Bereid uw pensioen voor en betaal minder belastingen


Uw wettelijk pensioen volstaat niet om uw levensstandaard te behouden als u met pensioen gaat. Begin daarom nu al te sparen voor een comfortabele oude dag. Bij P&V vindt u een pensioenspaarformule op uw maat. En u krijgt er een mooi belastingvoordeel bovenop.

P&V pensioensparen is een levensverzekering bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (Tak 21), EN/OF een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (Tak 23). Voor Tak 23 biedt P&V geen rendements- of kapitaalgarantie.

Alle duurzaamheidsinformatie over dit product vindt u bij ons duurzaamheidsbeleid

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Waarom kiezen voor Pensioensparen ? 

Uw pensioen aanvullen

U bouwt een aanvullend pensioenkapitaal op met regelmatige stortingen, eventueel verhoogd met aanvullende stortingen.

Belastingvoordeel tot 30%

U krijgt op uw stortingen een fiscaal voordeel van 25% of 30%, verhoogd met de gemeentebelasting, en op de gestorte premies betaalt u geen taksen.

Spaarformule voor uw persoonlijke situatie

U past uw spaarformule aan aan uw persoonlijke situatie. 

 • Als u houdt van zekerheid, dan spaart u via een formule met gewaarborgde rentevoet
 • Als u mikt op een hoger rendement, dan spaart u via een formule die is gekoppeld aan beleggingsfondsen of een combinatie van gewaarborgde rentevoet en beleggingsfondsen.

Beschermt ook uw gezin

U beschermt ook uw gezin met de optionele waarborgen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden. 

Waarom zou u eigenlijk zelf sparen voor uw pensioen?


Het moment dat u 65 wordt, lijkt misschien veraf. Toch is het verstandig om nu al vooruit te blikken. Want als u zich niet hebt voorbereid en afhankelijk bent van het wettelijk pensioen, is de kans groot dat u er bekaaid vanaf komt. Ontdek hoe dat zit in deze korte video.

Wat is mijn fiscaal voordeel bij pensioensparen?


Hoe groot uw belastingvoordeel is, hangt af van het gespaarde bedrag. U hebt verschillende mogelijkheden:

Maximaal € 1.020/jaar* sparen

Door maximaal 1.020 euro per jaar te sparen, krijgt u jaarlijks 30% (verhoogd met de gemeentebelasting) van het gestorte bedrag terug via uw belastingen.

voorbeeldu spaart 1.020 euro en krijgt 306 euro terug via uw belastingen. Uw jaarlijkse nettobijdrage is 714 euro.

Maximaal € 1.310/jaar sparen

Door maximaal 1.310 euro per jaar te storten krijgt u jaarlijks 25% (verhoogd met de gemeentebelasting) van het gestorte bedrag terug via uw belastingen. 

voorbeeldu spaart 1.310 euro en krijgt 327,5 euro terug via uw belastingen. Uw jaarlijkse nettobijdrage is 982,5 euro. 

* De fiscale informatie is een samenvatting van de regels op basis van de huidige wettelijke bepalingen en officiële inlichtingen. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw tussenpersoon geeft u daarover graag meer toelichting op uw maat.

Tip: als u meer wilt sparen dan het fiscale maximum van het Pensioensparen, dan zijn het Langetermijnsparen en Vrij Sparen van P&V goede opties.

Spaar- of beleggingsdoelstelling


Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

 

Tak 21

In Tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 1,7% of van 0% op uw stortingen. Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn de actuele intrestvoeten die van toepassing zijn voor contracten afgesloten vanaf 01/05/2023.

Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in Tak 21 of in Tak 23 geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

 

Tak 23

In Tak 23 hebt u keuze uit één of meerdere van de 8 fondsen* van onze partners. Gerangschikt van het meest defensief naar het meest dynamisch zijn dat:

 • P&V Money Market SRI Fund
 • P&V Stability Fund
 • P&V Balanced Low Fund
 • P&V FFG Global Flexible Fund
 • P&V Balanced Fund
 • P&V PTAM Global Allocation Fund
 • P&V Dynamic Fund
 • P&V Dynamic Multi Fund

*Meer info vindt u op de fondsenpagina.

 

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van Tak 21 & Tak 23. Bij een combinatie moet minimaal 10% in één tak geïnvesteerd worden. 

 

Premie

De minimale premie is 25 €/storting

looptijd

Het betreft een contract van bepaalde duur. De verplichte minimumlooptijd bedraagt 10 jaar, met 65 jaar als aanbevolen eindleeftijd van de verzekerde.

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte 

Fiscaliteit 

 

Premietaks

Vrijgesteld

Taxatie uitkering bij leven

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste) houdt de verzekeringsmaatschappij een gunstige anticipatieve taks van 8 % in op het opgebouwde kapitaal. De eventuele winstdeelname is vrijgesteld van deze belasting.

Bij afkoop vooraleer de anticipatieve taks werd ingehouden, bedraagt de belasting 33% (+ gemeentebelasting).

Taxatie uitkering bij overlijden

Op het kapitaal overlijden, exclusief eventuele winstdeelname,  bedraagf de belasting 8%, indien de anticipatieve taks nog niet werd ingehouden. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Kosten

 

Instapkosten

Max. 6,7% op elke premiestorting

 

Beheerskosten

Op Tak 21

 • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement hoger dan 0%. 
 • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement gelijk aan 0%.
  De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen.
  Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op Tak 23 een beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds

 

Uitstapkosten

5% met een minimum van 159,72 euro (geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer, basisbedrag 75,00 EUR in 1988). De laatste 5 jaar van de overeenkomst dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum of indien de opname gebeurt na de wettelijke pensioenleeftijd en op voorwaarde dat het contract al minstens 10 voor zover er minimaal 5.000 EUR wordt opgevraagd en het restsaldo van de polis minimaal 5.000 EUR bedraagt.

Overdrachtskosten

Overdrachtskosten wanneer de gestorte sommen tussen de verschillende gedeelten worden overgedragen:

 • Voor overdrachten tussen tak 23-fondsen of van het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte: vergoeding van 0,5% op het overgedragen bedrag met een maximum van 143,13 EUR (november 2021) geïndexeerd tegen het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basisbedrag 75 EUR in 1988). Er geldt één gratis overdracht per kalenderjaar, zowel tussen de tak 23-fondsen onderling, als vanuit het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte. Overdrachten vanuit het cashfonds naar andere tak 23-fondsen zijn altijd gratis.
 • Overdracht van tak 21 naar tak 23: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Indien het contract aanvullende waarborgen bevat, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven

Bij pensioensparen kan een fiscale afhouding van toepassing zijn bij een gedeeltelijke overdracht binnen een contract.

Meer informatie over de kosten vindt u in de Financiële infofiche.

 

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte 

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij sparen en beleggen?

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Optionele waarborgen  


Hoe voorzichtig of vooruitziend u ook bent, er kan altijd iets gebeuren. Een ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met inkomensverlies en kan de levensstandaard van uw gezin hypothekeren of de realisatie van uw projecten in gevaar brengen. Om u daartegen te beschermen, kan u uw pensioensparen uitbreiden met de volgende waarborgen:


De premies voor de aanvullende waarborgen ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheid zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Op de aanvullende waarborgen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. De uitgesloten risico’s worden toegelicht in de algemene voorwaarden.

Enkele veelgestelde vragen rond pensioensparen
 

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte 

Nieuwe blogartikels

Wettelijke vermeldingen
 

 • Pensioensparen is een contract van een bepaalde duur. De looptijd is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van alle (pre)contractuele documenten (de financiële infofiche van dit product, het beheersreglement en de algemene voorwaarden). Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
  • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
   • e-mail: klacht@pv.be.
   • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
  • U kunt ook de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.