Hoe geeft u stormschade aan?

Gepost in: Voertuig Woning

Image of the blog article

Raakte uw woning of auto beschadigd door een storm? Ontdek bij wie u terecht kunt voor dringende hulp én hoe u de schade aangeeft opdat die zo snel mogelijk geregeld wordt.

Welke verzekering dekt uw stormschade en hoe krijgt u een vergoeding?

Gelukkig is stormschade aan uw woning standaard verzekerd in de brandverzekering Ideal Woning van P&V. Dat betekent echter niet dat u na een storm alle schade aan en rond uw huis automatisch vergoed krijgt. Een volledig overzicht van wat er gedekt is (en wat niet) vindt u terug in de algemene voorwaarden van uw brandverzekering.

Voor stormschade aan uw auto kunt u een beroep doen op uw omniumverzekering, op voorwaarde dat hierin ook schade door natuurkrachten is verzekerd. Bij P&V is deze waarborg altijd inbegrepen in de basisomniumverzekering.

Stap 1. Bijstand bij stormschade

Hebt u een brandverzekering bij P&V? Dan kunt u voor dringende hulp een beroep doen op de P&V Bijstand Woning. Onze bijstandsverleners zijn te bereiken op het nummer 02 229 00 11 en dat 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Deze bijstand zit standaard in uw brandverzekering.

Stap 2. Voor eigenaar en huurders

Als u eigenaar bent van een woning, dan zal uw brandverzekering de stormschade aan uw woning vergoeden. Bent u huurder, dan kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor de stormschade aan de huurwoning. De eigenaar van het gebouw moet de schade aangeven bij zijn verzekeringsmaatschappij.

Stap 3. Contacteer uw P&V-adviseur

Contacteer vervolgens zo snel mogelijk uw adviseur om samen alle nodige gegevens te verzamelen voor de schadeaangifte bij P&V. Denk hierbij aan:

  • uw polisnummer
  • de datum en plaats van het schadegeval
  • de precieze omstandigheden en oorzaak van de schade
  • een eventuele raming van de opgelopen schade
  • foto’s van de schade
  • uw rekeningnummer

Stap 4. Stormschade bij de buren

Door de storm kan uw woning schade veroorzaken bij de buren. Bijvoorbeeld als er een dakpan van uw huis op de auto van de buren waait. Deze schade wordt vergoed door uw familiale verzekering (BA Gezin). Breng alvast uw P&V-adviseur op de hoogte, maar ook uw buren moeten een aangifte doen bij hun eigen verzekeringsmaatschappij.

Stap 5. Zorg ervoor dat de stormschade niet erger wordt

Voor u de schade herstelt, wacht u op groen licht van uw P&V-adviseur. Ondertussen kunt u wel al enkele maatregelen nemen om verdere schade te beperken. Controleer bijvoorbeeld of er geen dakpannen loszitten, bedek uw dak om verdere water- of windschade te voorkomen, bescherm uw meubels met een stuk plastic of met vuilniszakken, vang het water op als het dak lekt …

Eventueel kunt u een noodreparatie uitvoeren, maar wel steeds in overleg met uw P&V-adviseur. Bewaar zeker alle beschadigde stukken en maak foto’s: zo hebt u bewijsmateriaal van uw schade. Deze ‘reddings- en behoudskosten’ worden trouwens ook vergoed door uw brandverzekering.

Stap 6. Erkenning als natuurramp

Soms vraagt uw gemeente- of stadsbestuur om een formulier in te vullen met de gegevens van uw stormschade. Zo kan het de schade inventariseren en een aanvraag doen om de storm te laten erkennen als natuurramp.

Wordt de storm erkend als een natuurramp, dan kan het rampenfonds een deel van de schade vergoeden, maar enkel dat deel van de schade dat niet verzekerbaar is. Dat betekent dat het rampenfonds alleen de schade vergoedt die niet gedekt wordt door uw brandverzekering.

Sinds 1 maart 2007 dekken alle brandverzekeringen de schade aan woonhuizen en hun inboedel door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van riolen, terreinverschuivingen en -verzakkingen. Voor de vergoeding van dergelijke schade kunt u dus niet rekenen op het rampenfonds, maar wel op uw brandverzekeraar. Alle informatie over het rampenfonds vindt u hier.

Stap 7. Vergoeding van uw stormschade

Om de schade en dus ook de schadevergoeding te kunnen inschatten, komt eventueel een  verzekeringsexpert langs. Dat hangt af van de grootte van het schadegeval:

  • Bij beperkte schades is er normaal geen expert nodig. Uw P&V-adviseur regelt de schade volledig zelf of na overleg met de maatschappij. Ook in dit geval zijn een schaderaming en duidelijke foto’s noodzakelijk.
  • Bij grotere of speciale schadegevallen komt er wel een expert langs. Hij bepaalt hoe groot de schade is en stelt een verslag op. Als u akkoord gaat met het begrote bedrag, stort P&V binnen de vijf werkdagen na het verslag de schadevergoeding op uw rekening.

Stap 8. Herstelling van uw stormschade

Vanaf het moment dat u en uw P&V-adviseur het eens zijn over de schadevergoeding, kunt u starten met de herstellingswerken.

Reken op uw P&V-adviseur

Stormschade aan uw woning? Uw P&V-adviseur helpt u om de beste oplossing voor u te vinden. Hij begeleidt u bij de schadeaangifte, tijdens het herstelproces en bij de afwikkeling. Zo krijgt u snel zicht op een oplossing.

Nieuwe artikels