Hondenbeet? Welke verzekering wanneer uw hond bijt?

Gepost in: Familie

Image of the blog article

U bent de gelukkige eigenaar van een jonge en dartele hond. Maar wat als uw speels huisdier in een onstuimige bui een voorbijganger bijt? Bent u dan verantwoordelijk? En is het nuttig om een verzekering af te sluiten als u een hond in huis haalt? Ontdek hier de antwoorden op uw vragen. 

Sluit u best een verzekering af als u een hond koopt?

Van zodra u eigenaar wordt van een hond, bent u verantwoordelijk voor de schade die het dier toebrengt aan anderen, zelfs wanneer het uit uw huis of zijn hok ontsnapt. U kunt dus best de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid verzekeren. Daarom raden we iedereen met een huisdier een familiale verzekering (de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering privéleven) aan.

Bent u altijd verantwoordelijk als uw hond iemand bijt?

Als uw hond iemand bijt, geldt een wettelijk vermoeden dat u aansprakelijk bent, louter omdat u de eigenaar bent. Toch bent u niet altijd aansprakelijk. Dat hangt af van de omstandigheden. Maar u zult moeten aantonen dat niet ú maar iemand anders aansprakelijk is. En dat is niet eenvoudig. Zo kunt u erop wijzen dat het dier agressief werd door provocatie of door onvoorzichtig gedrag van het slachtoffer. Of dat kinderen stenen naar uw hond gooiden.  

Bij de dierenarts of in de hondenkennel

Misschien had u geen toezicht op uw hond toen die zijn tanden liet zien, bijvoorbeeld omdat u het dier had achtergelaten bij de dierenarts of hem in een kennel had ondergebracht tijdens uw afwezigheid. In dat geval zal wellicht de aansprakelijkheid van de dierenarts of de uitbater van de kennel worden ingeroepen. Maar het feit dat u uw huisdier tijdens uw vakantie had toevertrouwd aan uw hulpvaardige buren betekent anderzijds niet noodzakelijk dat u niet aansprakelijk bent voor de problemen die uw viervoeter veroorzaakt.

De uitkomst staat niet vast

Voorzichtigheid is dus geboden, want bovenstaande voorbeelden zijn louter informatief. In rechtszaken blijkt namelijk dat twee heel gelijkaardige gevallen soms helemaal anders worden beoordeeld. In sommige gevallen oordeelt de rechtbank dat het toezicht (en dus de verantwoordelijkheid) werd overgedragen, terwijl dat in andere gevallen dan weer niet zo is, en dit met heel uiteenlopende gevolgen.

En als uw hond een andere hond bijt?

Honden met agressieve neigingen moeten aan de lijn worden gehouden en een muilband dragen. Toch kan het gebeuren dat uw hond een andere hond bijt. De familiale verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid voor de lichamelijke letsels die iemand oploopt, maar ook van de materiële schade. Wist u trouwens dat juridisch gesproken de verwonding van een dier een ‘materiële schade’ is? Concreet betekent dit, dat uw verzekeraar de kosten als gevolg van de verwonding van de andere hond zal vergoeden, maar dat de vrijstelling die in de polis voorzien is, door uzelf zal moeten worden betaald.

4 tips voor hondeneigenaars

  1. Houd uw hond altijd aan de leiband als u gaat wandelen.
  2. Reageert uw hond agressief op onbekenden, doe hem dan een muilband om.
  3. Controleer of u wel degelijk een familiale verzekering hebt afgesloten.
  4. Uw hond moet verplicht gechipt en geregistreerd worden vóór de leeftijd van acht weken of vóór de verkoop of adoptie. Meer weten? Op de website huisdierinfo vindt u heel wat nuttige informatie over uw favoriete viervoeter.

Een hond in huis? De familiale verzekering kan u geld besparen

Hebt u een hond in huis of een ander huisdier? Dan raden we u aan om een familiale verzekering af te sluiten. Die verzekering kan u veel geld en leed besparen. Naast de vergoeding van de schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk bent, zal de waarborg rechtsbijstand u helpen om de schade die u zelf hebt geleden door een hond van een derde, bij de aansprakelijke terug te vorderen. Zelfs als een oplossing in der minne niet mogelijk blijkt en een procedure voor de rechtbank noodzakelijk is. In dat geval neemt uw verzekeraar de advocaats- en gerechtskosten voor haar rekening.

Meer weten? Uw P&V-adviseur vertelt u er graag meer over.

 

Dit artikel werd geactualiseerd op 2 augustus 2021.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering  BA Gezin ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be/nl/homepage).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

​​​​​​​

Nieuwe artikels