Erasmus of op kot? Welke verzekeringen zijn nodig?

Gepost in: Woning

Image of the blog article

Welke verzekeringen op kot en Erasmus?

Charlotte gaat volgend jaar op kot in Leuven. Welke verzekeringen moet ze afsluiten? Volstaan de brandverzekering en familiale verzekeringen van haar ouders, ook als ze op Erasmus gaat?

Brandverzekering beschermt kot

Of Charlotte nu in België een studentenkot huurt of in het buitenland, een brand- of woningverzekering heeft ze altijd nodig. Die polis dekt immers de schade die Charlotte als huurder aan het kot zou toebrengen, bijvoorbeeld waterschade, een gebroken ruit of brandschade. Meestal volstaat de brandverzekering van de hoofdverblijfplaats van haar ouders, zelfs als zij in het buitenland zou studeren.

Goed om weten

 • De brandpolis van haar ouders kan meerdere studentenkoten verzekeren.
 • Om van de brandverzekering van haar ouders te genieten, moet Charlotte gedomicilieerd zijn bij haar ouders.
 • De brandpolis moet de hoofdverblijfplaats van de ouders van Charlotte verzekeren. De brandverzekering van het vakantiehuis aan de kust dekt meestal geen schade aan het kot.
 • Als de ouders van Charlotte meubelen hebben opgenomen in hun brandverzekering, is de schade aan de inboedel (meubelen, boeken, kledij …) van het studentenkot ook gedekt.
 • Ga na of de brandverzekering de waarborg Diefstal of Poging tot diefstal bevat.
 • Controleer het verzekeringsgebied. Is er een beperking op het aantal landen waar een kot verzekerd kan zijn?

Wist u dat?

De brandverzekering van P&V Verzekeringen dekt de schade aan studentenverblijven wereldwijd.

BA Familiale dekt schade aan derden

De familiale verzekering dekt de lichamelijke en stoffelijke schade die Charlotte eventueel aan een derde zou veroorzaken. Charlotte moet daarvoor geen aparte familiale verzekering afsluiten. De verzekering van haar ouders volstaat, zolang ze bij haar ouders gedomicilieerd blijft.

Maar net als bij de brandverzekering gaat Charlotte best na of er een beperking staat op het aantal landen waar de familiale verzekering van toepassing is. Is Charlotte bijvoorbeeld ook verzekerd als ze in Tokio zou studeren? Als dat niet het geval is, moet ze een aparte verzekering afsluiten.

Goed om te weten

Ook met de familiale verzekering van P&V Verzekeringen is Charlotte wereldwijd verzekerd.

Andere verzekeringen om veilig te studeren in het buitenland

Welke zaken kijkt Charlotte best na als ze enkele maanden in Tokio zou studeren?

 • Charlotte informeert welke verzekeringen haar universiteit of hogeschool voor haar heeft afgesloten, bijvoorbeeld voor persoonlijke ongevallen tijdens schoolactiviteiten, en of die ook in het buitenland van toepassing zijn.
 • Bij een verblijf van enkele maanden in een ander Europees land, vraagt Charlotte tijdig de Europese ziekteverzekeringskaart aan bij haar ziekenfonds. Deze kaart garandeert de terugbetaling van dringende medische hulp bij ziekte of ongeval.
 • Voor de meeste medische hulp die het ziekenfonds niet terugbetaalt, kan Charlotte terecht bij de hospitalisatieverzekering van haar ouders, voor zover die er een afgesloten hebben.
 • Voor de meeste landen buiten Europa wordt aangeraden om een bijkomende ziekteverzekering af te sluiten.

De familiale verzekering kan u veel geld besparen

Een brandverzekering verzekert veel meer dan u denkt. Maar ook een familiale verzekering kan u heel wat geld besparen. Meer weten? Uw P&V agent vertelt u er graag meer over.

Nog geen klant? Klik hier om een P&V agent in uw buurt te vinden. 

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past