Proces-verbaal betwisten: hoe? Is het de moeite waard?

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

Verkeersboetes en proces-verbaal: hoe aanvechten?

Wanneer wordt een proces-verbaal (verkeer) opgesteld? Wat gebeurt er nadien? U hebt een bekeuring gekregen maar vindt dit onterecht? Hoe vecht u de vaststelling aan? Wanneer is het beter te betalen dan te protesteren? Voor welke overtredingen krijgt u een proces-verbaal?

Wanneer wordt een proces-verbaal opgesteld?  

U kunt een proces-verbaal of bekeuring krijgen wanneer u (of een derde) een verkeersovertreding begaat. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw voertuig fout parkeert, dronken achter het stuur zit of uw voorligger aanrijdt en vervolgens doorrijdt.

In principe wordt de bestuurder die de inbreuk begaat, vervolgd. Is het echter niet duidelijk wie de bestuurder was, dan wordt in principe de nummerplaathouder aangesproken.

Uiteraard kunnen ook zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld fietsers of voetgangers, vervolgd worden. Bijvoorbeeld wanneer zij een rood licht negeren.

Overtredingen worden ingedeeld in verschillende categorieën en graden. Hoe zwaarder de inbreuk, hoe zwaarder, in principe, de geriskeerde straf is.

Wat gebeurt er nadat de politie een proces-verbaal heeft opgesteld?

U ontvangt een proces-verbaal waarin gedetailleerd wordt over welke inbreuk het gaat, waar de inbreuk plaatsvond, wanneer en door wie? Bij het proces-verbaal zit ook een antwoordformulier.

Soms wordt een onmiddellijke inning voorgesteld, dat is een betalingsvoorstel. Nadat u betaald hebt, wordt de vervolging stopgezet. Let er wel op dat u de juiste referentie of betalingsmededeling vermeldt. Als de betaling niet herkend wordt, riskeert u verdere vervolging!

Wat u moet weten om een bekeuring aan te vechten

Voor u een klacht indient, moet u er zeker van zijn dat u de juiste argumenten kunt voorleggen. Wanneer u toegeeft dat u door het rode licht bent gereden omdat er geen ander verkeer was en u dus niemand in gevaar hebt gebracht, dan zult u op weinig begrip van de rechter kunnen rekenen! Ter info: in sommige gerechtelijke arrondissementen wordt meer dan 80% van de betwistingen verworpen…

Hoe betwist u een verkeersinbreuk?

U hebt een snelheidsovertreding begaan of gereden onder invloed? U hebt een overtreding begaan zonder gevolgen voor de andere weggebruikers?

Deze verkeersovertredingen worden, in functie van de aard van het delict, streng of minder streng gesanctioneerd.

Het antwoordformulier biedt u de mogelijkheid om de overtreding te betwisten of om opmerkingen toe te voegen. Dat moet u doen binnen 2 weken na ontvangst van het proces-verbaal. Meestal maakt de politie het proces-verbaal over aan het Parket. De Procureur des Konings zal oordelen of hij de zaak seponeert (dat betekent zonder gevolg klasseren), een minnelijke schikking voorstelt of u voor de Politierechtbank daagt.

Het is alleszins essentieel dat u uw betwisting zo gedetailleerd mogelijk opstelt en snel opstuurt. Hoe langer u aarzelt, hoe minder geloofwaardig.

Reageert u niet op het eerste schrijven en betaalt u ook de boete niet, dan zal het parket u een voorstel tot minnelijke schikking sturen. Ook dit voorstel kunt u betwisten. Besef wel dat u in dat geval uw betwisting ernstig moet onderbouwen. Zoniet, dan betaalt u bovenop uw boete nog heel wat andere kosten, onder andere die van uw dagvaarding.

Wanneer is het de moeite waard om een verkeersinbreuk te betwisten?

Het tegenspreken van een verkeersinbreuk is niet zonder risico. Het Parket is immers niet verplicht om uw verweer te aanvaarden en kan u toch dagvaarden. In dat geval kan de rekening snel oplopen. Waar u aanvankelijk soms enkel een boete riskeerde, komen bij een dagvaarding voor de Politierechtbank dossier- en dagvaardingskosten bij (al snel 80 tot 90 euro). Deze kosten moeten uiteraard enkel betaald worden bij een veroordeling, niet bij vrijspraak.

Wordt u veroordeeld en krijgt u een geldboete van meer dan 25 euro, dan moet u ook 150 euro aan het Slachtofferfonds betalen. U moet er ook rekening mee houden dat de bestraffing in principe zwaarder zal zijn, dan de eventuele onmiddellijk inning/minnelijke schikking. U riskeert ook bijkomend nog een rijverbod.

Wanneer kan het beter zijn om een onmiddellijke inning of minnelijke schikking gewoon te betalen?

Een proces-verbaal opgesteld door een politieagent, heeft een zogenaamde bijzondere bewijswaarde. Het woord van een politieagent in functie weegt namelijk zwaarder dan dat van een gewone burger. Om een inbreuk te ontkrachten, moet u dan ook ernstige argumenten en eventuele bewijsstukken kunnen voorleggen (bijvoorbeeld over het feit dat u niet de chauffeur was tijdens een inbreuk). Hebt u geen bewijzen, dan is het vaak verstandiger een onmiddellijke inning of minnelijke schikking gewoon te betalen.

Al bent u overtuigd van uw gelijk, dat wil niet zeggen dat u gelijk krijgt van de Politierechtbank. U kunt dus beter afwegen of u het risico wilt nemen.

U kunt op het antwoordformulier trouwens ook een inbreuk erkennen, maar de factoren in uw voordeel op vermelden, zoals bijvoorbeeld een slechte signalisatie. Deze factoren kunnen nadien als verzachtende omstandigheid worden ingeroepen.

Wat met parkeerboetes of GAS-boetes?

Een proces-verbaal opgesteld door een politieagent verschilt van een GAS-boete of een retributie die stedelijke overheden kunnen uitvaardigen.

Een GAS-boete (GAS staat voor: Gemeentelijke Administratieve Sancties) is een straf, meestal een boete, die uw gemeente kan opleggen voor inbreuken op haar gemeentereglement. De meest voorkomende overtredingen in Antwerpen bijvoorbeeld zijn: het foutief aanbieden van huisvuil, wildplassen, het verstoren van de openbare rust, foutief flyeren…

Een retributie kunt u bijvoorbeeld krijgen wanneer u geen of onvoldoende parkeergeld betaalde, u in de blauwe zone vergat een parkeerschijf te leggen of u met een bewonersvergunning buiten uw parkeerzone parkeerde.

Voor meer informatie over GAS-boetes of retributies, neemt u best een kijkje op de website van uw stadsbestuur.

Tip: rechtsbijstandsverzekering

Hebt u een juridisch geschil na een verkeersovertreding? De rechtsbijstandsverzekering helpt u uw rechten te verdedigen. De rechtsbijstandverzekering van P&V is in 2013, 2014 en 2015 verkozen tot de beste in België.

Benieuwd hoeveel een rechtsbijstandsverzekering kost bij P&V?

Bereken uw premie voor een rechtsbijstand

Al klant? Vraag uw P&V agent een gratis en vrijblijvende offerte

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past