Waarom een fietsverzekering als u al een familiale verzekering hebt?

Gepost in: Fiets

Image of the blog article

De fietsverzekering versus de familiale verzekering

"Ik heb al een familiale verzekering: een aparte verzekering voor mijn fiets is dus overbodig, toch?" Dat is misschien wat kort door de bocht, want niet alle problemen en schade tijdens uw verplaatsingen met de fiets zijn gedekt in uw familiale verzekering. En een fietsverzekering is dan misschien niet verplicht, ze is wel heel nuttig onderweg. Weet u welke bescherming uw familiale verzekering eigenlijk biedt bij het fietsen? En hoe u zich als fervent fietser nog beter kunt verzekeren?

Wat uw familiale verzekering dekt als u met de fiets rijdt

Als u met de wagen rijdt, dan bent u verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze vergoedt de schade aan anderen die u veroorzaakt bij een ongeval. Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is echter niet verplicht als u met de fiets of elektrische fiets rijdt. Als u als fietser een ongeval veroorzaakt, volstaat de familiale verzekering om de stoffelijke en lichamelijke schade van de andere partij te dekken, op voorwaarde dat dit ongeval zich voordoet in uw privéleven.

En speedpedelecs?

Voor speedpedelecs geldt hetzelfde principe als voor de fiets of elektrische fiets. Voor de meeste speedpedelecs geldt dat uw aansprakelijkheid voor het gebruik in het kader van uw privéleven verzekerd is in uw familiale verzekering. Alleen voor speedpedelecs die autonoom (dus zonder dat u hoeft te trappen) sneller kunnen rijden dan 25 km/u moet u een verplichte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zoals voor uw wagen.

Lekke band of diefstal van uw fiets: niet gedekt door de BA-gezin

Als u met de fiets rijdt, volstaat de familiale verzekering om de stoffelijke en lichamelijke schade van de andere betrokkene te dekken. Maar wat als u uw gloednieuwe elektrische fiets wordt gestolen? Of als u een lekke band krijgt? Wat als u een arm breekt bij een val met de fiets? Al deze risico's zijn niet gedekt door uw familiale verzekering.

P&V Fiets: uw all-inoplossing

De fietsverzekering van P&V dekt niet alleen de materiële en lichamelijke schade van de andere partij bij een ongeval, maar beschermt u ook bij diefstal of poging tot diefstal van uw fiets en biedt u bijstand in de Benelux en tot 30 km over de grens. Bij pech met uw elektrische fiets of lekke band bijvoorbeeld. En bovendien is de schade aan uw fiets als gevolg van vandalisme altijd gedekt in de basisformule, net als de schade die u zelf per ongeluk aan uw fiets berokkent.

Bescherming van de fietser en rechtsbijstand optioneel

Aan deze basisdekking kunt u twee optionele dekkingen toevoegen. Dankzij de optie Bescherming van de fietser zijn uw medische kosten gedekt en krijgt u een financiële tegemoetkoming in geval van blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een ongeval.

Een geschil met de fabrikant van de fiets die u net hebt gekocht? Een voetganger steekt op het laatste nippertje de weg over en u kunt hem niet ontwijken? Of u nu in fout bent of in recht, de Rechtsbijstand van Arces staat klaar om uw belangen te verdedigen.

Een vraag over de fietsverzekering van P&V?

Ontdek de troeven van onze digitale verzekering in de vorm van een flexibel maandabonnement op onze website. Of neem contact op met een van onze P&V-adviseurs. Zij bezorgen u graag de juiste informatie, aangepast aan uw situatie en fietsgewoonten. Vind hier een P&V-adviseur in uw buurt!

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Fiets ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels