Optionele waarborgen  


Hoe voorzichtig of vooruitziend u ook bent, er kan altijd iets gebeuren. Een ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met inkomensverlies en kan de levensstandaard van uw gezin hypothekeren of de realisatie van uw projecten in gevaar brengen. Om u daartegen te beschermen, kan u uw niet-fiscaal sparen uitbreiden met de volgende waarborgen:

 

Kapitaal overlijden

Wilt u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.

Bijvoorbeeld: u verzekert zich voor een kapitaal overlijden, waarbij u een kapitaal van 25.000 euro opbouwt. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

 

Ongevallenverzekering

(enkel bij periodieke premies)

Indien u, ten gevolge van een ongeval, overlijdt of 100% fysiologisch invalide wordt, keert P&V een door u gekozen bedrag uit aan uzelf of aan uw nabestaanden. 

 

Arbeidsongeschiktheid

(enkel bij periodieke premies)

P&V biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kan beide formules combineren.

  1. P&V betaalt de premie van uw niet-fiscaal spaarplan verder, zolang u arbeidsongeschikt bent.
  2. P&V betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kan werken. 

Voor beide formules kan u de eigenrisicotermijn zelf bepalen (90 d., 180 d. of 365 d.) De eigenrisicotermijn is de periode waarin er geen uitkering plaatsvindt.

Opgelet: wenst u de ongevallenverzekering of de dekking arbeidsongeschiktheid, dan moet u minimaal 20% van uw premie in tak21 investeren. 100% in tak23 investeren is dan niet mogelijk.  

 

 

Op de aanvullende waarborgen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. De uitgesloten risico’s worden toegelicht in de algemene voorwaarden.

Kosten

 

Instapkosten

Max. 7% op elke premiestorting

 

Beheerskosten

Op tak21 een forfaitair bedrag van € 14,87 (bedrag 2020)

Op tak23 een beheerskost variërend van 0,75% tot 1% afhankelijk van het gekozen fonds

 

Uitstapkosten

Op tak21: 5% met een minimum van 75 euro. De laatste 5 jaar van de overeenkomst dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum. 

Op tak23: het eerste jaar 3%, het tweede jaar 2%, het derde jaar 1%, vanaf het vierde jaar geen uitstapkosten meer.

 

Overdrachtskosten

Overdrachtskosten wanneer de gestorte sommen tussen de verschillende gedeelten worden overgedragen:

  • Overdracht van tak 23 naar tak 21 of tak23: Er wordt een vergoeding van 0,5% van de overgedragen reserve aangerekend. Wel geldt één gratis overdracht per kalenderjaar vanuit of binnen het tak 23-gedeelte.
  • Overdracht van tak 21 naar tak 23: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Indien het contract aanvullende waarborgen bevat, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven

Meer informatie over de kosten vindt u in de Key Information Documents en de specifieke informatiefiches.

Overdrachtskosten

Overdrachtskosten wanneer de gestorte sommen tussen de verschillende gedeelten worden overgedragen:

  • Overdracht van tak 23 naar tak 21 of tak23: Er wordt een vergoeding van 0,5% van de overgedragen reserve aangerekend. Wel geldt één gratis overdracht per kalenderjaar vanuit of binnen het tak 23-gedeelte.
  • Overdracht van tak 21 naar tak 23: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Indien het contract aanvullende waarborgen bevat, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven

Spaar- of beleggingsdoelstelling


Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

 

Tak 21

In tak21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in tak21 (Capiplan) of in tak23 (Capi23) geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

 

Tak 23

In tak23 hebt u keuze uit een van de zes fondsen* van onze partners, Bank Degroof Petercam en Funds For Good. Gerangschikt van het meest defensief naar het meest dynamisch zijn dat:

*Meer info vindt u op de fondsenpagina.

Het beheersreglement is van toepassing op alle tak23-fondsen.

 

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van tak21 & tak23. Bij een combinatie moet minimaal 20% in één tak geïnvesteerd worden. 

 

Premie

De minimale premie is 25 €/storting. Indien u kiest voor tak21 in de formule 0% Is de minimale storting evenwel 500 EUR per jaar of 5.000 EUR als koopsom. Voor gedeeltelijke opnames of bijstortingen zijn er geen minimumbedragen.

looptijd

Het betreft een contract van bepaalde duur. De aanbevolen minimale looptijd is 8 jaar en 1 maand

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

Nieuwe artikels