Geldt de gunstige eindbelasting ook bij ontslag ‘met vrijstelling van prestaties’?

Gepost in: Groepsverzekering

Image of the blog article

Sinds 1 juli 2013 is de eindbelasting op de uitkeringen bij leven die door werkgeversbijdragen gevormd werden, gewijzigd. De leeftijd van de begunstigde is nu bepalend voor het percentage bedrijfsvoorheffing.

De toepassing ziet er sindsdien als volgt uit:

Leeftijd begunstigde Bedrijfsvoorheffing
60 jaar 20,19% (*)
61 jaar 18,17% (*)
vanaf 62 jaar 16,66% (**)


(*) Dit percentage kan verlaagd worden tot 16,66% als de begunstigde kan aantonen dat hij wettelijk met pensioen gaat (attest van de Rijksdienst voor Pensioenen).

(**) Dit percentage kan zelfs nog verlaagd worden tot 10,09% als de verzekerde kan aantonen dat hij effectief actief gebleven is tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Hierbij kunnen bepaalde periodes van inactiviteit of van mindere activiteit gelijkgesteld worden met periodes van activiteit.

Ontslag met ‘vrijstelling van prestaties’

Wat gebeurt er nu voor een verzekerde die ontslagen wordt ‘met vrijstelling van prestaties’?

Als voorbeeld nemen we een verzekerde die in 2016 de wettelijke pensioenleeftijd zal bereiken, maar vanaf 2015 door zijn werkgever wordt vrijgesteld van prestaties. Gedurende deze periode blijft de verzekerde wel op de payroll van het bedrijf staan.

Kan in deze situatie de gunstige eindbelasting van 10,09% toegepast worden voor wat betreft het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen? We vroegen dit na bij de betrokken belastingadministratie. Het antwoord was positief:

“Wanneer de betrokkene tot bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd officieel tewerkgesteld blijft bij zijn werkgever (hij blijft op de payroll staan voor zijn normale bezoldiging maar moet daarvoor geen prestaties meer verrichten) en hij zijn pensioen niet vervroegd opneemt, kan worden aanvaard dat hij effectief actief blijft. In die omstandigheden kan de in artikel 171, 2°, b, 2de streepje, WIB 92 beoogde afzonderlijke aanslagvoet van 10% bijgevolg worden toegepast op het deel van het aanvullend pensioen-kapitaal dat is gevormd met werkgeversbijdragen en dat hij naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag uit een groepsverzekeringscontract ontvangt.”

Conclusie

Zolang de verzekerde officieel op de payroll blijft staan, maar geen prestaties meer moet verrichten, aanvaardt de fiscus dat hij ‘actief’ blijft. In dat geval wordt de gunstige eindbelasting van 10,09% toegepast.


Kristien Van Camp
P&V
Employee Benefits – Senior Tax & Legal Advisor

Nieuwe artikels