Reglement Wedstrijd WeCover 


Dit reglement is van toepassing op de ‘Best driver Challenge’ (hierna: de Wedstrijd). 

De specifieke modaliteiten van elke Wedstrijd (duur, winnaars, prijzen …) zijn opgenomen in een voor elke Wedstrijd kenmerkende beschrijving (hierna: de Beschrijving) en zijn beschikbaar op de specifieke pagina in de weCover-app.
 

Artikel 1: Organisator


De Wedstrijd wordt georganiseerd door de P&V Groep (P&V Verzekeringen CV), Koningsstraat 151, 1210 Brussel – België, btw BE 0402.236.531 (RPR Brussel), verzekeringsonderneming goedgekeurd onder nummer 0058 (hierna: de Organisator). De P&V Groep ontwikkelt verzekeringsoplossingen onder de merken P&V en Vivium, alsook de producten van Actel. 

De prijzen worden geschonken door de Organisator. 
 

Artikel 2: Duur van de Wedstrijd


De begin- en einddatums (en -uren) van elke Wedstrijd en de uiterste datum waarop de winnaars op de hoogte worden gebracht, zijn opgenomen in de Beschrijving.
 

Artikel 3: Inspraak


Om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer de weCover-app eerst downloaden en installeren op zijn smartphone. Vervolgens moet de deelnemer alle verplichte velden in het formulier invullen om zijn gebruikersaccount aan te maken.

Iedere persoon mag eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames houdt de Organisator alleen rekening met de eerste ontvangen deelname.

De voorwaarden waaraan elke deelnemer moet voldoen om de deelname te valideren, zijn opgenomen in de Beschrijving.

Louter door deel te nemen, stemt elke deelnemer in met de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring weCover en ons privacybeleid (www.pv.be/privacy). 

We bewaren de gegevens van elke Wedstrijd gedurende een periode van een jaar vanaf de datum waarop de winnaars op de hoogte worden gebracht. Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en over de uitoefening van uw rechten vindt u op www.pv.be/privacy.

Artikel 4: Winnaars


De modaliteiten van elke Wedstrijd en de wijze waarop de winnaars worden bepaald, zijn opgenomen in de Beschrijving.

Wanneer een rijscore wordt gebruikt, houdt WeCover rekening met de context waarin wordt gereden. Dat betekent dat overdreven snelheid, bruusk remmen, hard versnellen of 'sportieve' bochten in risicovolle omstandigheden (regen, ‘s nachts, tijdens de spitsuren enz.) zwaarder zullen worden bestraft. Bij ex aequo worden de winnaars bepaald op basis van de tijd die ze te snel reden.

De Organisator duidt de winnaars in alle objectiviteit aan. De door de weCover-app bepaalde rijscore geldt daarbij als bewijs.

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.
 

Artikel 5: Prijs


De te winnen prijzen zijn opgenomen in de Beschrijving.

Er wordt een maximumprijs toegekend per adres/woonplaats. Twee personen die op hetzelfde adres wonen, kunnen dus niet elk een prijs winnen.

De prijs kan niet worden omgeruild tegen speciën of enige andere vorm van vergoeding. De Organisator behoudt zich het recht voor, als hij daar buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs te vervangen. Als een prijs verzonden wordt, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of voor vertraging van de bezorging. Als de prijzen aangetekend worden verstuurd, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de prijs niet door de winnaar in ontvangst wordt genomen.
 

Artikel 6: Beschrijving


De Wedstrijd loopt van 3 maart om 12u tem 31 maart 2021 om 23u39

Dit is een individuele wedstrijd.

Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer:

  • De kilometers van een rit tellen mee enkel als die langer is dan 2 km met een rijstijlscore van meer dan of gelijk aan 80% .

De 3 winnaars zijn de winnaars die op het einde van de wedstrijd de meeste kilometers reed met de beste rijstijlscore.

Er zijn 3 prijzen: 

  • Voor de winnaar: 1 Decathlon voucher ter waarde van 50€
  • Voor de tweede winnaar: 1 Decathlon voucher ter waarde van 15€
  • Voor de derde winnaar: 1 Decathlon voucher ter waarde van 15€.

De winnaars worden op 6 april bekendgemaakt en ontvangen hun voucher per e-mail.  
 

Artikel 7: Voorwaarden


Iedereen die in België woont, mag aan de Wedstrijd deelnemen, uitgezonderd de personeelsleden van de Organisator, de ondernemingen (inclusief hun personeel en medewerkers) die bij de organisatie van de Wedstrijd betrokken zijn en alle verwanten (d.w.z. personen die onder hetzelfde dak wonen) van deze uitgesloten categorieën. Deelnemers die geen achttien jaar zijn op het ogenblik van deelname mogen niet meedoen aan de Wedstrijd.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de spelregels en het Wedstrijdreglement. De deelname aan de Wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude leidt tot de onherroepelijke en onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de Organisator.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen als dat door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil gerechtvaardigd is. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden buiten zijn wil. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich tijdens de Wedstrijd voordoen, zoals het niet-verzenden of niet-ontvangen van e-mail, het niet-registreren van trajecten, de disproportionele facturering van mobiele gegevens enz.

In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of betwisting kan de Organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om het goede verloop van deze Wedstrijd te verzekeren. De beslissingen van de Organisator zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade aan goederen en/of personen in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of het gebruik of de toekenning van de prijs. In alle gevallen waarin het Wedstrijdreglement niet voorziet, komt het de Organisator toe om een beslissing te nemen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en louter naar eigen goeddunken de Wedstrijd te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.
 

Artikel 8: Wetgeving


De Wedstrijd als geheel en dit reglement in het bijzonder worden beheerst door de Belgische wetgeving en geïnterpreteerd en toegepast volgens het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die uit de Wedstrijd voortvloeien of er verband mee houden en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel. 

Voor bijkomende vragen of verduidelijkingen over deze Wedstrijd raden we u aan een e-mail te sturen naar info@wecover.be.

Het airbagvest: onmisbaar in de uitrusting van elke motorrijder

Gepost in: Motorfiets

Image of the blog article

Verstandige motorrijders kruipen nooit in het zadel zonder helm. Een airbagvest behoort dan weer niet tot hun standaarduitrusting. Verwonderlijk, want bij een ongeluk biedt zo’n vest extra bescherming tegen letsels aan de buik, borstkas en ruggengraat. U verzekert uw motor bij P&V? Dan hebben we samen met In&motion, wereldleider in motorairbags, een mooi voorstel voor u.

Drie redenen om dit jaar een airbagvest te dragen als u met de motor gaat rijden

Het airbagvest werd oorspronkelijk ontworpen als extra valbescherming voor wedstrijdrijders en wordt gedragen onder het motorvest. Bij een botsing opent het motorairbagvest zich in minder dan zes honderdsten van een seconde. De airbag vult zich onmiddellijk met het gas uit een CO2-patroon. Na de impact loopt het vest langzaam leeg zodat het slachtoffer voldoende beschermd blijft en geen hinder ondervindt bij het bewegen. Dat maakt van het airbagvest een onmisbare veiligheidsuitrusting voor motorrijders. 

U hebt een P&V Motorverzekering? Dan helpen we u graag een handje bij de aankoop en het gebruik van een airbagvest. Dat doen we samen met onze partner en airbagspecialist In&motion. 

1. De airbag beschermt uw vitale organen bij een motorongeval

Heel wat motorrijders raken na een ongeval levensgevaarlijk gewond. Met een airbagvest blijft de schade vaak beperkt, omdat het u van bij uw heupen tot aan de onderkant van uw helm omsluit en zo uw vitale organen bij een valpartij beschermt. Op die manier zijn uw nieren, lever, milt, longen en hart, maar ook uw ruggengraat beschermd. Sommige modellen ondersteunen ook uw hoofd om uw nekwervels te beschermen tegen de schokken door het gewicht van uw helm. 

2. Een airbagvest voor elke motor en elk beschermingsniveau

Er bestaan drie technologieën: de bedrade airbag, de radiogestuurde airbag en de autonome elektronische airbag. Dat laatste model wordt aangeboden door onze partner In&motion.

De bedrade airbag

Dit model is met de motor verbonden via een kabel. Die kabel wordt op het frame of aan de voorkant van het zadel bevestigd en moet voor elk vertrek worden aangesloten. Bij een val activeert de spanning van de kabel een systeem dat het gas uit een patroon doet vrijkomen. Dit systeem is relatief eenvoudig en werkt op batterijen. Als de airbag na activering niet beschadigd is, kan hij meestal opnieuw worden gebruikt. U moet alleen een nieuwe gaspatroon kopen. Het grootste nadeel van een bedrade airbag is dat de kabel perfect moet afgesteld zijn om op het juiste moment het systeem te activeren.

De radiogestuurde airbag

De radiogestuurde airbag heeft veel weg van de airbag in een auto. Hiervoor moeten sensoren op de motor worden geïnstalleerd (doorgaans door een vakman). Er is geen fysieke verbinding tussen de airbag en de motor. De sensoren, gyroscopen en versnellingsmeters monitoren de motor op controleverlies. Bij een val sturen ze radiosignalen naar een centrale op de motor die de airbag activeert. Het systeem bestaat gewoon uit een ontvanger en een klein mechanisme om de gaspatroon te activeren. De airbag vult zich al na 45 milliseconden. U moet er wel voor zorgen dat uw motor met dit systeem is uitgerust en dat de ontvanger van de airbag, die zich meestal in uw airbagvest bevindt, altijd opgeladen is.

De autonome airbag, type In&motion

Bij de volledig autonoom werkende airbag zijn alle elektronica en het activeringssysteem ingebouwd in de motoruitrusting. De airbagtechnologie van In&motion, wereldmarktleider in motorairbags, is een van de beste voorbeelden. Dit intelligente elektronische detectiesysteem bestaat uit een vest dat ultrasnel wordt geactiveerd, een gegevenssensor met een krachtig algoritme en een gaspatroon. Het systeem verzamelt gegevens bij elk gebruik van de airbag en verrijkt hiermee het ingebouwde algoritme van alle gebruikers. Want In& motion is in de eerste plaats een community van motorrijders, die sinds de lancering al meer dan 20 miljoen kilometer aan gegevens verzamelde. Dankzij meer dan 1.000 analyses per seconde meet het systeem uw positie in real time en kan het anticiperen op een impact of die detecteren. Als een abnormale beweging wordt geregistreerd, dan wordt de airbag in minder dan zes honderdsten van een seconde opgeblazen om u zo goed mogelijk te beschermen tegen de impact. U kunt er dus op vertrouwen dat het systeem continu waakt over uw bescherming. Hoe zit dat praktisch? Dit intelligente systeem draagt u vlotjes onder elke motorvest. 

3. Geniet nu van een korting op uw motorairbagvest en ga goed beschermd op weg 

U verzekert uw motor bij P&V? Dan ondersteunen we u graag bij de aankoop en het dragen van een airbagvest. Hierbij doen we een beroep op onze partner In&motion, wereldleider in motorairbags. Het airbagsysteem van In&motion is comfortabel, discreet en krachtig, en het past onder alle motorvesten. Het motorairbagvest van In&motion is gekoppeld aan de In&box, die is uitgerust met allerlei sensoren en detectiemodi die anticiperen op een val en ervoor zorgen dat de airbag op tijd wordt geactiveerd. Deze box kunt u trouwens huren of kopen: aan u de keuze. 

Om ons partnership met In&motion te vieren hebben we een interessant proefaanbod voor u: P&V betaalt de eerste drie maanden van de jaarlijkse huur van uw In&box. Surf snel naar onze website voor meer informatie over deze korting.

Goed om weten: het airbagsysteem kan na activering opnieuw worden gebruikt. Het volstaat de gaspatroon in het airbagsysteem te vervangen. Bent u al de gelukkige eigenaar van zo'n systeem? Dan betaalt P&V uw nieuwe gaspatroon als die vervangen moet worden.

1. U krijgt een korting op de activering van uw In&box 


Om de voordelen van het In&motion-aanbod te kunnen genieten, moet u uw In&box activeren. Om de kosten te drukken, kunt u dit toestel huren voor een bedrag van 120 euro per jaar (12 euro per maand) en profiteren van het 'Jaarlijkse Revolutie'-aanbod van In&motion. Voor u als klant met een P&V Motorverzekering zijn de eerste drie maanden van de jaarlijkse huur van de In&box gratis.
 

Activeer uw In&box in vier eenvoudige stappen:
 

1.  Schaf u een airbag met de In&motion-technologie en een In&box aan. 

Meer weten over de In&motion-producten?

2.  Download de In&box in de Google Play Store of Apple Store en maak een account aan:

  

3.  Ga naar de website van In&motion en selecteer het gewenste In&box-abonnement. Voer vervolgens het contractnummer van uw P&V Motorverzekering in om de korting te genieten.

4.  Koppel uw In&box en app volgens de in de app beschreven procedure. 

10.000 

gebruikers

+ 30 miljoen

kilometer op de teller van het systeem

+ 1.000

valpartijen geanalyseerd in reële omstandigheden

sinds 2016 

motorleverancier van de GP

sinds 2020 

motorleverancier van Parijs-Dakar 

Nieuwe artikels