Materiële schade

Wij hebben meerdere oplossingen voor u op het gebied van materiële schade:

 • Gecombineerde Brandverzekering: bescherming van uw goederen en de inhoud ervan tegen brand, storm, diefstal, waterschade ... U stelt zelf het dekkingspakket samen. P&V kan bijvoorbeeld fotovoltaïsche zonnepanelen verzekeren en vergoeden tegen de nieuwwaarde. In ieder geval vergoedt P&V steeds de kosten voor het opsporen van een lek, zelfs als er geen zichtbare schade is.
 • Verzekering Alle Risico’s Behalve: bescherming van uw goederen en de inhoud ervan tegen materiële schade als gevolg van een niet-uitgesloten risico of schade. Dat betekent dat alles gedekt is, behalve de uitsluitingen vermeld in uw algemene en bijzondere voorwaarden.
 • Verzekering Alle Risico’s Elektronica: bescherming van uw computerapparatuur (tablets, smartphones ...) tegen materiële schade, diefstal ... 
 • Verschillende aanvullende diensten mogelijk: schatting van gebouwen, risico-inspectie (tips, advies ...).

Meer weten? Contacteer uw AMI

 Arbeidsongevallen

De verzekering Arbeidsongevallen van P&V verzekert uw werknemers op hun arbeidsplaats, en op hun weg van en naar het werk. P&V biedt steeds een passende dekking voor:

 • telewerk/thuiswerk;
 • opdrachten in het buitenland;
 • wettelijk samenwonende;
 • sportieve, sociale en culturele activiteiten;
 • Publiato;
 • preventie.

Meer weten? Contacteer uw AMI

 Burgerlijke Aansprakelijkheid

Op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid stellen wij verschillende producten voor:

 • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van de Overheidsinstellingen: dekking voor al uw activiteiten die bij uw hoofdactiviteit passen en die materiële, immateriële of lichamelijke schade zouden veroorzaken.
 • Verzekering Bescherming van de Publieke Mandatarissen: dekking voor uw activiteiten binnen uw mandaat.
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid van Bestuurders: dekking voor uw activiteiten als bestuurder in de privésector.
 • Gecombineerde Schoolverzekering: een adequate oplossing voor scholen of kinderdagverblijven.
Meer weten? Contacteer uw AMI

 

 Auto

P&V biedt een aangepaste en optimale dekking voor alle types voertuigen. Bovenop de standaard verzekeringen zoals de BA-autoverzekering, de mini-omnium, de omnium, de rechtsbijstand en de bestuurdersverzekering, bieden wij:

 • dekking ingebouwd materiaal;
 • schade aan koplampen;
 • dekking Omnium opdracht;
 • premievermindering in functie van afgelegde kilometers;
 • netwerk van erkende garage;
 • versnelde expertises bij ongevallen.
Meer weten? Contacteer uw AMI

 

 Bijstand

De bijstandsverzekering bevat dezelfde, ruime waarborgen als de bijstand voor particulieren: bijstand aan personen, bij pech en na een ongeval.

Meer weten? Contacteer uw AMI