Bent u verzekerd als u tijdens het telewerken een ongeval krijgt?

Gepost in: Van dag tot dag Preventie

Image of the blog article

Is een ongeluk tijdens telewerk verzekerd? En wat als u op een thuiswerkdag even de kinderen naar school brengt of een broodje gaat kopen en onderweg een ongeval hebt?

Onze specialisten arbeidsongevallen zochten het voor u uit.

Telewerk na corona: hoeveel Belgen werken van thuis uit?

In de periode van oktober 2022 tot mei 2023 organiseerde de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een enquête over telewerk onder 3.750 Belgische werknemers. Daarvan verklaarde 33% minstens één dag per week te telewerken, meestal thuis en bij voorkeur op woensdag en vrijdag. En dat zou in 2023 per dag maar liefst 36 miljoen kilometers aan woon-werkverplaatsingen hebben uitgespaard! Een goede zaak voor onze mobiliteit, voor de verkeersveiligheid én voor de telewerkers zelf. Zij houden namelijk meer tijd over voor andere dingen en ervaren een betere work-lifebalance.

Maar hoe zit dat eigenlijk met de arbeidsongevallenverzekering op uw telewerkplek?

Arbeidsongevallenverzekering geldt ook thuis of op een coworkingspace, maar…

Elke werkgever is wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn personeel. Als werknemer bent u via deze verzekering automatisch beschermd bij arbeidsongevallen, maar uw ongeval moet zich wel voordoen tijdens en door het uitvoeren van het arbeidscontract dat u afsloot met uw werkgever. En dit geldt zowel op de werkvloer als op een andere plaats: dus ook thuis of op een coworkingplek. Als telewerker bent u dus evengoed verzekerd!

Een ongeval tijdens het thuiswerken: moet u dat bewijzen om vergoed te worden?

Op kantoor of op uw gebruikelijke werkplek is het niet zo moeilijk om te bewijzen dat uw ongeval tijdens en door de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst gebeurde, want meestal zijn er getuigen in de buurt. Op een telewerkplek zonder collega’s erbij is dat veel minder evident: omdat telewerkers meestal vrij hun arbeidstijd invullen in hun eigen woning, is het moeilijker om aan te tonen dat hun ongeval effectief plaatsvond tijdens en door het uitvoeren van hun arbeidscontract.

Als u structureel telewerkt (dit wil zeggen dat u op regelmatige basis op een zelfgekozen plek werkt én dat dit werd vastgelegd in een uitbreiding aan uw arbeidsovereenkomst), dan geldt er een wettelijk vermoeden dat elk ongeval op de dag, plaats én binnen de tijdspanne vermeld in uw arbeidsovereenkomst automatisch een arbeidsongeval is, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Sinds 27 januari 2019 geldt dit wettelijke vermoeden trouwens ook voor occasioneel telewerk. Dat houdt in dat u door overmacht of om persoonlijke redenen (extreem winterweer, een kind dat plots ziek valt…) thuis of op een andere plaats werkt, met de goedkeuring van uw werkgever.

Besluit: als u op een telewerkdag een ongeval krijgt en dat gebeurt tijdens en door de uitvoering van uw arbeidscontract, dan hoeft u volgens de wet in principe zelf geen bewijs te leveren dat het om een arbeidsongeval gaat. Maar dat neemt niet weg dat uit later onderzoek alsnog kan blijken dat uw ongeval niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om erkend te worden als arbeidsongeval.

U brengt op een telewerkdag uw kinderen naar school of gaat even een broodje kopen en krijgt onderweg een ongeval: telt dat als arbeidsongeval?

Naast een arbeidsongeval beschrijft de wet op arbeidsongevallen ook het risico op een arbeidswegongeval. De arbeidsweg is het normale traject dat u aflegt om van uw verblijfplaats naar het werk te gaan en omgekeerd, maar onder dit normale traject vallen ook de omwegen die u doet om uw kinderen naar school of kinderopvang te brengen.

U hebt een ongeval op de arbeidsweg? Dan bent u ook gedekt door de arbeidsongevallenverzekering.

Maar hoe zit dat precies bij telewerk? Als uw telewerkplek en uw verblijfplaats dezelfde zijn, dan hebt u in principe geen arbeidsweg en zou u dus niet gedekt zijn als u bijvoorbeeld uw kroost naar school brengt. Gelukkig stelt de wetgever het traject van uw woonplaats naar de opvangplaats of school van uw kinderen gelijk met een arbeidsweg als u van thuis uit werkt. En dat is ook het geval voor de weg van uw woonplaats naar de plaats waar u uw maaltijd nuttigt of koopt en de terugweg.

Kortom: als u telewerkt op een zelfgekozen plek die niet uw verblijfplaats is, dan worden een aantal verplaatsingen wél als arbeidsweg beschouwd en dan zijn de voorwaarden van uw arbeidsongevallenverzekering ook van toepassing.

Kunt u zich verzekeren tegen ongevallen in uw privéleven?

Dat kan. Bij P&V vindt u ook verzekeringsoplossingen voor ongevallen in uw privéleven. Uw P&V-adviseur vertelt u hier graag meer over.

 

Bronnen: de Tijd, L’Echo, SD Worx, Wolters Kluwer, Vanbreda Risk & Benefits en Enquête BeMob - Telewerk in België (tweede uitgave) van de FOD Mobiliteit & Vervoer

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Ongevallen privéleven ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de informatiefiche aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels