Hoeveel mag ik sparen om een belastingvoordeel te krijgen?

Als u een voldoende hoog beroepsinkomen, pensioen of vervangingsinkomen heeft, dan geven de stortingen in een langetermijnspaarplan recht op een fiscaal voordeel van 30% (te verhogen met de gemeentebelasting).

Het jaarlijkse maximumbedrag waarop u een belastingvoordeel kunt krijgen, is gelijk aan 179,10 euro + 6% van uw belastbaar jaarinkomen, met een maximum van 2.390 euro. Indien uw twijfelt over het maximumbedrag dat u kunt sparen, contacteert u best uw P&V-adviseur.

Wist u dat? De stortingen voor uw langetermijnsparen kunnen in conflict komen met de aftrek van uw woonkrediet. In Wallonië kunt u de stortingen in het kader van het langetermijnsparen combineren met de voordelen van de wooncheque (enige eigen woning, gefinancierd met een krediet dat vanaf 2016 werd afgesloten). In Brussel hebben de kredieten die vanaf 2017 werden aangegaan voor de enige eigen woning geen impact meer op het mogelijke jaarlijkse bedrag van het langetermijnsparen. In Vlaanderen heeft een lening voor een eigendom voor privégebruik die na 2015 werd afgesloten geen impact op het bedrag dat u via langetermijnsparen kunt aftrekken. In de andere gevallen moet u de gestorte bedragen voor het hypothecair krediet (deels) aftrekken van het mogelijke jaarlijkse bedrag voor het langetermijnsparen. Voor meer informatie hierover contacteert u best uw P&V-adviseur.

Moet ik de hele tijd sparen?

Via langetermijnsparen bouwt u een aanvullend kapitaal op voor later. Bovendien levert elke storting u een belastingvoordeel van 30% op, verhoogd met de gemeentebelastingen. U hebt er dus alle belang bij om zo lang mogelijk te sparen.

Als u vóór uw 65ste begint te sparen, kunt u via langetermijnsparen ook na uw 65ste nog van een belastingvoordeel profiteren. Zo betaalt u minder belastingen op uw pensioen.

Net als voor het pensioensparen,  kunt u uw langetermijnsparen tijdelijk premievrij maken of stopzetten en later verder sparen of uw premie opnieuw fiscaal optimaliseren.

Tip: spaar het maximumbedrag vóór uw 55ste verjaardag. Verhoogt u uw premie na uw 55ste, dan wordt de belasting geïnd op de tiende verjaardag van de verhoging en niet op uw 60ste, wat uiteraard nadelig is. Blijf ook sparen nadat de belasting werd geïnd: u profiteert nog altijd van een belastingvoordeel en uw premies worden later niet meer belast.

Wanneer kan ik het kapitaal van mijn langetermijnsparen opvragen? En hoeveel belastingen betaal ik daarop?

U kunt op elk moment het kapitaal van uw langetermijnsparen opvragen. Als u dat doet vóór de inning van de anticipatieve heffing (belasting op het opgebouwde kapitaal, exclusief de eventuele winstdeelname), dan betaalt u meer belastingen. Het is ook mogelijk dat u bij opname vóór de eindvervaldag uitstapkosten moet betalen.

Opname vóór de inning van de anticipatieve heffing op 60 jaar (of de tiende verjaardag van het contract)

Als u uw langetermijnsparen minstens eenmaal in uw belastingaangifte hebt ingevuld, dan zal de fiscus u beboeten voor de vervroegde opname van uw pensioenkapitaal. U betaalt dan 33% belasting + gemeentebelasting op uw kapitaal, exclusief de eventuele winstdeelname, die belastingvrij is. Bovendien kunnen er uitstapkosten worden aangerekend. Redenen genoeg dus om een uitstap vóór uw 60ste te vermijden.

Opname na de inning van de anticipatieve heffing op 60 jaar (of de tiende verjaardag van het contract)

Bent u beginnen te sparen vóór uw 55ste, dan wordt de anticipatieve belasting geïnd op uw pensioenspaarkapitaal, exclusief eventuele winstdeelnames, op uw 60ste. Dat is de zogenaamde anticipatieve heffing.

Deze heffing bedraagt:

  • 10% voor het deel van het kapitaal dat werd opgebouwd met premies die u stortte vanaf 1993;
  • 16,5% voor het deel dat werd opgebouwd met de premies die u vóór 1993 stortte.

In 2012 werd al een voorschot van 6,5% afgehouden voor de premies met een aanslagvoet van 16,5%. Bijgevolg wordt op 60 jaar alleen nog het saldo van 10% toegepast op de reserve van het contract.

Neemt u uw pensioenkapitaal op na de anticipatieve heffing, dan betaalt u dus geen belasting meer. De premies geven verder recht op een belastingvoordeel tot de eindvervaldag van het contract, zonder latere belastingheffing.

Op een opname vóór de einddatum kunnen wel uitstapkosten van toepassing zijn.

Opgelet: als u uw spaarplan startte na uw 55ste, dan wordt de belasting geïnd op de tiende verjaardag van uw contract en niet op uw 60ste.

Heb ik nog een belastingvoordeel na mijn pensioen?

U kunt uw langetermijnsparen voortzetten, ook na uw 65ste. Zo betaalt u minder belastingen op uw pensioen, op voorwaarde dat u uw contract vóór uw 65ste hebt afgesloten.

Bovendien moet uw contract een looptijd van meer dan tien jaar hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld aan langetermijnsparen doen tot uw 99 jaar. Het voordeel? U behoudt een belastingvoordeel op de premies die u stort en u krijgt de belastingen die u op uw pensioeninkomsten betaalt (gedeeltelijk) terug.

Na uw 60ste of na tien jaar (als u het contract na uw 55ste afsloot) betaalt u geen belasting meer op het eindkapitaal.

 

Een voorbeeld: Georges start met langetermijnsparen op zijn 54ste en doet dat tot hij 99 is. De premies geven recht op een belastingvoordeel en de belasting van 10% wordt geïnd op de reserve die hij op zijn 60ste heeft opgebouwd, exclusief eventuele winstdeelnames (dus op het kapitaal dat werd opgebouwd met de premies die hij van zijn 54ste tot zijn 60ste heeft gestort). De premies die hij stort na zijn 60ste blijven recht geven op een belastingvoordeel van 30%, verhoogd met de gemeentebelastingen. Op zijn 60ste wordt een bevrijdende anticipatieve heffing geïnd. Dat betekent dat hij geen belasting meer moet betalen bij de opname van het kapitaal.

Was Georges met zijn langetermijnsparen gestart op 57 jaar, dan zou de belasting tien jaar later, op zijn 67ste jaar, worden geïnd. Daarna zouden de premies belastingvrij zijn geweest en hadden ze nog een belastingvoordeel opgeleverd.

Om een belastingvoordeel te genieten, moet uw inkomen (bijvoorbeeld uw pensioen) wel hoog genoeg zijn. Als vuistregel geldt dat uw maandelijks pensioen hoger moet zijn dan 1 300 euro.

Opgelet: als u nog een belastingvoordeel heeft op een lopende hypothecaire lening afgesloten voor 2016, dan leveren de premies meestal geen belastingvermindering op. Voor meer informatie hierover contacteert u best uw P&V-adviseur.

Tip: ga eens kijken op www.mypension.be voor een overzicht van uw bruto en netto pensioen. Als u merkt dat op uw bruto pensioen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor een belastingvoordeel.