Verzekeringsfraude? Wat zijn de gevolgen?

Gepost in: Voertuig Familie Woning

Image of the blog article

De gevolgen van verzekeringsfraude en nalatigheden

Verzekeringsfraude kost een gemiddeld Belgisch gezin niet minder dan 60 tot 125 euro per jaar. Maar ook voor de valsspeler zelf kan de prijs hoog oplopen. Onze specialisten vertellen u meer over opzettelijke fraude en onachtzaamheid, over valse verklaringen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

Opzettelijke fraude

Het opzettelijk verzwijgen van relevante informatie of het veroorzaken van schade met de bedoeling er winst uit te slaan, is fraude. Fraude kan plaatsvinden bij het onderschrijven van het contract maar ook in de loop van het contract. Enkele voorbeelden.

Bij het onderschrijven van het contract

Jean sluit bij een nieuwe verzekeraar een autoverzekering af. Hij verzwijgt echter dat hij vorig jaar in dronken toestand een ongeval veroorzaakte, waardoor hij zijn rijbewijs voor maar liefst twee maanden kwijtraakte. Bij een schadegeval zal de verzekeraar wel het slachtoffer vergoeden, maar ook het uitgekeerde bedrag integraal terugvorderen van Jean.

In de loop van het contract

Luc sloot twee jaar geleden een autoverzekering af voor zijn wagen. Hoewel die nog in prima staat is, heeft Luc zijn oog laten vallen op een nieuwer model. Jammer genoeg heeft Luc geldproblemen. Een kennis van hem is bereid om tegen een kleine vergoeding de wagen tot schroot te herleiden. Luc geeft het incident aan als ongeval en ontvangt dankzij zijn omniumverzekering een ruime schadevergoeding.

Gevolgen en straffen

Kan de verzekeraar bewijzen dat het om fraude gaat, dan kan hij een klacht neerleggen. De fraudeur kan strafrechtelijk vervolgd worden en zelfs een gevangenisstraf krijgen. Zijn naam wordt ook opgenomen in de zwarte lijst (het RSR-bestand) van Datassur voor een periode tot 10 jaar. Die lijst wordt door alle verzekeraars geraadpleegd. Staat u op de lijst, dan is het erg moeilijk om een verzekeraar te vinden.

Goed om weten

Benieuwd of u op de zwarte lijst staat? Stuur dan een gedateerde en ondertekende brief samen met een fotokopie van uw identiteitskaart naar Datassur, de Meeûssquare 29 in 1000 Brussel. Als uw naam zich onterecht op deze lijst bevindt, kunt u dat laten rechtzetten.

Achteloosheid

Dikwijls is er echter sprake van onachtzaamheid en niet zozeer van bedrieglijk opzet. Zo is Jean al jaren verzekerd bij dezelfde autoverzekeraar. Sinds kort lijdt hij echter aan suikerziekte, een aandoening die in ernstige gevallen kan leiden tot bewustzijnsverlies. Jean meldde dit niet aan zijn autoverzekeraar. Nochtans verhoogt deze ziekte het risico van de verzekeraar. Tijdens een lange autorit naar zee geraakt Jean inderdaad in een hypoglykemische coma en veroorzaakt zo een ongeval.

Gevolgen en straffen

Verzekeraars maken een duidelijk onderscheid tussen opzettelijke fraude en slordigheid of onachtzaamheid. In het geval van Jean is het de rechter die beslist of dit al dan niet onopzettelijke fraude is en wie de kosten zal dragen.

Tips

  • Geef altijd correcte en volledige informatie door aan uw verzekeraar.
  • Geef onmiddellijk uw adreswijziging door. Doet u dat niet dan ontvangt u misschien geen betalingsaanvragen meer en loopt u het risico onverzekerd te zijn.
  • Breng uw verzekeraar op de hoogte van ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of overlijden van naaste familieleden.
  • Meld diefstal van uw autosleutels. Laat - indien van toepassing – zo snel mogelijk de transpondercodes van uw autosleutels wijzigen bij uw garagist. Bij diefstal van uw wagen wordt door uw verzekeraar naar al uw autosleutels gevraagd.
  • Geef ook de diefstal van uw huissleutels onmiddellijk door. Bij inbraak in uw woning wordt door uw verzekeraar gevraagd uw huissleutel(s) te tonen.
  • Bij schade wacht u – behalve bij noodgevallen - beter met herstellen tot de schade is vastgesteld door uw verzekeraar. Neem foto’s of verzamel bewijzen van de schade. Zo heeft uw verzekeraar een duidelijk beeld van de schade en kan een vlotte schadeafhandeling gebeuren.

Conclusie

Een verzekeringsovereenkomst is per definitie gebaseerd op de goede trouw van u als verzekeringsklant. Maak u dus geen zorgen: als u dat vertrouwen niet beschaamt, hoeft u ook helemaal niks te vrezen.

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past