Verzekering gekoppeld aan woonkrediet makkelijker opzegbaar

Gepost in: Familie Woning Van dag tot dag

Image of the blog article

Wilt u voordelige voorwaarden voor uw hypothecaire lening, dan verplicht uw bank u meestal ook om bij hen een brand- of schuldsaldoverzekering af te sluiten. Vanaf 1 juni 2024 krijgt u hierin meer vrijheid. U kunt dan na een derde van de looptijd van uw woonkrediet, overstappen naar een andere verzekeraar, terwijl u blijft genieten van de rentekorting. Zonder dat er extra kosten tegenover staan. De nieuwe regels gelden wel enkel voor nieuwe hypotheken.

Nieuwe wet rond koppelen woonkrediet aan verzekeringen

De Kamer heeft een wetsontwerp van PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne goedgekeurd: wie een woonkrediet afsluit bij een bank en daarbij ook intekent op een brand- of schuldsaldoverzekering om te kunnen genieten van een voordelige rente, zal vanaf 1 juni 2024, na een derde van de looptijd van het krediet, kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. Mét behoud van de voordelige voorwaarden en zonder extra kosten.

Belangrijk: De nieuwe regels gaan in voege vanaf 1 juni 2024 en gelden enkel voor nieuwe hypothecaire leningen.

Meer vrijheid en transparantie

Deze nieuwe wet is bedoeld om u als consument meer keuze en transparantie te bieden bij het afsluiten van een hypotheek. Financiële instellingen mogen u niet langer verplichten om een specifieke verzekering, zoals een brandverzekering of een schuldsaldoverzekering, af te sluiten om een (voordelig) krediet te verkrijgen.

Kiezen voor een brandverzekering op uw maat

Van zodra een derde van de looptijd van uw hypothecaire lening is verstreken, kunt u zonder financiële nadelen van verzekeraar veranderen. U kunt dus kiezen voor een brandverzekering die beantwoordt aan uw actuele behoeften en wensen.

Goed om weten:

Kent u de sterke punten van de P&V-woonverzekering al? Die biedt een zeer goede basisbescherming met daarbovenop keuze uit aanvullende waarborgen. Uw P&V-adviseur vertelt u er graag meer over.

Wie komt in aanmerking?

Deze regelgeving treedt in werking op 1 juni 2024 en is van toepassing op contracten die op of na die datum aangevraagd worden. Het is een stap in de richting van een meer flexibele en consumentgerichte benadering van hypothecaire leningen en verzekeringen in België.

Meer weten?

Maak snel een afspraak met uw P&V-adviseur. Hij legt u graag uit wat deze nieuwe regels betekenen voor uw toekomstige hypotheek- en verzekeringsbeslissingen.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Woning ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID-fiche aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels rond verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze P&V-adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels