde, waterbestendige ramen en deuren. Die zijn een permanent alternatief voor de volgende oplossing.
 • Plaats waterdichte schotten voor opritten, poorten, deuren en ramen. Weet wel dat schotten alleen zin hebben als u uw gevel waterdicht kunt maken en als die voldoende stabiel is.
 • Lukt het niet om uw huis waterdicht te maken? Dan kunt u een keermuur of berm rond uw woning aanbrengen of het gebouw binnen waterbestendig maken. Openingen in de keermuur of berm, waarlangs u uw woning bereikt, dicht u dan met schotten als er een overstroming dreigt.
 • Strek uw groene vingers en zorg voor voldoende bomen, struiken en planten in uw tuin. Ze absorberen allemaal water en zijn dus uw natuurlijke bondgenoten voor waterafvoer én tegen overstromingen. 

Hoe kunt u uw woning binnen beschermen tegen waterschade?

 • Verhoog of dicht verluchtingsopeningen. Denk bijvoorbeeld aan het keldergat, de rioolputjes en de ventilatieopening voor de droogkast. Let er wel op dat de lucht voldoende ververst blijft worden in bijvoorbeeld lokalen met een stookketel.
 • Plaats toestellen en installaties op een (gemetselde) sokkel of op een onderstel met poten in rvs. De elektrische aansluiting ervan bevindt zich het best boven de waterlijn. Ook de afvoer moet voldoende hoog zitten. Technische installaties zoals wandboilers en -ketels op gas laat u rechtstreeks tegen de wand of op een draagstoel tegen de muur plaatsen. Of u verhuist ze naar lokalen die niet (of minder hoog) overstromen.
 • Laat uw buiten- en binnenmuren waterbestendig maken. Hoe u dit precies doet, zou ons te ver leiden. Hiervoor schakelt u het best een vakman of -vrouw in.
 • Nieuwe meubels? Kies dan voor kasten op kunststofpootjes, waartegen u een voorzetplint kunt vastklikken. Laat u nieuwe ingebouwde kasten plaatsen? Dan kiest u het best kastmodellen met uitneembare legborden en geen houten achterwand. Deze kasten kunt u makkelijk reinigen na watersnood.
 • Uw vloer. De beste oplossing is een vloer in gepolijst beton omdat die waterdicht is en vlot kan worden schoongemaakt. Andere goede opties zijn keramische tegels met een waterbestendige voegmortel of granitotegels zonder voeg.
 • Om de keuken na een overstroming makkelijk te kunnen reinigen, kiest u er het best één waarbij u de kasten vanonder het werkblad kunt schuiven of rollen, of waarbij de werktablet niet op kasten rust. Het kookfornuis is het best in het werkblad ingebouwd. Zo zit het fornuis relatief hoog en reikt het water er minder snel aan.
 • En wat met uw elektrische installatie? Die laat u best op uw hoogste verdieping plaatsen of in een kamer die niet kan overstromen. Opgelet: wijzigingen aan of plaatsingen van uw elektrische installatie moet u in elke geval door een erkend technicus laten uitvoeren, en dit volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Stopcontacten en schakelaars moeten zich boven de waterlijn bevinden.

Bescherm uw woning tegen waterschade… met een brandverzekering van P&V

Om uw woning optimaal te beschermen, zorgt u ook best voor een goede brandverzekering.

Waarom dit zo belangrijk is, dat leest u hier of ontdekt u bij de P&V-adviseur in uw buurt.

Uw P&V-adviseur: 1 aanspreekpunt voor al uw verzekeringszaken

Gepost in: Over P&V

Image of the blog article

Alles in onze samenleving digitaliseert aan sneltreinvaart: van de overheid en banken tot energieleveranciers en openbaar vervoer. Dat maakt dat we steeds minder écht menselijk contact hebben.

Vanuit onze waarden van nabijheid en expertise vinden wij bij P&V het echter belangrijk dat onze klanten voor hun verzekeringszaken óók terechtkunnen bij een vaste contactpersoon van vlees en bloed: de P&V-adviseur!

Wij geven u alvast vijf goede redenen waarom u altijd op uw P&V-adviseur kunt rekenen:

1. Hij kent u

Uw P&V-adviseur kent uw situatie en uw gezin. Hij (of zij) ontvangt u graag regelmatig voor een gesprek en stelt u op basis daarvan de verzekeringsoplossingen voor die het best aansluiten bij uw behoeften van dat moment. U breidt uw woning uit? U gaat skiën en wilt zeker zijn dat u bij pech gerepatrieerd wordt? Vertrouw dan op de expertise van uw adviseur.

2. Hij is dichtbij

Uw P&V-adviseur, dat is de verzekeringsprofessional uit uw gemeente (of streek) die steeds voor u klaarstaat. Bij uw adviseur bent u nooit een nummer: hij of zij is uw vertrouwde contactpersoon voor al uw verzekeringsvragen.

3. Hij is uw bondgenoot

Uw P&V-adviseur geeft u snel de informatie die u nodig hebt. Vakkundig advies, vlot beheer van uw dossiers, een nieuw verzekeringscontract, een schadegeval of expertise… of het nu gaat om een ongeval, waterschade of een andere speling van het lot: op uw adviseur kunt u rekenen. Want goed geadviseerd = goed verzekerd!

4. Hij is bereikbaar

Uw P&V-adviseur is er voor u: face to face, per telefoon, via e-mail en in veel gevallen via een videogesprek. Maar welk kanaal u ook kiest: uw adviseur biedt u altijd zijn volle expertise aan.

5. Hij is competent

… en schoolt zich voortdurend bij om u van topadvies te blijven voorzien. Een P&V-adviseur is altijd op de hoogte van het laatste nieuws, de nieuwste reglementeringen, wetswijzigingen, procedures en overeenkomsten in de verzekeringssector. Hij (of zij) kent alle nieuwe producten of promoties die interessant voor u kunnen zijn. Uw adviseur wordt bovendien omringd en ondersteund door een hele groep van specialisten, in zijn agentschap of bij P&V, bij wie hij terechtkan voor uw specifiekere vragen.

 

Conclusie: uw P&V-adviseur staat voor u klaar. Aarzel niet hem of haar te contacteren voor al uw vragen over uw contracten of over verzekeringen in het algemeen. Persoonlijk advies in mensentaal verzekerd!

Geeft uw rechtsbijstandsverzekering recht op een belastingvoordeel?

Gepost in: Familie Rechtsbijstand

Image of the blog article

De Safety All In Life Plus van Arces: fiscaal voordelige rechtsbijstand die helemaal mee is met zijn tijd

Heel wat mensen sluiten in hun familiale, brand- of autoverzekering een aanvullende waarborg rechtsbijstand af om hun belangen te verdedigen bij geschillen. Bijvoorbeeld als er na een schadegeval onenigheid ontstaat over de vergoeding die de tegenpartij hen verschuldigd is. Deze waarborg biedt echter meestal maar een beperkte dekking.

In vergelijking met onze buurlanden hebben relatief weinig gezinnen echter een globale rechtsbijstandsverzekering die voor een gepaste oplossing zorgt voor alle andere geschillen in hun privéleven. Denk hierbij aan een dispuut met uw ex-werkgever over uw ontslagvergoeding, een geschil met de verkoper van uw nieuwe wasmachine of een of een (naar uw mening onterechte) verwerping van uw belastingaangifte door de fiscus.

Op zich is dat verwonderlijk, want hoe voorzichtig u ook leeft, de kans dat u ooit in een conflict terechtkomt waarvoor u op eigen houtje geen oplossing kunt vinden, is reëel. In het slechtste geval raakt u zelfs verwikkeld in een gerechtelijke procedure. En de kosten hiervoor zijn, zoals u misschien zelf al hebt ondervonden na een bouwconflict of echtscheiding, de laatste jaren alleen maar toegenomen. In zo’n geval komt een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekering goed van pas.

Rechtsbijstand in cijfers

Volgens beroepsorganisatie Assuralia bedroeg (in 2019) het aantal rechtsbijstandsverzekeringen gekoppeld aan een autoverzekering meer dan 6 miljoen, en deze gekoppeld aan een familiale verzekering nog eens ruim 5,5 miljoen. Het aantal ruime, globale rechtsbijstandsverzekeringen is veel beperkter: slechts 463 500 Belgische gezinnen kan ook rekenen op een globale rechtsbijstand. Dat is amper één gezin op tien.

Sluit voor 31 december een Safety All In Life Plus af en geniet van een fiscaal voordeel tot 124 euro

Om juridische bescherming voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, kent de overheid sinds 1 september 2019 een belastingvoordeel toe aan wie een ruime, op zich staande rechtsbijstand afsluit. Deze verzekering moet dan wel beantwoorden aan een aantal wettelijke minimumcriteria.

En één van de sterkste producten op de Belgische markt die aan deze criteria voldoet (en zelfs nog een ruimere bescherming biedt), dat is de Safety All In Life Plus van Arces, kwaliteitslabel voor rechtsbijstand van P&V.

Als u deze verzekering vóór 31 december 2021 afsluit bij uw P&V adviseur EN ook dit jaar nog uw volledige jaarpremie stort, dan hebt u voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) recht op een belastingvermindering tot 124 euro, bovenop de voordelen van uw eventuele andere fiscaal gunstige verzekeringsproducten.

U hebt al een rechtsbijstand Safety All In? Dan kunt u deze bij uw P&V-adviseur laten upgraden naar de fiscaal interessante en bovendien goedkopere Plus-formule. Uw adviseur berekent graag welk belastingvoordeel u dit voor u in de toekomst oplevert.

Wat moet u doen om van uw fiscaal voordeel te genieten?

Als u een Safety All In Life Plus afsluit, dan bezorgt P&V u elk jaar een fiscaal attest om bij uw aangifte van de personenbelasting te voegen. Het premiebedrag dat u mag aangeven, is begrensd tot 310 euro en moet worden ingevuld in vak X, code 1344 of 2344. Uw belastingvoordeel bedraagt 40% van dit bedrag, oftewel (maximum) 124 euro voor aanslagjaar 2022.

Op zoek naar een volledige rechtsbijstand die de laatste trends volgt?

De Safety All In Life Plus is niet alleen een fiscaal interessant product. Het is een complete rechtsbijstand die zowat alle geschillen in uw privéleven dekt die onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege vallen. Een uitzondering hierop vormen de geschillen die onder de rechtsbijstand auto vallen. Bij Arces kunt u uw rechtsbijstand auto echter wel combineren met uw Safety All In Life Plus in één contract, waarvoor u één premie betaalt.

Bovendien is de Safety All In Life Plus helemaal mee met de laatste evoluties in onze samenleving.

Drie voorbeelden van gedekte geschillen (als ze zich voordoen in uw privéleven):

 1. Om op onze bestemming te geraken, combineren we steeds vaker verschillende vervoersopties. Denk hierbij aan elektrische fietsen of steps, speed pedelecs … Als u hierbij verwikkeld raakt in een verkeersongeval en juridische hulp nodig hebt om met alle partijen tot een schikking te komen, dan kunt u een beroep doen op de Safety All In Life Plus.
 2. Stel: U valt na een bruusk remmanoeuvre van de buschauffeur, breekt een arm en bent twee maanden arbeidsongeschikt. Met een Safety All In Life Plus staat u er niet alleen voor. U kunt terugvallen op uw hulp en de expertise van Arces om een billijke schadevergoeding te krijgen, zo nodig langs juridische weg.
 3. De Safety All In Life Plus biedt juridische bescherming in alle landen van de Europese Unie. En hoewel de Brexit intussen een feit is, blijft deze rechtsbijstand ook geldig in het Verenigd Koninkrijk.

Betaalt u teveel voor uw rechtsbijstand? Doe de verzekeringscheck!

Benieuwd naar de formule die uw rechten het beste verdedigt en die aansluit bij uw levensstijl? Geïnteresseerd in een volledige check-up van uw verzekeringen, gratis en zonder enige verplichting? In een P&V-kantoor of digitaal, reken op uw adviseur om al uw lopende contracten en rechtsbijstandswaarborgen, bij P&V of bij een andere maatschappij, onder de loep te nemen. Hij bekijkt graag samen met u of u dubbel verzekerd bent en welke dekkingen u eventueel kunt schrappen.

Ik ben klant - Check of ik goed ben verzekerd (en of mijn rechten goed zijn beschermd)

Ik ben geen klant - Vertel me meer over deze rechtsbijstand (en check of ik goed ben verzekerd)

 

 

Nieuwe artikels