Een motorfiets inschrijven, hoe doet u dat?


U bent de trotse eigenaar van een nieuwe motor, een scooter met twee of drie wielen of een quad en u woont in België. Op de openbare weg rijden met uw motorfiets mag pas als hij is ingeschreven in het ‘repertorium van de voertuigen’ dat wordt bijgehouden door de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen). De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat. 

Hoe gaat dat in zijn werk, hoeveel kost het en hoelang duurt het? En hoe kunt u later uw nummerplaat laten schrappen? Dat leest u in dit artikel.

Welke nummerplaat voor welke motorfiets?

De beginletters van de nummerplaat geven het type voertuig aan:

 • M: Moto
 • S-A: Bromfiets klasse A (25 km/u)
 • S-B: Bromfiets klasse B (45 km/u)
 • S-P: Speed pedelec
 • S-U: Lichte vierwieler

Wat moet u doen om een nieuwe motorfiets in te schrijven?


De eerste stap na de aankoop van uw motorfiets is 

Het (roze) formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ invullen
Dit document krijgt u van de garage of concessiehouder waar u uw motorfiets hebt gekocht. Ook uw verzekeraar kan u dat document bezorgen.

Contact opnemen met een verzekeraar om een BA (burgerlijke aansprakelijkheid) motor te nemen
Het is een verplichte verzekering om op de openbare weg te mogen rijden. 

Het roze formulier aan uw verzekeraar bezorgen of hem vragen u te helpen bij het invullen ervan
Bezorg het volledig ingevulde aanvraagformulier voor inschrijving aan uw verzekeraar, die dan uw aanvraag tot inschrijving bij de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen) indient via het onlineplatform WebDIV.

Levering van de nummerplaat/het inschrijvingsbewijs

Afhankelijk van je urgentie (of budget) hebt u verschillende opties om u nummerplaat en/of bewijs te laten bezorgen.

 

Wat moet u doen om een tweedehands motorfiets in te schrijven?

Opgelet: nieuwe procedure! Sinds 2023 bestaan er twee verschillende procedures, voornamelijk afhankelijk van het vermogen van het voertuig.

1. Als het vermogen/de snelheid van uw voertuig minder dan of gelijk is aan 125 cc, 11 kW of 45 km/u

Het bestaande inschrijvingsbewijs moet eerst geannuleerd worden door de verkoper (voor de nieuwe preregistratieprocedure, zie hieronder) voordat de koper een nieuwe inschrijving voor dit voertuig kan aanvragen.

U kunt de stappen voor preregistratie hier document de Bpost[CK1]  volgen.

Na de pre-registratie kan de verkoper aan de koper het volgende overhandigen:

 • het aanvraagformulier voor de inschrijving
 • het ongeldig verklaarde inschrijvingsbewijs of attest van de politiediensten

De koper moet de aanvraag dan invullen en aan zijn verzekeraar bezorgen, die de inschrijving via WebDIV zal regelen.

De koper kan zijn aanvraag online opvolgen. - NL[CK2] 

 

Let op! Deze procedure geldt niet voor voertuigen die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, deze moeten een technische controle ondergaan:

 • de laatste nummerplaat was een gepersonaliseerde plaat
 • het oude inschrijvingsbewijs dateert van voor 18 juli 2002
 • het voertuig werd geïmporteerd
 • het voertuig is geaccidenteerd of als dusdanig aangegeven bij de DIV

Als uw voertuig behoort tot deze uitzonderingsgevallen, volg dan de procedure voor voertuigen met een groter vermogen:

2. Als het vermogen/de snelheid van uw voertuig hoger is dan 125 cc, 11 kW of 45 km/u

Het voertuig moet verplicht naar de technische keuring voordat het opnieuw kan worden ingeschreven, onder de procedure Keuring voor verkoop.

> Maak een afspraak bij een keuringscentrum

Het keuringscentrum bezorgt u (als het resultaat positief is) een aanvraagformulier voor de inschrijving (twee maanden geldig) dat u aan de koper moet bezorgen.

Om de inschrijvingsaanvraag in te dienen

De koper moet het – volledig ingevulde – aanvraagformulier tot inschrijving per post opsturen naar de DIV met een vignet van zijn verzekeraar (dat bewijst dat de motorfiets verzekerd is), naar het adres:

FOD Mobiliteit en Vervoer – Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Directie Wegverkeer – DIV
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel 

Als u echt een dwingende reden hebt, kunt u een afspraak maken om aan een loket van de DIV uw correct ingevulde aanvraag tot inschrijving voor te leggen, samen met een vignet van uw verzekeringsmaatschappij als bewijs dat de motorfiets verzekerd is. Maar uw nummerplaat en inschrijvingsbewijs ontvangt u niet onmiddellijk! 

In alle bovenstaande gevallen ontvangt u per post uw inschrijvingsbewijs/kentekenbewijs (ook CIM of grijze kaart genoemd) en uw nummerplaat. Bij controles moet u naast uw rijbewijs en uw CIM ook uw internationale verzekeringskaart (de vroegere ‘groene kaart’), het document dat bewijst dat uw motorfiets verzekerd is, tonen. De CIM bestaat uit twee delen: een voor onderweg op de motorfiets en een om thuis te bewaren. 

De koper kan zijn aanvraag online opvolgen

Hoeveel kost de inschrijving van een motorfiets?

 

De preregistratie om het voertuig te verkopen en de bestaande inschrijving vrij te geven kost 12 euro.

De nummerplaat en het inschrijvingsbewijs/kentekenbewijs worden u per post toegestuurd (prijs: 30 euro). 

In dringende gevallen kunt u uw nummerplaat de dag zelf nog ontvangen via uw verzekeraar als de aanvraag vóór 11 uur wordt ingediend (prijs: 80 euro).

Als het pakket bij u thuis of op een ander privéadres wordt geleverd, moet u aan de postbode het exacte bedrag cash betalen (COD = Cash On Delivery = overschrijving niet mogelijk).

Als u uw pakket gaat afhalen in een kantoor of postpunt, kunt u in de meeste gevallen uw betaalmiddel kiezen.

Als u dat wenst, kunt u een gepersonaliseerde nummerplaat voor uw motorfiets aanvragen. Dat kost dan 1.000 euro + 30 euro.

 

U hebt uw nummerplaat en kentekenbewijs ontvangen. Wat is de volgende stap?

 

 • Controleer of het nummer op de nummerplaat hetzelfde is als dat op het inschrijvingsbewijs/kentekenbewijs.
 • Controleer of de informatie op het inschrijvingsbewijs/kentekenbewijs (uw naam, uw adres en de kenmerken van het voertuig) juist is!
 • Merkt u een fout, neem dan onmiddellijk contact op met het callcenter van de DIV:
  02 277 30 50 of help.div@mobilit.fgov.be
 • Als alles goed is, bestaat uw inschrijvingsbewijs/kentekenbewijs uit twee delen. Knip het bewijs na ontvangst zorgvuldig in tweeën. De twee delen vormen samen één document met hetzelfde veiligheidsnummer. Voor verkoop, inschrijving of herinschrijving van de motorfiets hebt u beide delen nodig. Het ene deel dient om thuis te bewaren, het andere moet zich altijd bij het voertuig bevinden. Het tweedelige formaat dient om frauduleuze praktijken tegen te gaan. Het voertuig kan immers niet worden verkocht of (her)ingeschreven zonder dat men over beide delen van het inschrijvingsbewijs beschikt. 
 • Bevestig de nummerplaat op de achterzijde van uw motorfiets/scooter/quad.
   

Wat als u uw inschrijvingsbewijs verliest?


Bij verlies of diefstal van uw inschrijvingsbewijs dient u aangifte te doen bij de lokale politie. U krijgt dan een attest van diefstal of verlies dat u aan uw verzekeraar moet bezorgen, die u zal helpen het aanvraagformulier voor de DIV in te vullen. Op dat aanvraagformulier brengt uw verzekeraar een vignet aan als bewijs dat uw voertuig verzekerd is.
 

Wat als u de nummerplaat van uw motorfiets wilt laten schrappen?


Als u uw nummerplaat wilt laten schrappen omdat u niet meer in het bezit bent van het voertuig, stuur de nummerplaat dan zo snel mogelijk terug naar de DIV. Zolang de nummerplaat niet ontvangen is bij de DIV, betaalt u verkeersbelasting!

U kunt uw officiële kentekenplaat (met stempel achterop) terugbezorgen op drie manieren:

 1. U gaat naar een bpost-kantoor en bekomt een schrappingattest voor uw plaat
 2. U deponeert uw nummerplaat in de daartoe voorziene bus aan de loketten of bijgebouwen van de DIV
 3. Vanuit het buitenland, stuurt u uw plaat per post op naar DIV – Schrappingen – B-1099 Brussel - België
   

 

 

Beste vrienden-motorrijders: P&V heeft een cadeau voor u!

Rijbewijs, uitrusting, opleidingen, preventie, ritsuggesties, verzekeringen… Ontdek onze tips en tricks om in alle veiligheid van uw motorritten te genieten.

Download nu uw gids voor motorrijders