Wat dekt de schoolverzekering?

Gepost in: Familie

Image of the blog article

Op een plek waar veel kinderen of jongeren samenkomen, zoals op school, zijn ongelukken niet te vermijden. Ook de weg van en naar school is niet zonder risico’s. Gelukkig sluiten de meeste schoolinstellingen een schoolverzekering af.

Wat is een schoolverzekering?

Een schoolverzekering dekt de schade die zich tijdens een schoolactiviteit of nevenactiviteit van de school voordoet. Met schoolactiviteit bedoelen we activiteiten die worden georganiseerd onder het toezicht van de school. Dus niet alleen de lessen, maar ook voor- en naschoolse opvang, bos- en sneeuwklassen, uitstapjes en stages binnen en buiten de schooluren.

De meeste scholen hebben een verzekering die twee waarborgen biedt:

  1. een burgerlijke aansprakelijkheidsdekking (BA)
  2. een dekking bij lichamelijke ongevallen voor de leerlingen.

De burgerlijke aansprakelijkheid in de schoolverzekering

De burgerlijke aansprakelijkheidsdekking van een schoolverzekering komt tussen als uw kind materiële schade en/of letselschade oploopt tijdens schoolactiviteiten en de aansprakelijkheid van de school betrokken is (bijvoorbeeld bij gebrek aan toezicht door de leerkracht of door een gebrekkige schommel op de speelplaats…).

Maar schoolverzekeringen gaan vaak verder dan dat en beperken zich niet tot de aansprakelijkheid van de school. Ze dekken ook de burgerlijke aansprakelijkheid van uw kinderen en zelfs die van u, omdat u als ouder burgerlijk aansprakelijk bent voor hun daden zolang ze minderjarig zijn. Is dus ook gedekt: de schade die leerlingen aan elkaar toebrengen.

Een klasgenootje laten struikelen

Stel. Uw zoon van twaalf laat tijdens de speeltijd een klasgenoot struikelen. Jammer genoeg met serieuze gevolgen: het meisje heeft een gebarsten knieschijf en haar bril is stuk. Omdat er sprake is van een fout van uw zoon (hij liet het meisje struikelen) en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade (een gebarsten knieschijf en kapotte bril) bewezen is, kan het slachtoffer de aansprakelijkheid van de ouders inroepen. Als de schoolpolis ook de leerlingen en hun ouders verzekert, dan kan het slachtoffer een beroep doen op deze polis.

Dat betekent dat haar medische kosten worden terugbetaald en ze een vergoeding krijgt voor haar gebroken bril (rekening houdend met de maximumbedragen die in de schoolverzekering zijn opgenomen en de eventuele franchise).

Goed om weten: als een schoolverzekering enkel de aansprakelijkheid van de school dekt, maar niet die van leerlingen of ouders, dan moeten de ouders hun eigen familiale verzekering aanspreken om de kosten te vergoeden.

En de lichamelijke ongevallendekking?

De lichamelijke ongevallendekking zorgt voor de terugbetaling van de medische kosten na een schoolongeval waarvoor niemand aansprakelijk is. Daarnaast betaalt de verzekeraar een in de polis overeengekomen vergoeding bij blijvende invaliditeit of overlijden. Meestal zijn ook de ongevallen op weg van en naar school gedekt.

Een gebroken arm bij het touwklimmen

Een voorbeeld. Uw dochter valt tijdens het touwklimmen in de turnles en breekt een arm. Als haar val niet kan worden toegeschreven aan de fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid van de school, de leraar of een medeleerling, dan is er niemand verantwoordelijk voor de schade en komt de burgerlijke aansprakelijkheidsdekking van de school niet tussen. U kunt in dit geval wel een beroep doen op de lichamelijke ongevallendekking van de schoolverzekering. Deze vergoedt de kosten voor het doktersbezoek, de geneesmiddelen en eventueel de andere medische materialen (zoals bijvoorbeeld braces).

Heeft elke school dezelfde verzekering?

De inhoud van een schoolverzekering is niet vastgelegd bij wet: scholen vullen die zelf in samen met hun verzekeraar.

Naast de vereiste verzekeringen voor het eigen personeel (onder andere tegen arbeidsongevallen), moeten scholen wel een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing afsluiten. Die zorgt voor een vergoeding als uw kind gewond raakt na een brand of ontploffing in de school of als er daarbij persoonlijke zaken van uw kind beschadigd raken. Ongeacht de vraag of er iemand aansprakelijk is voor de brand of de ontploffing.

Heeft de school van uw kinderen een schoolverzekering?

Hebt u schoolgaande kinderen? Controleer dan even of hun school een schoolverzekering heeft afgesloten en wat u moet doen bij een ongeval. Dit kunt u navragen op het secretariaat en meestal vindt u deze informatie ook terug in het schoolreglement. Welke waarborgen en bedragen er precies verzekerd zijn, leest u in de schoolpolis zelf. Als ouder hebt u het recht die in te kijken.

Goed om weten: uw zoon of dochter combineert theorie in de secundaire school met praktijk op de werkvloer in een traject van duaal leren? Dan is hij of zij tijdens de praktijkopleiding ook beschermd door de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever bij wie de opleiding plaatsvindt.

Biedt een schoolverzekering voldoende bescherming?

Meestal volstaat een schoolverzekering, maar met schoolgaande kinderen, is een familiale verzekering zeker aan te raden. Voor een bescheiden bedrag kunt u rekenen op een ruime bescherming, en dat niet alleen tijdens de schoolactiviteiten!

Goed om weten: niet alle schoolverzekeringen bieden dezelfde bescherming. En het is ook niet altijd vanzelfsprekend om na een schoolongeval een vergoeding te krijgen als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval. Bovendien ontstaan er wel eens geschillen over wie nu eigenlijk aansprakelijk is. In zo’n gevallen komt de rechtsbijstand in de familiale verzekering (of als aparte dekking) goed van pas.

Wist u trouwens dat u uw gezin ook kunt beschermen tegen ongevallen in uw privéleven met een ongevallenverzekering?

Vragen? Meer informatie?

P&V biedt formules op maat van elk gezin. Vraag er gerust naar bij uw P&V-adviseur. Wij wensen alle kinderen en hun ouders alvast een geslaagd en veilig schooljaar!


Bronnen: verzekeringen.be en Moneytalk

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid Gezin ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID-fiche aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V-adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60).

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via 

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels