Managed Funds P&V

 

Geef een boost aan je rendement  

Bij P&V kan u een contract pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen en beleggen afsluiten in tak21 (met een gegarandeerde interestvoet), tak23 (een van de P&V Managed Funds) of in een combinatie van beide.

Onderstaande informatie over onze Tak23-fondsen heeft alleen als doel om klanten die in een tak23-fonds belegd hebben of wensen te beleggen, actuele informatie te bezorgen. Deze fondsen vormen het tak23-gedeelte van onze spaar- en beleggingsverzekeringen. Informatie over rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstig rendement. De waarde en het rendement van een tak23-beleggingsfonds is nooit gegarandeerd.

 

Waarom kiezen voor P&V Managed Funds?

Keuze uit 4 profielfondsen
 

Uw geld wordt dus altijd zeker volgens uw profiel geïnvesteerd.

Mogelijkheid om te kiezen voor een duurzaam fonds

U kan uw portefeuille meer diversifiëren en investeren in activiteiten die het milieu, de maatschappij en een goed bestuur (ESG) bevorderen

Sparen en beleggen op de beurs zonder zelf expert te zijn

Uw fondsen worden actief door specialisten beheerd, zodat u die niet moet opvolgen

Geschikt voor ieders portemonnee


Zelfs met een kleine bijdrage (vanaf € 25/maand) kan u in een ruime spreiding van aandelen en obligaties investeren

Flexibel in- en uitstappen bij niet-fiscale plannen

Kiest u voor tak23 in een niet-fiscaal plan, dan betaalt u vanaf het 4de jaar geen uitstapkosten meer. Zowel qua instap als (gedeeltelijke) uitstap bent u ook niet aan minimumbedragen gebonden

Koersen


De rendementen in de onderstaande factsheets of op tijd.be zijn brutorendementen waarbij de beheerskosten verrekend zijn, maar niet de in- en uitstapkosten en eventuele taksen van de levensverzekeringspolis. Die vind je in de Essentiële Informatiedocumenten of financiële infofiches van de respectievelijke spaar- en beleggingsverzekeringen.

Een overzicht van de historische rendementen vindt u hier.

 

Naam Fonds

Risicoklasse  

Factsheet

Stability Fund

3

PDF

Balanced Low Fund

3

PDF

Balanced Fund

3

PDF

FFG Global Flexible Sustainable Fund

3

PDF

Dynamic Fund

3

PDF

Europe Sustainable Fund

4

PDF

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Onze fondsen


Op basis van uw beleggingsprofiel, dat u samen met uw P&V-adviseur kan bepalen, kan u het fonds kiezen dat het best bij uw profiel en uw beleggingshorizon past. Voor elk profiel, van defensief tot dynamisch, hebben we voor u een passend profielfonds geselecteerd:
 

Profiel             Aanbevolen fonds
Defensief        Stability Fund
Neutraal         Balanced Low Fund
Evenwichtig Balanced Fund
Dynamisch Dynamic Fund

 

Spreekt duurzaam beleggen u aan? Dan kan u kiezen voor FFG Global Flexible Sustainable Fund of Europe Sustainable. Deze fondsen streven, naast traditionele beleggingsdoelstellingen, ook een maatschappelijk, ecologisch en sociaal karakter na. De onderliggende fondsen beschikken over het duurzaamheidslabel van Febelfin. 

Meer informatie over de wijze waarop P&V duurzaamheidsrisico's integreert bij beleggingsbeslissingen in haar Tak 23 aanbod, vindt u hier.

Naam ISIN-code Categorie  Doelportefeuille Risicoklasse Onderliggend fonds ISIN-code Morningstar Rating*
Stability Fund BE0389181174 Profielfonds - Defensief Obligaties: 65% Aandelen: 25% Liquiditeiten: 10% 3 DPAM Horizon - B Defensive Strategy B BE6227492921 *****
Balanced-Low Fund BE6298006873 Profielfonds - flexibel Obligaties: 55% Aandelen: 40% Liquiditeiten: 5% 3 DPAM Horizon B Balanced Low Strategy B BE6264046770 *****
Balanced Fund BE0389440828 Profielfonds - neutraal Obligaties: 40% Aandelen: 55% Liquiditeiten: 5% 3 DPAM Horizon B Balanced Strategy B BE6227494943 *****
Dynamic Fund BE0389007379 Profielfonds - dynamisch Obligaties: 12,5% Aandelen: 85% Liquiditeiten: 2,5% 3 DPAM Horizon B Active Strategy B BE6227496963 ****
FFG Global Flexible Sustainable Fund  BE6298007889 Gemengd fonds - flexibel   3 FFG Global Flexible Sustainable LU1697917083  
Europe Sustainable Fund  BE0389180168 Aandelenfonds Aandelen: 100% 4 DPAM Invest B Equities Europe Sustainable BE0940002729 *****

 

*Rating op 27/05/2020.  De Morningstar Rating is een kwantitatieve rating op basis van koersprestaties en blikt dus terug in de tijd. De Morningstar Rating wordt elke maand berekend en uitgedrukt in sterren. Een fonds kan 1 tot en met 5 sterren krijgen aan de hand van de rendementen over drie, vijf en tien jaar.

De beheerders


Bij P&V  kiezen we voor het principe van de ‘open architectuur’. Dit betekent dat we geen eigen beleggingsfondsen aanbieden, maar wel fondsen van externe vermogensbeheerders die hun strepen al verdiend hebben. Zo werken we samen met Degroof Petercam Asset Management, onderdeel van Bank Degroof Petercam, en met Funds For Good en kunnen we hun knowhow en ervaring maximaal benutten.

Wie is Degroof Petercam Asset Management?
 Degroof Petercam Asset Management (AM) is een Belgische vermogensbeheerder met internationale aanwezigheid. De in-house-expertise van Degroof Petercam AM werd in 2019 voor het 2de jaar op rij beloond met de Super Award uitgereikt door De Tijd/L’Echo.
 

De Super Award wordt uitgereikt aan de vermogensbeheerder met de best presterende aandelen- en obligatiefondsen over een periode van vijf jaar. De onderscheiding is een bekroning voor het actieve beheer, de duurzame benadering en de investeringen in research.

Lees meer over Degroof Petercam AM

Wie is Funds For Good?

Funds For Good is ontstaan uit de ontmoeting van 3 ondernemers, die beslisten de passie voor hun vak en hun menselijke waarden te combineren. De beleggingsfondsen van Funds For Good zijn geënt op succesvolle fondsen van gerenommeerde beheerders, met toepassing van een strikt duurzaamheidsbeleid ontwikkeld door FFG. Bovendien doneert Funds For Good 50% van zijn winst (met een minimum van 10% van de omzet) aan Funds For Good Impact vzw, dat renteloze leningen en gratis begeleiding voorziet aan (sociale) ondernemers in België. Dit project ondersteunt werklozen om op een duurzame manier aan de slag te gaan via ondernemerschap. Funds For Good maakt dus gebruik van het kapitalistische systeem om een positieve sociale impact te creëren, zonder enige opgave van rendement voor de belegger.

Lees meer over Funds For Good

Belangrijkste risico’s

 

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Duurzame aanpak


Bij de keuze van onze partners laten we ons niet alleen leiden door de vakkennis van de fondsbeheerders, maar ook door ethische aspecten. Zo vinden we het belangrijk dat een beheerder waarden en normen hanteert die aansluiten bij de waarden van de P&V Groep. Onze groep heeft steeds een deel van haar winsten terug geïnvesteerd in de samenleving en levert zo een actieve bijdrage aan een meer solidaire samenleving, via onze maatschappelijke en ecologische projecten. Blikvanger is de Stichting P&V, die actief burgerschap ondersteunt en opkomt tegen de sociale uitsluiting van jongeren.

Lees meer over onze duurzame aanpak

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Wettelijke vermeldingen


P&V biedt geen rendements- en kapitaalgarantie voor tak23-fondsen. Het doel van deze fondsen is een meerwaarde te realiseren, maar hun waarde kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daarmee gepaard gaat, wordt gedragen door de verzekeringsnemer. P&V biedt geen garantie met betrekking tot de terugbetaling van het gespaarde kapitaal. Het beheersreglement is verkrijgbaar bij P&V.

 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
    
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij een P&V-adviseur
 • Voor u een contract afsluit, raden we u aan de Key Information Documents (KIDS) of informatiefiches te ontdekken