Wat is een fonds?

Een fonds verzamelt de financiële inleg van een grote groep mensen zoals u, en investeert dat bedrag in verschillende beleggingsproducten zoals aandelen en obligaties. Die producten worden gekozen door de fondsbeheerder op basis van de doelstelling van het fonds.

Zo zijn er fondsen die het aandelengedeelte zullen beperken tot maximum 25%, andere fondsen kunnen tot 100% in aandelen beleggen. Bij de keuze van een fonds kan u zich laten leiden door de mate waarin risico genomen wordt, de keuze van het fonds om te beleggen in duurzame bedrijven.

Waarom kiest u voor P&V Fondsen?
 

Onze missie: uw rendement


U wilt in de eerste plaats dat uw geld opbrengt. Dat houden wij elke dag in het achterhoofd. Samen met u vinden we de ideale mix tussen potentieel rendement en uw gewenste risico.

Welk fonds past bij mij?

Wat zijn de risico’s bij tak 23?

Focus op duurzaamheid


Bij P&V zit duurzaamheid in onze genen. De duurzaamheidsscore vormt dan ook een belangrijk criterium bij het kiezen van onze fondsen. Voor u is het een eenvoudige manier om bij te dragen aan een betere wereld. 

Ontdek waarom duurzaam beleggen belangrijk is

Beleggingsexpertise niet nodig


P&V Fondsen worden op dagelijkse basis door onze specialisten beheerd. Zo kunt u uw kostbare tijd aan andere zaken besteden. Blijft u graag wat meer betrokken? 

Uw P&V-adviseur staat u graag te woord.

Waarom is Tak 23 een aantrekkelijk alternatief voor het spaarboekje?


Vandaag is een spaarboekje een verliesboekje. De rente die u ontvangt houdt de inflatie bij lange na niet bij. Er bestaan verschillende alternatieven om uw geld meer te laten renderen. Eén populaire optie is een Tak 23-spaarverzekering. Ontdek er meer over in deze korte video.


Ontvang gratis en vrijblijvend
advies over onze fondsen

Onze fondsen in detail: voor ieder wat wils


Hieronder vindt u onze negen fondsen. Klik op hun naam voor actuele info en prestaties. In de kolommen vindt u de belangrijkste kenmerken:

 

Naam fonds

Beheerder

Type

Morningstar Rating

SFDR-classificatie

Fiche

Stability Fund

Degroof-Petercam

Profielfonds - defensief

* * * *

Artikel 8

Fiche

Balanced Low Fund

Degroof-Petercam

Profielfonds - Neutraal

* * * *

Artikel 8

Fiche

Balanced Fund

Degroof-Petercam

Profielfonds - evenwichtig

* * * *

Artikel 8

Fiche

Dynamic Fund

Degroof-Petercam

Profielfonds - dynamisch

* * * *

Artikel 8

Fiche

Dynamic Multi Fund

Shelter IM

Profielfonds - dynamisch

 

Artikel 8

Fiche

Money Market SRI Fund

Amundi

Cashfonds

* * * *

Artikel 8

Fiche

FFG Global Flexible Sustainable Fund

Funds For Good

Gemengd fonds Flexibel

 * * * * 

Artikel 8

Fiche

Europe Sustainable Fund

Degroof-Petercam

Aandelenfonds Europa

* * * * *

Artikel 8

Fiche

Global Sustainable Equities ETF

Blackrock

Aandelentracker Wereld

* * * * *

Artikel 8

Fiche

Lees hieronder verder om deze tabel beter te begrijpen.

Legende
 

 • Beheerder: hier ziet u welke van onze partners het fonds beheert. 
  Meer info
 • Type: dit vertelt u in welke (mix van) producten uw geld wordt belegd en met welk risicoprofiel. 
  Meer info
 • Morningstar Rating: deze score toont hoe een fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen heeft gepresteerd. Meer info
 • SFDR-classificatie: dit geeft aan hoe transparant het fonds is inzake duurzaamheid. 
  Meer info
 • Fiche: deze bevat onder andere historische rendementen en de samenstelling van het fonds.

Maak kennis met onze fondsbeheerders


Bij P&V kiezen we voor ‘open architectuur’. Dat betekent dat we geen eigen beleggingsfondsen aanbieden, maar wel fondsen van externe vermogensbeheerders die hun strepen al verdiend hebben. We kiezen partners op basis van hun vakkennis én hun duurzaamheidsfilosofie.

Wat is het beste beleggingsfonds voor mij?


De keuze voor een fonds start altijd bij een gesprek met uw P&V-adviseur. Hij of zij zal aan de hand van een vragenlijst uw risicoprofiel bepalen. Daarna kunt u uw keuze verder verfijnen:

Profielfonds vs. themafonds


een profielfonds wordt in de eerste plaats opgesteld in functie van een risicoprofiel. Een themafonds legt de nadruk op een specifiek thema zoals geografie of de flexibiliteit om de verhouding obligaties-aandelen aan te passen.

Actief vs. passief beheer


In een actief beheerd fonds selecteren experten aandelen en obligaties die volgens hen goed zullen presteren. Een passief fonds volgt een bepaalde beursindex, zoals de BEL20.. Aangezien er geen actieve selectie van aandelen en obligaties gebeurt, zijn de beheerskosten bij passief beheerde fondsen doorgaans lager. 

Om te kiezen tussen deze parameters gaat u het beste in gesprek met uw P&V-adviseur.


Ontvang gratis en vrijblijvend
advies over onze fondsen

Duurzaam beleggen: wat, waarom, en wat betekent de SFDR-categorie?

 

Duurzame fondsen houden naast financiële aspecten ook rekening met ESG-aspecten. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Met een duurzaam fonds stimuleert u duurzame bedrijven en wordt uw geld zo min mogelijk gebruikt voor milieuonvriendelijke of inhumane praktijken.

Om de duurzaamheid van een fonds makkelijker te kunnen inschatten, introduceerde Europa een standaard: de SFDR Die plaatst elk beleggingsfonds een van drie categorieën:

 • Artikel 6: fondsen waarin duurzaamheid geen rol van betekenis heeft
 • Artikel 8: fondsen die klimaat-, milieu- of sociale kenmerken actief bevorderen
 • Artikel 9: fondsen die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel. Duurzaamheid is hier een verbindend en verplicht aspect.

Enkel fondsen van het type Artikel 8 of 9 zijn dus duurzaam. Daarom ook zijn al onze fondsen minimaal van het type Artikel 8. 

Wat is het verschil tussen Tak 21 en Tak 23?


Wanneer u bij P&V een contract pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen afsluit, kan u kiezen voor Tak 21, Tak 23 of een combinatie van beide. 

Tak 21


U spaart met een gewaarborgd rendement (de actuele rentevoeten vindt u op de productpagina’s), eventueel aangevuld met een winstdeelname. U risico is dus beperkt, maar daar staat tegenover dat uw rendement over het algemeen laag is.

Tak 23


U spaart in één van de P&V fpndsen. Deze geven geen kapitaalsgarantie. In theorie is uw inleg hier dus kwetsbaarder. In de praktijk levert een Tak 23-fonds meestal een hoger rendement op.

Hoe geeft Morningstar fondsen een score?

 

Morningstar is een financiële dienstverlener die fondsen een score geeft. Die score kijkt naar het historisch rendement, maar ook naar het risico en de kosten. U krijgt dus het totaalplaatje.

Fondsen met vijf sterren behoren bij de beste 10%; die met vier sterren behoren bij de volgende 22,5%. P&V Fondsen hebben minstens vier sterren. Dat betekent dat ze altijd in de 32,5% hoogst scorende fondsen zitten.

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij sparen en beleggen?

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 

P&V biedt geen rendements- en kapitaalgarantie voor tak23-fondsen. Het doel van deze fondsen is een meerwaarde te realiseren, maar hun waarde kan schommelen in de tijd.

Het financiële risico dat daarmee gepaard gaat, wordt gedragen door de verzekeringsnemer. P&V biedt geen garantie met betrekking tot de terugbetaling van het gespaarde kapitaal. Het beheersreglement is verkrijgbaar bij P&V.

Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.

Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:

e-mail: klacht@pv.be.

post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be  

Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij een P&V-adviseur

Voor u een contract afsluit, raden we u aan de Key Information Documents (KIDS) of informatiefiches te ontdekken