Fietser of voetganger? Welke rechten hebt u bij een ongeval?

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

De rechten van de zwakke weggebruiker

Stel: u rijdt met uw fiets naar de winkel maar bent nog niet goed wakker: u rijdt door het rood licht en wordt aangereden door een wagen. U bent dus in fout. Wordt u in zo’n geval als zwakke weggebruiker beschermd door de wet? Moet u de schade aan de wagen betalen? Of kunt u een beroep doen op uw verzekeraar? En welke verzekering moet de chauffeur van de wagen inroepen?

Wat is een zwakke weggebruiker?

Op de openbare weg noemen we ’zwakke weggebruikers’:

  • mensen die geen motorvoertuig besturen, zoals fietsers en voetgangers
  • passagiers van motorvoertuigen (auto, vrachtwagen, bus, tram, …)

Goed om weten: Er is een uitzondering: ook gehandicapte personen in een gemotoriseerde rolstoel worden beschouwd als zwakke weggebruiker.

Wat zijn de rechten van een zwakke weggebruiker?

Als zwakke weggebruiker die het slachtoffer wordt van een ongeluk met een motorvoertuig op de openbare weg, krijgt u automatisch een vergoeding voor uw letselschade en voor de schade aan uw kleren. Ook al was u in fout. U krijgt dus een vergoeding voor uw medische kosten of bijvoorbeeld invaliditeit. Als u overlijdt, krijgen uw erfgenamen een schadevergoeding.

Vergoeding voor de schade aan de fiets

Een fietser die een ongeluk veroorzaakt, krijgt nooit een vergoeding voor de schade aan zijn fiets. Bent u in uw recht, dan krijgt u wél een schadevergoeding van de tegenpartij. De wet maakt dus een onderscheid tussen materiële schade en lichamelijke schade (letselschade).

Wie vergoedt de letselschade van een zwakke weggebruiker?

De lichamelijke schade van de zwakke weggebruiker wordt vergoed door de autoverzekering van het betrokken motorvoertuig.

Heeft de schadeloosstelling van de zwakke weggebruiker invloed op de bonus-malus van de chauffeur van de wagen?

  • Niet als hij in zijn recht was.
  • Wel als u hij in fout was.

En wat als de wagen niet verzekerd is?

Hopelijk hebt u een rechtsbijstandsverzekering. Die verzekering helpt u als zwakke weggebruiker onder andere om uw rechten te doen gelden en de nodige stappen te ondernemen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Die procedure duurt echter vaak lang, u laat zich dan ook beter bijstaan door uw verzekeraar. Als een minnelijke regeling onmogelijk blijkt, komt de rechtsbijstandsverzekeraar tussen in de eventuele erelonen van een advocaat en de gerechtskosten. Ook de kosten van specialisten (artsen, experten, …) zijn voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar als hun tussenkomst vereist is.

Wat zijn de verplichtingen van een zwakke weggebruiker die een ongeval veroorzaakt?

Ondanks uw wettelijke bescherming moet u als zwakke weggebruiker het verkeersreglement respecteren. Als u een fout begaat, moet u die rechtzetten. Wanneer u dus als fietser door een rood licht rijdt en met een wagen botst, dan moet u de herstellingen aan de wagen en de eventuele medische kosten van de bestuurder en passagiers betalen.

De familiale verzekering: wereldwijde bescherming voor het hele gezin

Wij raden zwakke weggebruikers aan om een familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven) af te sluiten. Die verzekering regelt de financiële gevolgen van fouten die u maakt in uw privéleven. In dit geval betekent het dat u met een familiale verzekering niet zelf de kosten aan de wagen moet betalen (met uitzondering van de vrijstelling die de familiale verzekering voorziet en die van het reparatiebedrag wordt afgetrokken).

Onze tips

Kijk na of u een rechtsbijstandsverzekering hebt. Die betaalt niet alleen de kosten voor advocaten en experten terug, maar helpt u ook uw rechten te doen gelden. Voor fietsers, voetgangers, zwakke weggebruikers... is een familiale verzekering onmisbaar. Die verzekert u voor een bescheiden prijs tegen de financiële gevolgen van een ongeluk (zelfs de schade door uw huisdieren is gedekt).

Meer weten?

Uw P&V-agent beantwoordt graag al uw vragen over deze en andere verzekeringen.

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past