Schade huurwoning. Wie betaalt? Wat met verzekering?

Gepost in: Woning

Image of the blog article

Schade aan gehuurde woning: wie betaalt? De huurder of de eigenaar?

Stel dat u een appartement huurt. Wat als bijvoorbeeld uw frituurketel plots vuur vat en de helft van uw keuken verwoest. Wie moet er dan de schade betalen? U of de eigenaar van de woning? En welke verzekering komt er tussen?

Ook een brandverzekering als u huurt

Hopelijk hebt u een eigen brandverzekering (voor huurders) afgesloten. Want huurders hebben niet alleen rechten. Ze zijn ook aansprakelijk voor de schade die ze veroorzaken aan het gebouw waarin ze wonen, of dat nu opzettelijk was of niet. Om zich tegen die huurrisico’s te beschermen, neemt u dus best een brandverzekering.

Vermoedelijke aansprakelijkheid als huurder

Bij schade aan de gehuurde woning veronderstelt de wetgever dat de huurder aansprakelijk is. Dat betekent dat u of uw brandverzekeraar, de schade moet vergoeden die tijdens de huurperiode plaatsvond, tenzij u kunt bewijzen dat de schade buiten uw schuld is ontstaan.

De brandverzekering: waarborg brand

Twee voorbeelden:

 • Stel dat u de frituurketel opzet, ondertussen naar de winkel gaat en er brand uitbreekt. De fout is duidelijk, u bent aansprakelijk. U of uw verzekering moet dus de schade betalen.
 • Stel dat de frituurketel bij het eerste gebruik explodeert door een fabricagefout. Indien u dit kunt bewijzen, zal de schadevergoeding teruggevorderd worden bij de fabrikant of zijn aansprakelijkheidsverzekering.

De brandverzekering: waarborg glasbraak

Twee voorbeelden:

 • Het dubbel glas van het schuifraam is wazig geworden. Daar kunt u niet aansprakelijk voor zijn, tenzij u een fout hebt begaan. Een nieuw dubbel glas zal dus voor rekening zijn van de eigenaar of zijn verzekering.
 • Bij het verhuizen breekt u een venster. Die schade moet u laten herstellen, waarna uw brandverzekering de kosten terug zal betalen, verminderd met een eventuele vrijstelling.

Wist u dat?

Als u als huurder een herstelling laat uitvoeren aan uw huurwoning, dan vraagt u best aan de aannemer een factuur op uw naam. Op die manier is het 100% duidelijk aan wie de verzekeraar de werken achteraf moet vergoeden.

De brandverzekering: waarborg waterschade

Opnieuw twee voorbeelden:

 • De garagevloer is ingezakt door een lek in de afvoerleiding. Indien het lek niet veroorzaakt is door uw fout, is de schade voor rekening van de eigenaar.
 • Door een lek in uw wasmachine stroomt het water tot in de woonkamer en beschadigt de parketvloer. Hiervoor bent u aansprakelijk. U zult de herstelkosten moeten dragen.
   

Wist u dat?

Als u als huurder besluit om de schade aan de woning niet te laten herstellen, kan er op het moment van de plaatsbeschrijving op het einde van het contract discussie ontstaan. In dat geval kan de eigenaar (een deel van) de waarborg niet terugbetalen als vergoeding voor de schade aan zijn woning.

Natuurramp en storm

U bent als huurder zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een natuurramp of van een storm. Als een storm het dak van uw woning blaast, is dat niet uw fout. De eigenaar of zijn verzekeraar zal dus het nieuwe dak moeten betalen.

Hoe verloopt de procedure bij schade?

 1. Zowel de eigenaar als de huurder geeft de schade aan bij zijn verzekeraar.
 2. Beide verzekeraars onderzoeken de aansprakelijkheid.
 3. Na bepaling van de aansprakelijkheid wordt de schadelijder vergoed door zijn verzekeraar. Die schadelijder kan zowel de eigenaar als de huurder zijn.
 4. De verzekeraar van de schadelijder vraagt de aansprakelijke partij (eigenaar, huurder, fabrikant …) de schadevergoeding terug te betalen, tenzij de schadelijder zelf de schade heeft veroorzaakt.

Kies een complete brandverzekering

Een brandverzekering is niet enkel onmisbaar voor de schade in uw huurwoning, maar ook voor de bescherming van uw eigen goederen. Meer weten over de brandverzekering van P&V Verzekeringen? In ons dossier Brand vindt u heel wat vragen en antwoorden. Of bel een P&V agent. Hij maakt graag tijd voor u vrij om u meer te vertellen over de ruime waarborgen en de uitgebreide bijstand na schade.

Contacteer uw P&V agent

Nog geen klant? Vind een agent in uw buurt.

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past