Huurder: 5 onmiskenbare rechten

Gepost in: Woning

Image of the blog article

Huurders: 5 onmiskenbare rechten

Als huurder hebt u een aantal plichten ten opzichte van uw huisbaas, maar u hebt ook rechten. Ontdek ze hier.

1. Transparante aankondigingen

De verhuurder moet de huurprijs en de lasten verplicht vermelden op de aankondiging. Doet een eigenaar dat niet, dan kan hij verdacht worden van discriminatie.

2. Huurwaarborg: maximaal twee of drie maanden huur

De huurwaarborg is geen wettelijke verplichting. Toch kan een verhuurder hierom vragen en de modaliteiten ervan vastleggen in de huurovereenkomst. In het Brussels en Waals Gewest mag de huurgarantie niet meer dan twee maanden huur bedragen, in het Vlaams Gewest is dat drie maanden.

Als huurder mag u kiezen hoe u de huurwaarborg wilt betalen. 

 1. Via een individuele rekening op uw naam bij een bank, waarop de waarborg in één keer wordt gestort.
 2. Via een huurwaarborg via uw bank (een ‘bankgarantie’). U betaalt de waarborg dan in maandelijkse termijnen af over een periode van maximaal drie jaar.
 3. U kunt hulp vragen aan het OCMW dat dan zelf een aanvraag indient bij een bank om de huurwaarborg te voorzien.

3. Bezoek van de verhuurder

Van zodra het contract getekend is, mag de verhuurder uw woning enkel betreden met uw toestemming. Doet hij dat zonder uw toestemming, dan kan hij beschuldigd worden van huisvredebreuk.

De verhuurder heeft wel het recht om een keer per jaar te komen kijken of u zorg draagt voor de woning. Hij mag ook langskomen voor de herstelling van mankementen die u hem gemeld heeft.

Weet ook dat de verhuurder met u bezoekdagen en -uren moet afspreken als hij de woning wil verkopen of verhuren. Uw huisbaas mag trouwens geen reservesleutel van uw woning hebben zonder uw toestemming.

4. Recht op minimale woningkwaliteitsnormen

Een huurwoning moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen wat betreft:

 • structurele stabiliteit van het gebouw
 • veiligheid
 • gezondheid
 • minimum aan comfort
 • minimale isolatie
 • grootte van de woning

Meer details vindt u op deze pagina.

Beantwoordt uw woning niet aan deze eisen, vraag dan via een aangetekend schrijven aan uw huisbaas om de gepaste maatregelen te nemen. Krijgt u hierop geen antwoord, dan neemt u best contact op met de bevoegde diensten voor uw gewest.

5. Financiële ondersteuning nodig?

Personen met een laag inkomen kunnen ondersteuning vragen bij de betaling van hun maandelijkse huur. De aard van de beschikbare hulp varieert van gewest tot gewest. Ofwel krijgt u een eenmalig bedrag bij uw intrek in de woning, ofwel een maandelijkse tegemoetkoming.

Op de volgende websites vindt u meer informatie over financiële steun voor huurders, de verschillende huurcontracten, het oplossen van conflicten tussen verhuurder en huurder en nog veel meer:

Goed om weten

Er bestaan wetten om huurders te beschermen, bijvoorbeeld tegen uitzetting en tegen de verhoging van de huurprijs die meer bedraagt dan de jaarlijkse indexering.

Kies voor een goede brandverzekering

De meeste huurders zijn contractueel verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Soms is het ook wettelijk verplicht. Een goede zaak: zo is uw huurwoning volledig beschermd. 

Meer weten? Uw P&V-adviseur beantwoordt met plezier al uw vragen.

Contacteer uw P&V-adviseur

Nog geen klant? Vind een P&V-adviseur in uw buurt.

 

Dit artikel werd geactualiseerd op 25/09/2023.

Waarom uw pensioenspaarfonds inruilen voor een verzekering?

Gepost in: Pensioen Sparen

Image of the blog article

Meer dan drie miljoen Belgen doen aan pensioensparen. De ene helft met een pensioenspaarfonds bij de bank, de andere helft met een pensioenspaarverzekering. Het basisprincipe van beide formules is identiek: u bouwt een spaarpotje op voor later en wordt intussen jaarlijks beloond met een fiscaal voordeel. Toch zijn er enkele goede argumenten om over te stappen van een pensioenspaarfonds naar een verzekering.

Wat is de pensioenspaarverzekering van P&V?

Bij P&V kunt u pensioensparen via een levensverzekering met een door ons gegarandeerd rendement (tak 21), met een rendement dat gekoppeld is aan onze beleggingsfondsen (tak 23) of een combinatie van beide (tak 44). Aan u de keuze!

Als u zo’n verzekering afsluit, dan bent u zowel verzekeringsnemer als verzekerde en kunt u zelf de begunstigde aanduiden van uw kapitaal als u zou overlijden vóór uw contract afloopt. Maar opgelet: om een fiscaal voordeel te genieten op uw verzekeringspremies, moet uw eerste begunstigde:

 • ofwel de partner zijn waarmee u gehuwd of wettelijk samenwonend bent
 • ofwel een bloedverwant tot in de tweede graad (kinderen, broers of zussen…).

Voordelen van een pensioenspaarverzekering ten opzichte van een pensioenspaarfonds

In vergelijking met het pensioenspaarfonds bij uw bank biedt P&V Pensioensparen u drie extra voordelen:

1. Eén fonds versus een mix van fondsen

Kiest u voor een pensioenspaarfonds, dan bent u afhankelijk van de prestaties van dat ene fonds. Maar doet u aan pensioensparen bij P&V, dan kunt u meerdere fondsen van ervaren beheerders (Degroof-Petercam, Funds For Good, Amundi…) combineren. En zo’n mix biedt u sowieso een betere risicospreiding dan de pensioenspaarformules met slechts één fonds bij uw bank. 

Bij P&V kunt u bovendien gemakkelijk en op elk moment de samenstelling van uw fonds(en) wijzigen om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. Zo’n switch is bij ons trouwens eenmaal per jaar gratis.

2. Onaangename verrassingen vermijden dankzij een zachte landing

Kiest u voor pensioensparen bij P&V, dan kunt u niet enkel sparen in een mix van fondsen: u kunt evengoed uw premie (gedeeltelijk) in tak 21 investeren. Dit is een formule die u een gewaarborgd rendement biedt. Gezien de rentestijgingen van de afgelopen maanden wordt deze formule opnieuw interessanter, zeker als u liever niet te veel risico’s neemt.

Tak 21 is, ongeacht uw profiel, zeker interessant wanneer u wat ouder wordt. Bij een fonds (of een mix van fondsen) heeft u namelijk geen enkele kapitaalsgarantie, en dat betekent dat een beurscrash vlak voor uw pensioen vaak een stevige hap uit uw spaarpot neemt. Gelukkig kunt u dit vermijden door uw reserve in tak 23 over te dragen naar een vastrentende tak 21-formule als uw pensioendatum dichterbij komt. Omdat u op die manier niet meer in fondsen belegt, zal een beurscrash geen impact op uw spaargeld hebben. Onze P&V-adviseurs volgen dit mee op en stellen u graag de spaarformule voor die bij u past.

3. Een eerlijkere fiscaliteit

Naast het fiscaal voordeel moet u bij pensioensparen ook rekening houden met een eindbelasting, en die bedraagt 8% op uw 60ste. Dit percentage is hetzelfde voor pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen, maar de berekeningswijze is anders. Bij een pensioenspaarfonds wordt de eindbelasting geheven op basis van een fictief rendement van 4,75%. Dat is voordelig als uw fonds meer opbracht, maar nadelig bij een lager rendement. Met een pensioenspaarplan van P&V wordt de eindbelasting evenwel berekend op basis van uw reële opbrengst. Zo betaalt u nooit belastingen op een rendement dat u niet hebt gekregen.

Goed om te weten: ook de eventuele winstdeelname van het tak 21-gedeelte in een pensioenspaarverzekering is vrijgesteld van belasting.

Tip: een pensioenspaarplan is een contract op lange termijn. En net zoals bij uw energiefactuur loont het zeker de moeite om af en toe eens te checken of uw huidige plan nog voldoet aan uw wensen en verwachtingen van vandaag. Maak hiervoor een afspraak bij uw P&V-adviseur: hij heeft de nodige financiële kennis in huis en onderzoekt dit graag met u.

Meer weten over pensioensparen bij uw bank of bij uw verzekeraar?

Lees ook ons dossier Wat is het verschil tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds?

Hoe wordt uw pensioen belast? En hoe vermindert u die belasting?

Gepost in: Pensioen Sparen

Image of the blog article

Minder belastingen betalen op uw pensioen? 

Betaalt u geen belastingen en sociale bijdrage meer als u met pensioen gaat? Jawel, ook op uw wettelijk pensioen betaalt u in de meeste gevallen belasting. Ontvangt u een hoog pensioen? Dan betaalt u daarnaast een ZIV-bijdrage en/of solidariteitsbijdrage.

Het goede nieuws: er zijn een aantal voordelige regelingen die de belastingdruk op uw pensioen verminderen. Ontdek hoe uw pensioen belast wordt en wat u kunt doen om de afhoudingen te beperken.

Dit wordt afgehouden van uw pensioen

Het bedrag dat u bij uw brutopensioen ziet staan, is in de meeste gevallen niet het nettopensioen dat u op uw rekening ontvangt. Er zijn drie mogelijke afhoudingen op uw brutopensioen:

1. De bijdrage voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (ZIV-bijdrage)

De ZIV-bijdrage wordt ingehouden op het totale brutobedrag van al uw wettelijke en aanvullende pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen) en bedraagt maximaal 3,55%. De bijdrage wordt ingehouden als uw pensioen een bepaalde drempel overschrijdt. Er is een verschil tussen een pensioen voor alleenstaanden of een gezin. 

ZIV-bijdrage   Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen
0% tot € 1.876,81 € 2.224,27
3,55% vanaf € 1.945,87 € 2.306,12

Bedragen vanaf 1/1/2023 met een index van 169,23.

Ligt uw pensioen tussen de twee bedragen, dan betaalt u in theorie 3,55%. In de praktijk wordt de inhouding beperkt. Uw pensioen kan na de aftrek van de ZIV-bijdrage namelijk niet lager zijn dan 1.876,81 euro voor een alleenstaandenpensioen of 2.224,27 euro voor een gezinspensioen.

2. De solidariteitsbijdrage

Hebt u een relatief hoog pensioen? Dan betaalt u een solidariteitsbijdrage. De bijdrage is maximaal 2% en wordt berekend op het totale brutobedrag van al uw wettelijke en aanvullende pensioenen.

Solidariteitsbijdrage   Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen
0% tot € 3.039,67 € 3.401,77
2% vanaf € 3.514,24 € 3.891,44

Bedragen vanaf 1/12/2022 met een index van 169,23.

Ligt uw pensioen tussen de twee bedragen, dan stijgt het tarief progressief van 0% naar 2%. 

3. De bedrijfsvoorheffing (personenbelasting)

Maandelijks kan op uw pensioen een bedrijfsvoorheffing worden ingehouden, dat is een voorschot op de personenbelasting. Het voorschot is afhankelijk van het bedrag, uw gezinssituatie en de personen ten laste. De definitieve afrekening ontvangt u na uw belastingaangifte.

Belastingvermindering voor pensioenen

Voor pensioenen worden dezelfde belastingschijven gebruikt als voor beroepsinkomsten, maar u geniet wel van een extra belastingvermindering.

De vermindering is maximaal 2.346 euro per jaar (op inkomsten van 2023) en is afhankelijk van hoeveel pensioen u in totaal ontvangt, inclusief vakantiegeld.

Jaarbedrag pensioen Belastingvermindering
Minder dan € 26.760 € 2.346
Tussen € 26.760 en € 53.520 (1/3 x 2.346) + (2/3 x 2.346 x 53.520 - jaarbedrag pensioen) / 26.760
Meer dan € 53.520 € 782 (1/3 van €2.346)

 

Geen personenbelasting op lage pensioenen

Is uw pensioen lager dan ongeveer 1.400 euro per maand (ongeveer 18.000 euro per jaar inclusief vakantiegeld)? Dan betaalt u door de extra belastingvermindering geen personenbelasting.

Hoe kan ik minder belasting betalen op mijn pensioen?

U kunt belasting besparen dankzij een waaier aan belastingverminderingen. Reken u zelf niet meteen rijk: een belastingvermindering betekent dat er een bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. U hebt dus alleen voordeel als u effectief belasting betaalt. Een uitzondering hierop zijn uitgaven in het kader van dienstencheques. Met een laag pensioen kunt u daarvan genieten door de belastingvermindering via een ‘terugbetaalbaar belastingkrediet’.

De belangrijkste andere mogelijkheden om van een belastingvermindering te genieten, worden hieronder kort besproken. Meer informatie daarover vindt u op de website van Federale Overheidsdienst Financiën.

 • Giften
  Doet u een gift van minimaal 40 euro aan een erkende instelling? Dat levert u een fiscaal voordeel op van 45%.
   
 • Langetermijnsparen & pensioensparen 
  Uw premies voor pensioensparen zijn fiscaal aftrekbaar tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Het fiscaal voordeel hangt af van het gespaarde bedrag. Als u maximaal 990 euro per jaar spaart, bedraagt het voordeel 30%. Spaart u meer, tot maximaal 1.270 euro, dan is het voordeel 25% (duaal pensioensparen). 

  Premies voor langetermijnsparen leveren ook na uw 64ste een fiscaal voordeel van 30% op. De voorwaarde is wel dat uw contract start voor uw 65ste verjaardag. De maximale premie die u mag inleggen, is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen, maar kan niet hoger zijn dan 2.350 euro.
   
 • Hypothecaire lening
  Hebt u een lening die recht geeft op een fiscaal voordeel, dan geniet u tijdens uw pensioen nog steeds van die belastingvermindering.
  Denkt u eraan een extra lening af te sluiten? Dan moet u snel zijn. Sinds 2020 zijn leningen voor de gezinswoning niet meer fiscaal aftrekbaar. Vorig jaar besliste de overheid ook om het belastingvoordeel voor een tweede woning af te schaffen vanaf 1 januari 2024 (Programmawet van 26/12/2022).
   
 • Thuislaadstations voor elektrische wagens
  Installeert u thuis een laadstation voor een elektrische wagen, dan geniet u nog tot en met augustus 2024 van een belastingvermindering van maximaal 1.500 euro. Voor betalingen in 2023 is de vermindering 30%. Doet u uw betaling in 2024 (voor 31 augustus) dan is dat 15%.
   
 • Rechtsbijstand
  Hebt u een individuele rechtsbijstandverzekering? Controleer of uw verzekering aan de voorwaarden voor belastingvermindering voldoet. In dat geval geven premies tot maximaal 310 euro recht op een belastingvermindering van 40%.

Voorstel fiscale hervorming: impact op de belastingverminderingen

Begin maart legde de minister van Financiën zijn voorstel tot fiscale hervorming op tafel. Door een aanpassing van de belastingschijven en een verhoging van de belastingvrije som, zou de belastingdruk moeten dalen. Daartegenover staat onder andere dat een aantal belastingverminderingen dan beperkt of afgeschaft worden.

 • Pensioensparen: vanaf 2024 zou het niet meer mogelijk zijn te kiezen voor een storting van meer dan 990 euro per jaar.
 • Langetermijnsparen: geen fiscaal voordeel meer op contracten afgesloten vanaf 1/1/2024 (stortingen op bestaande contracten blijven fiscaal voordeel genieten).
 • Rechtsbijstandsverzekering: geen fiscaal voordeel meer op premies gestort vanaf 1/1/2024.

Wij volgen uiteraard op of de voorstellen definitief worden vastgelegd in een wet. Voor een actuele stand van zaken kunt u terecht bij uw P&V-adviseur.

Advies nodig over uw pensioen?

Wilt u zeker weten dat u onbezorgd van uw pensioen kunt genieten? Contacteer dan uw P&V-adviseur, hij geeft u graag advies over de mogelijkheden om te sparen voor uw pensioen.

Wanneer is langetermijnsparen interessant?

Gepost in: Pensioen Woning

Image of the blog article

Minder belastingen betalen? Al aan langetermijnsparen gedacht?

Langetermijnsparen is fiscaal voordelig sparen voor later met een levensverzekeringscontract. Net zoals bij pensioensparen bouwt u een kapitaal op waarmee u uw wettelijk pensioen aanvult.

Een extra troef ten opzichte van het pensioensparen: ook na uw 65ste kunt u nog aan langetermijnsparen doen. Om een belastingvermindering te krijgen, moet u uw contract wel afsluiten vóór uw 65ste verjaardag.

Hoe werkt langetermijnsparen?

Langetermijnsparen doet u via een levensverzekeringscontract. Het contract moet minimaal tot uw 65ste lopen en de minimumduurtijd is 10 jaar. 

Het eindkapitaal van uw langetermijnsparen hangt af van de gekozen spaarformule. U kunt sparen met een gewaarborgd rendement (tak 21), via beleggingsfondsen (tak 23) of een combinatie van beide. Uw P&V-adviseur bepaalt samen met u de formule die bij u past en bezorgt u aansluitend graag een simulatie.

Hoeveel mag u sparen?

Het bedrag waarop u een belastingvermindering van 30% geniet, hangt onder andere af van uw belastbare beroepsinkomsten en wordt elk jaar geplafonneerd. Voor het inkomstenjaar 2023 is het maximale spaarbedrag 2.350 euro, maar dan moet u wel een netto belastbaar beroepsinkomen hebben van 35.000 euro. Stort u dit maximale bedrag, dan krijgt u een fiscaal voordeel van 705 euro.

Uiteraard beslist u zelf of en hoeveel u elk jaar spaart. In functie van uw persoonlijke situatie kunt u tijdelijk even niets meer of een kleiner bedrag storten, om later het sparen te hervatten of uw premie weer te verhogen.

Combineerbaar met een hypothecaire lening

Afhankelijk van waar u woont en wanneer u uw woonkrediet afsloot, kunnen de bedragen die u stort in uw contract langetermijnsparen in conflict komen met de fiscale aftrek van de premies voor uw schuldsaldoverzekering en de interesten en kapitaalaflossingen van uw hypothecair krediet.

Hebt u een lening voor een tweede woning, dan levert langetermijnsparen u doorgaans geen extra fiscaal voordeel op. Een lening voor de eigen woning kan, afhankelijk van de datum waarop u de lening afsloot, wél gecombineerd worden met langetermijnsparen.

In Wallonië en Vlaanderen is de combinatie van beide fiscale stelsels (chèque habitat of woonbonus en langetermijnsparen) mogelijk bij een woningkrediet voor uw eigen woning vanaf 2016.

In het Brussels gewest kunt u voor leningen vanaf 2017 altijd langetermijnsparen en woonkredieten combineren, het woonkrediet biedt immers geen fiscale voordelen meer.

Hoe zit het met de belastingen bij opname van uw kapitaal?

Op elke premie is een verzekeringstaks van 2% verschuldigd. Op uw 60ste verjaardag betaalt u een anticipatieve heffing van 10% op het gedeelte dat u spaarde met uw premies. Begon u met langetermijnsparen na uw 55ste, dan betaalt u deze 10% pas op de tiende verjaardag van uw contract.

Als u uw premie na uw 55ste verhoogt, wordt de anticipatieve heffing pas afgerekend op de tiende verjaardag van de verhoging. Dat is uiteraard niet voordelig. Als u van plan bent om het maximale bedrag te storten, doet u dat dus best voor uw 55ste.

Ook na de betaling van de anticipatieve heffing loont het de moeite om verder te sparen. De premies die u vanaf dan stort, zijn belastingvrij en blijven een fiscaal voordeel van 30% opleveren.

Bij opname van uw kapitaal op de voorziene einddatum betaalt u geen belasting meer.

Uw kapitaal vervroegd opvragen is mogelijk maar heel nadelig. U moet dan uitstapkosten betalen en de fiscale heffing bedraagt 33%.

Sparen voor later? Vraag raad aan uw P&V-adviseur

Wilt u geld opzij zetten voor later met een fiscaal voordeel vandaag? Dat kan met het langetermijnsparen of pensioensparen van P&V. Om precies te weten hoeveel u best spaart en wat dat oplevert, vraagt u best raad aan uw P&V-adviseur. Op basis van uw inkomen en uw huidige fiscale situatie bezorgt hij u met plezier spaartips op maat.

Dit artikel werd geactualiseerd op 22 september 2023.

Hoe laat u uw restaurant veilig draaien?

Gepost in: KMO en zelfstandigen Preventie

Image of the blog article

De meeste schadeclaims die verzekeraars binnenkrijgen van horecazaken hebben te maken met werknemers die gewond raken na een ongeluk, klanten die lichamelijke of materiële schade oplopen en brand- of waterschade (met de keuken als gevarenzone nummer één!).

Om u financieel te beschermen tegen deze risico’s is het belangrijk dat u de juiste verzekeringen afsluit. Maar belangrijker nog is dat u zelf een veilige omgeving creëert voor uw gasten én uw personeel.

De volgende preventietips van onze veiligheidsexperts helpen u alvast op weg. Dus bedien u à volonté!

Tips om uw restaurant of eetgelegenheid (onge)valveilig in te richten

 • Kies voor een antislipvloer en hou wandelpaden en doorgangen altijd vrij.
 • Tracht zoveel mogelijk oneffenheden, opstapjes en treden weg te werken of te nivelleren. Zorg voor duidelijke bordjes, stickers of andere signalisatie op plekken waar mensen (kunnen) struikelen, uitglijden, vallen of ergens tegenaan botsen. Pas vooral op met plotse niveauverschillen  en transparante glazen deuren en wanden.

Tips om brand in uw horecazaak te vermijden

 • Vervang versleten of beschadigde elektrische apparaten, verlengdraden en stopcontacten meteen: één op de drie branden hebben een elektrische oorzaak!
 • Voorzie de nodige rookmelders, brandblussers en blusdekens en zorg dat ze vlot toegankelijk zijn in noodgevallen. Check wekelijks of er niet mee is geknoeid en of ze niet werden verplaatst.

Tips om uzelf en uw medewerkers te beschermen

 • Voer snijtaken altijd uit met kwalitatieve messen of goed onderhouden snijmachines en zorg voor een stabiel en opgeruimd werkvlak. In onze horecazaken gebeuren jaarlijks meer dan 500 arbeidsongevallen met letsels aan de handen!
 • Let op met het manueel hanteren van zware voorwerpen Investeer in licht meubilair en organiseer eventueel een opleiding of infosessie over de juiste tiltechnieken. Hiervoor kunt u terecht bij uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.    

Tip om uw horecazaak optimaal te verzekeren: het Pack Horeca van P&V!

Horecaondernemers worden wel eens blootgesteld aan specifieke risico’s die niet altijd (even goed) gedekt zijn in de klassieke niet-levensverzekeringen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen en objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing). Stel bijvoorbeeld dat u de inhoud van uw diepvriezer moet weggooien na een kortsluiting of dat de jas van een klant uit uw vestiaire wordt gepikt...

Als antwoord op de  beschermingsbehoeften van restaurants en andere eetgelegenheden met een verbruiksruimte, zoals brasseries, eetcafés of tearooms, ontwikkelden onze productspecialisten het Pack Horeca. Dit Pack bevat 13 exclusieve waarborgen waarvan u zonder extra premie kunt genieten als u voor uw zaak een brandverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel een arbeidsongevallenverzekering afsluit bij P&V.

Enkele voorbeelden: 

 • Dankzij het Pack Horeca krijgt u bij uw brandverzekering een alle risico-dekking tot 25.000 euro voor uw elektronische kassa en alle toestellen waarmee u de bestellingen van uw klanten noteert.
 • U bent zelf chef-kok van uw zaak en wordt na een ongeval tijdens het werk of in uw privéleven tijdelijk volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u met een Pack Horeca van P&V vanaf de achtste dag rekenen op een extra vergoeding van 200 euro per dag, en dit gedurende vijf dagen.
 • Schade aan de koopwaren in uw dievriezer of koelinstallatie na een kortsluiting? Dankzij het Pack Horeca krijgt u hiervoor een vergoeding tot 10.000 euro.
 • Uit uw vestiaire verdwijnen enkele kledingstukken van klanten? Het Pack Horeca biedt in zo'n geval een vergoeding tot 2.500 euro per kledingstuk en tot 12.500 euro per schadegeval, met een maximum van 25.000 euro per jaar.

Benieuwd naar alle troeven van het Pack Horeca van P&V?

Lees meer op onze Pack Horeca-webpagina of beter nog: maak een afspraak met uw P&V-adviseur. Hij of zij vertelt u hier met veel plezier meer over!

Nog geen klant? Vind hier een P&V-adviseur in uw buurt.

 


Wettelijke vermeldingen

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering(en) P&V Ideal Property, P&V Ideal Liability, P&V Ideal Accidents en P&V Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid bij brand of ontploffing ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, waarop het Belgisch recht van toepassing is. Op deze verzekering(en) zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden P&V Ideal Property, P&V Ideal Liability, P&V Ideal Accidents en de informatiedocumenten P&V Ideal Property, P&V Ideal Liability, P&V Ideal Accidents aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor 1 of 3 jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met uw P&V-adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e-mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich per post wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel), telefonisch (02/547.58.71) of via e-mail (info@ombudsman-insurance.be.).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een verzekeringstussenpersoon. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels