Hartelijk dank aan alle vrouwen en mannen van de brandweer!

Gepost in: Voertuig Woning

Image of the blog article

Op 4 mei vieren we de Internationale Dag van de Brandweer. Een mooie gelegenheid om alle 17.300 professionele én vrijwillige brandweerlieden in ons land eens in de bloemetjes te zetten! 

Hoe zorgt u er mee voor dat deze dappere mensen voorrang kunnen geven aan échte noodgevallen? Wat doet u als u een brandweerwagen met blauw zwaailicht en sirene ziet naderen? En hoe kunt u zelf het aantal (vermijdbare) brandweerinterventies verminderen? U ontdekt het in dit artikel.

Welk nummer belt u als u hulp nodig hebt van de brandweer?

Brandweerlui doen veel meer dan branden blussen. Ze staan ook paraat om mensen en dieren uit hachelijke situaties te bevrijden, om medische hulp te verlenen, om wespennesten te verdelgen of om eigendommen te beschermen bij storm of wateroverlast.

Maar welk nummer moet u ook alweer bellen als u een beroep wilt doen op de brandweer? Even recapituleren:

 • 112 of 101: deze nummers belt u alleen als u dringend een ambulance, de politie of de brandweer nodig hebt. Ze zijn bedoeld voor potentieel levensbedreigende situaties. Specifiek voor de brandweer is dat wanneer er een gebouw, bos of auto in brand staat.
 • 1722: wordt tijdelijk geactiveerd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken bij stormen of wateroverlast. U kunt dit nummer onder meer bellen voor een ondergelopen kelder, forse schade aan uw dakbedekking of wateroverlast op de weg. De activatie van dit noodnummer wordt altijd via de media (tv, radio…) aangekondigd. 

Sinds juli 2021 kunt u ook terecht op het e-loket www.1722.be. Dit nationale e-loket behandelt uw aanvraag op dezelfde wijze als een oproep naar het nummer 1722, maar het is wel permanent bereikbaar. Het e-loket is het meest efficiënte kanaal om brandweerhulp te vragen voor niet-levensbedreigende situaties en bijvoorbeeld ook om een wespennest in de nabijheid van uw woning te verdelgen.

Moet u altijd de weg vrijmaken voor een brandweerwagen en hoe doet u dat?

Brandweerwagens zijn prioritaire voertuigen, net zoals ambulances of politiecombi’s. Als hun opdracht dat rechtvaardigt, krijgen ze bepaalde voorrechten in het verkeer, zoals het overschrijden van de snelheidslimieten of het rijden op de pechstrook van de autostrade. Wanneer ze gebruikmaken van hun blauw zwaailicht én hun sirene, dan moet u ze altijd voorrang geven of doorlaten. Meer informatie vindt u in dit artikel, maar hierbij alvast de belangrijkste vuistregels om veilig de weg vrij te maken voor de brandweer:

 • Blijf kalm! Vermijd plotselinge of onvoorspelbare (rem)manoeuvres die andere weggebruikers, inclusief de brandweerwagen, in gevaar brengen.
 • Wees alert! Zet uw muziek niet te luid en beperk het handsfree bellen of andere mogelijke afleidingen zodat u zich maximaal kunt concentreren op het verkeer en de eventuele instructies van de hulpdiensten.
 • Wijk uit naar rechts als dat mogelijk is en stop op een veilige plaats om de doorgang vrij te maken.
 • Maak ruimte en rijd nooit een kruispunt op als het dreigt dicht te slibben.
 • Op de autostrade of in de file: verleen doorgang aan brandweerwagens en andere prioritaire voertuigen door een reddingsstrook te vormen. Hier leest u hoe u dat doet.

Vijf tips om het werk van de brandweer te verlichten

Onze brandweerdiensten moeten nog vaak onnodig uitrukken: na loos of vals alarm of na incidenten die had kunnen worden vermeden. Om het werk van onze brand te verlichten, geven we u de volgende tips:

 • Let op in de keuken, want een derde van alle woningbranden ontstaat hier. Laat potten of pannen nooit onbewaakt achter op het vuur en houd uw keukentoestellen proper, want opgehoopt vet, kruimels, etensresten of ander vuil vergroten het risico op brand. Met een blusdeken of brandblusser kunt u zelf beginnende brandjes blussers, maar zorg dat u weet hoe u ze moet gebruiken.
 • Vermijd vals alarm! Verouderde of slecht onderhouden brandalarmen zijn vaak de oorzaak van valse oproepen. Door uw alarminstallatie regelmatig te laten nakijken, voorkomt u valse alarmmeldingen en onnodige interventies van de hulpdiensten.
 • Installeer minstens één rookmelder op elke verdieping van uw woning. Dit is verplicht in alle woningen in Vlaanderen en Wallonië en ook in alle huurwoningen in Brussel. Meer info over het installeren van rookmelders vindt u hier.
 • Op het werk: respecteer de brandveiligheidsvoorschriften en zorg dat u weet wat u moet doen bij brandalarm. Houd gangen en nooduitgangen vrij van obstakels en meld eventuele brandrisico’s aan de bevoegde dienst.
 • En tot slot: toon waardering en dankbaarheid voor het werk van onze brandweerlieden en volg altijd hun instructies in noodsituaties.     

Wat na schade aan uw woning?

Een omgevallen boom in uw tuin, beschadiging van uw tuinhuis, schade aan uw toestellen na een plotse elektriciteitspanne… hiervoor kunt u in principe geen beroep doen op de brandweer. In bepaalde gevallen is dergelijke schade echter wel gedekt door uw brandverzekering, als dat voorzien is in de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract. Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer informatie over bezorgen en checken of uw woning voldoende verzekerd is.

Met een P&V-brandverzekering kunt u alvast 24/7 gebruik maken van P&V Bijstand Woning op 02/229.00.11, en dit voor dringende hulp na een verzekerd schadegeval of wanneer uw woning niet meer normaal bewoonbaar is.

Benieuwd naar deze brandverzekering en de vele voordelen? Maak een afspraak met een P&V-adviseur in uw buurt en vraag uw vrijblijvende prijsofferte.

 

U huurt een woning? Dan hebben we goed nieuws voor u: nog tot 15 mei 2024 krijgt u 15% korting op de totale premie van uw huurdersverzekering, en dit voor de volledige duurtijd van uw contract! Ontdek hier de voorwaarden van deze actie voor huurders.

 

 

Bron: de website 112.be van de FOD Binnenlandse Zaken.


Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Woning ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de informatiefiche aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e-mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e-mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

In vuur en vlam? Beter niet in de keuken.

Huurder? Geniet nu van 15% korting op uw brandverzekering.*

Ontdek hier onze actie   

* Aanbod onder voorwaarden, geldig tot 15/05/2024

Nieuwe artikels