Hulp na de overstromingen: solidariteit met de slachtoffers

Gepost in: Voertuig Familie Woning Solidariteit Over P&V

Image of the blog article

De beelden van de overstromingen van de voorbije twee weken hebben in ons land een golf van solidariteit op gang gebracht. Veel mensen willen hulp bieden aan de slachtoffers, van wie sommige niets meer hebben. Een financiële gift, een gift in natura (kleding, voedsel, materiaal …), ter plaatse helpen met het opkuisen, logies aanbieden ... Er zijn tal van mogelijkheden voor wie wil helpen, maar wat kiest u en wat is efficiënt? In dit artikel lijsten we de mogelijkheden op.

Hoe kunt u helpen?

Een financiële gift

Het Rode Kruis coördineert de noodhulp voor de slachtoffers van de overstromingen. Wilt u hen financieel steunen? Dat kan via de websites van Rode Kruis Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique.

Ter plaatse gaan helpen

Wilt u de slachtoffers ter plekke gaan helpen door bijvoorbeeld mee op te ruimen of hulpgoederen te bezorgen? Check dan eerst even welke hulp concreet nodig is, voor u halsoverkop in uw wagen springt. Sommige dorpen en steden zijn nog moeilijk te bereiken. Een grote toevloed van vrijwilligers zou er de hulporganisaties die aanwezig zijn in de weg lopen.

Voor u zich verplaatst, informeert u best eerst online via de hulpplatformen en de speciaal opgerichte groepen op de sociale media.

Hulpplatformen

Via het Rode Kruis kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. U wordt dan op de hoogte gehouden van acties waarbij u kunt helpen. Op het tweetalige platform #aidehulp147 vindt u een aantal concrete hulpvragen. Ook de matchingwebsite voor vrijwilligers, Give a Day, kreeg een aantal hulpvragen van gemeenten in nood.

Social media

Ondertussen werden ook heel wat Facebook-groepen opgericht waarin mensen afspreken om hulpgoederen te verzamelen. Of om met een klein groepje naar het rampgebied te rijden en samen de beschadigde huisraad van de slachtoffers naar buiten te brengen of te helpen schoonmaken. Of om (warm) eten uit te delen aan de bewoners van de getroffen gebieden.

Enkele Facebookgroepen en websites voor hulp aan de slachtoffers

Steden en gemeenten

Heel wat steden en gemeenten zetten ondertussen hulpacties op. Ze sturen gemeentewerklieden om te helpen of zetten een inzamelactie op, zoals de stad Gent deed met de actie Gent Helpt – Noodweer. Ook de Brusselse gemeenten mobiliseren hun inwoners om hulp te bieden aan de slachtoffers. Informeer u eventueel bij uw eigen gemeente of zij al initiatieven hebben opgezet.

En P&V?

De P&V Groep nam snel maatregelen om getroffen klanten te helpen. Zo werden verschillende waarborgen uitgebreid en werd de uitkering van voorschotten bij de schaderegeling versneld. Maar onze solidariteit stopt niet bij onze klanten. We willen ook andere mensen die het moeilijk hebben ondersteunen. Om efficiënt te zijn, gaan we ons richten op een specifieke doelgroep waar we veel affiniteit mee hebben en die we de komende maanden willen ondersteunen.

Hulp aan kwetsbare jongeren

Samen met de Stichting P&V kijken we momenteel naar welke behoeften er zijn bij organisaties die werken met en voor kwetsbare kinderen en jongeren: scholen, huiswerkbegeleiders, jongerenverenigingen … We organiseerden een taskforce solidariteit die de concrete hulpvragen van deze organisaties momenteel inventariseert. Ook P&V-medewerkers zullen actief meewerken aan deze actie.

Nieuwe artikels