Heb ik recht op een pensioenbonus tot 35.000 euro?

Gepost in: Life Sparen

Image of the blog article

Begin april werd de pensioenhervorming goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de pensioenbonus. Dat is een nettobedrag dat u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar kunt krijgen als u langer werkt dan de vroegste datum dat u uw pensioen kunt opnemen.

De pensioenbonus wordt opgebouwd tijdens maximaal drie jaar. De opbouw is progressief, dus hoe langer u werkt, hoe hoger de pensioenbonus wordt.

Wie krijgt een pensioenbonus?

Het doel van de pensioenbonus is ervoor zorgen dat Belgen langer aan de slag blijven. U ontvangt daarom een pensioenbonus voor elke dag dat u blijft werken na de vroegste datum waarop u met pensioen kan gaan. Dat is ofwel de datum van uw vervroegd pensioen, ofwel de datum van uw wettelijk pensioen als u niet in aanmerking komt voor vervroegd pensioen. Beide datums vindt u terug op de pagina ‘Mijn wettelijk pensioen’ als u inlogt op www.mypension.be.

Voor elke gewerkte dag na uw vroegste pensioendatum ontvangt u een bonus. Per jaar bouwt u maximaal 312 bonusdagen op. U kunt maximaal drie jaar een pensioenbonus opbouwen. Als u in die periode van drie jaar tijdelijk stopt met werken, dan wordt de periode van drie jaar niet verlengd. De opbouw van de bonus stopt ook als u een rustpensioen opneemt.

Opgelet: Omdat de bonus nieuw is, is er een overgangsperiode. U kunt pas een bonus opbouwen vanaf 1 juli 2024 en u mag ten vroegste op 1 januari 2025 uw pensioen opnemen.

Hoe hoog is de pensioenbonus?1

Het bedrag van uw pensioenbonus is afhankelijk van uw aantal loopbaanjaren op uw vroegste pensioendatum. Elk jaar met minstens 104 gewerkte of gelijkgestelde dagen telt mee als loopbaanjaar.

  • Uw loopbaan is minder dan 43 jaar op uw vroegste pensioendatum:
     

 

Per dag

Per jaar

1ste jaar

12,50 euro

3.927,51 euro

2de jaar

25,20 euro

7.855,02 euro

3de jaar

37,30 euro

11.782,53 euro

 

Blijft u drie jaar aan de slag, dan bedraagt uw totale pensioenbonus dus 23.565,06 euro.

  • Uw loopbaan is minstens 43 jaar op uw vroegste pensioendatum:
     

 

Per dag

Per jaar

1ste jaar

37,30 euro

11.782,53 euro

2de jaar

37,30 euro

11.782,53 euro

3de jaar

37,30 euro

11.782,53 euro

 

Blijft u drie jaar aan de slag, dan bedraagt uw totale pensioenbonus dus 35.347,59 euro.

Bij deeltijdse arbeid wordt de pensioenbonus vermenigvuldigd met het percentage van de deeltijdse arbeid.

Opgelet: De wet voorziet een bonusplafond. De som van uw pensioen(en), zowel uw wettelijk pensioen als uw aanvullend pensioen in de tweede pijler én de pensioenbonus samen, mag niet meer bedragen dan 8.129,08 euro bruto pensioen per maand (aan index 176,06 vanaf 01/05/2024). De Federale Pensioendienst schat echter dat dit plafond maar door 1% van de bevolking zal overschreden worden.

Bruto = netto!

De pensioenbonus wordt niet belast en heeft ook geen impact op de belasting op andere inkomsten. Aangezien er ook geen sociale inhoudingen zijn, zijn de bedragen hierboven dus nettobedragen.

Wanneer wordt de pensioenbonus uitgekeerd?

De pensioenbonus wordt enkele maanden na de opname van het wettelijk pensioen uitgekeerd. Dat gebeurt automatisch. U moet hiervoor geen aanvraag indienen.

Standaard wordt de pensioenbonus in één keer uitbetaald. Bij uw pensioenaanvraag zal de Pensioendienst u echter vragen of u een éénmalige of maandelijkse uitbetaling wenst. Houd er rekening mee dat het eenmalig bedrag overeenkomt met 20 jaar lang een maandelijkse uitbetaling en dat de maandelijkse uitkering stopt bij uw overlijden.

Zelf zorgen voor een pensioenbonus?

Om recht te hebben op een pensioenbonus moet u dus bereid zijn om uw pensioen niet op te nemen vanaf het moment dat dat mogelijk is. Verder moet u er rekening mee houden dat de pensioenbonus in de toekomst aangepast of afgeschaft kan worden.

Wil u met meer zekerheid een pensioenbonus opbouwen, dan kunt u er maar beter zelf voor zorgen. Via pensioensparen, langetermijnsparen of, voor zelfstandigen, het Vrij Aanvullend Pensioen kunt u zelf uw pensioenbonus opbouwen. Bovendien krijgt u dan jaarlijks een ‘bonus’ in de vorm van fiscaal voordeel. In tegenstelling tot de pensioenbonus wordt dit zelf opgebouwde spaarpotje wel belast.

Meer weten?

De Federale Pensioendienst heeft een speciale webpagina ontwikkeld met alle informatie over de pensioenbonus. Deze zeer duidelijke webpagina is te raadplegen via www.pensioenbonus.be. U kunt uiteraard ook terecht bij uw P&V-adviseur voor meer info.

1Bedragen gebaseerd op de index van mei 2024.

 

Nieuwe artikels