Cryptovirussen: wat kunt u ertegen doen?

Gepost in: Van dag tot dag

Image of the blog article

Losgeld betalen voor uw eigen computerbestanden?

De laatste maanden halen virusaanvallen van het type cryptolocker of cryptoware regelmatig het nieuws. Tijd voor een analyse van deze nieuwe malware.

Paswoorden ontfutselen, toegang tot uw gegevens ontzeggen of geld stelen

Kwaadaardige software of malware is software die een computer of mobiel apparaat probeert te infecteren en door hackers wordt gebruikt om persoonlijke informatie of paswoorden te ontfutselen, geld te stelen of de eigenaar van de computer de toegang tot zijn gegevens te ontzeggen.

Wat is een cryptovirus?

Een cryptovirus is een soort malware. Dit computervirus infecteert uw computer wanneer u klikt op de bijlage of de link van een kwaadaardige e-mail: al uw bestanden (Word, Excel, PDF, JPEG,…) worden versleuteld, hun namen worden gewijzigd en ze kunnen niet meer worden geopend. Op uw startscherm verschijnt een waarschuwingsbericht waarin losgeld wordt gevraagd. Voorlopig kunnen de besmette bestanden niet worden hersteld. En er is nog een probleem: antivirusprogramma’s bieden geen bescherming.

Geen garantie dat u door betaling uw bestanden terugkrijgt

Wat kunt u doen? Als u het losgeld betaalt, hebt u geen enkele garantie dat u uw bestanden ook werkelijk terugkrijgt. Verwijder het virus en de geïnfecteerde bestanden. Als u een back-up hebt gemaakt van uw gegevens, dan kunt u ze terugzetten en is uw computer weer de oude. Als u niet weet hoe u dat moet doen, vraag dan hulp aan een informaticus.

Hoe kunt u besmetting vermijden?

Wanneer u een e-mail ontvangt, open dan geen bijlagen en klink niet op de links als:

 • u niet weet wat hun inhoud is;
 • u de verzender van de e-mail niet kent;
 • u twijfelt over de authenticiteit van de e-mail.

Regelmatig back-ups maken

Als een bericht u vraagt om een programma uit te voeren, antwoord dan steeds ‘neen’. Maak regelmatig een back-up van uw gegevens, bij voorkeur op een externe harde schijf die niet de hele tijd met uw computer is verbonden.

Een antivirusprogramma

Een goed geüpdatet antivirusprogramma blijft een must. Er bestaat nog geen bescherming tegen het cryptovirus, maar dat is slechts een kwestie van tijd. En van zodra deze bescherming op punt staat, moet u ze zo snel mogelijk in uw antivirusprogramma te integreren.

Bent u voldoende beschermd?

U bent niet zeker of u wel voldoende bent beschermd? Vraag informatie aan uw detailhandelaar of contacteer een computerdeskundige. En maak een scan van uw harde schijf om eventuele andere al aanwezige virussen en Trojaanse paarden* te verwijderen.

Een cyberdelict aangeven?

Ga naar uw plaatselijk politiebureau. De lokale agenten werken samen met de regionale en federale computer crime units die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van computercriminaliteit. Tips over cyberveiligheid vindt u op de overheidswebsite Safeonweb.

* Een Trojaans paard is in de computerwereld een functie die verborgen zit in een programma dat door de gebruiker wordt geïnstalleerd. Deze functie kan toegang tot de geïnfecteerde computer verschaffen aan kwaadwillenden en zo schade toebrengen aan de computergegevens of de privacy van de gebruiker. (bron: Wikipedia)


Europees aanrijdingsformulier invullen: wat moet u weten?

Waarvoor dient het aanrijdingsformulier?

Dankzij de gerichte vragen op het Europees aanrijdingsformulier kunnen verzekeraars snel uitmaken wie waarvoor verantwoordelijk is. Door dit formulier goed in te vullen, kunt u kostbare tijd winnen en vermijdt u gerechtelijke stappen bij het afhandelen van het ongeval.

Bovendien is dit aanrijdingsformulier identiek in alle Europese landen. Als u een ongeval hebt in een ander Europees land, kunt u het formulier dus heel eenvoudig invullen. Zelfs zonder de taal van het land machtig te zijn, gewoon door beide versies met elkaar te vergelijken. Gebruik in ieder geval nooit een gewoon wit blad om de vaststellingen op te noteren.

Wanneer moet ik een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Na elk ongeval met uw wagen vult u een aanrijdingsformulier in. U kunt het aanrijdingsformulier dus ook gebruiken om een schadegeval aan te geven waarbij geen andere voertuigen betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij een botsing tegen een boom, na een diefstal of na een brand.

Ook als een politieagent een proces-verbaal heeft opgesteld van het ongeval, vult u een aanrijdingsformulier in. Zonder ingevuld formulier moet de verzekeringsmaatschappij de gegevens opvragen bij het parket en loopt de schaderegeling vertraging op.

Hoe vul ik het Europees aanrijdingsformulier het best in?

We zetten enkele tips op een rij:

 • Een verkeersongeval brengt altijd stress met zich mee. Voorkom dat u door de emotie dingen vergeet of verkeerd invult en vul het formulier op voorhand al in waar dat kan.
 • Het kan geen kwaad om verschillende formulieren in uw wagen te leggen, voor het geval u met meer dan één tegenpartij in botsing komt. Leg ook een balpen in uw wagen.
 • Uw verzekeringstussenpersoon kan telefonisch tips geven, of ter plaatse komen om u bij te staan.
 • Spreek met de tegenpartij af wie voertuig A en wie voertuig B is op het formulier. Kruis de vakjes aan die overeenkomen met uw situatie. Als er meerdere voertuigen betrokken zijn, vult u met elke tegenpartij een aanrijdingsformulier in.
 • Noteer alle gegevens van uzelf en van de tegenpartij: naam en voornaam, adres en telefoonnummer(s), geboortedatum.
 • Schrijf leesbaar, gebruik hoofdletters en vermijd doorhalingen. Gebruik een balpen, geen potlood, en leg uw formulier op een gladde en harde ondergrond, zodat uw geschrift niet nodeloos vervormd wordt. Als het formulier duidelijk leesbaar is, moet uw verzekeraar geen verder onderzoek doen om iets te verduidelijken.
 • Duid aan waar het voertuig is beschadigd en omschrijf de zichtbare schade.
 • De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang. Teken daarom zo nauwkeurig mogelijk. De ruitjes op het blad helpen u om bepaalde verhoudingen te respecteren. Zo kunt u de afstanden beter inschatten en krijgt u een beter beeld van de context van het ongeval, zoals de breedte van de weg, waar de signalisatieborden staan …
 • Vergeet ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen, eventuele hindernissen … Duid aan welk voertuig A en welk B is.
 • De eerste schets geldt als de enige echte. Het wordt sterk afgeraden om achteraf nog aanpassingen aan te brengen.
 • Verduidelijk de omstandigheden in het vak Mijn opmerkingen. Dit is vooral belangrijk als u niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
 • Doe geen uitspraken over uw verantwoordelijkheid. Uw enige taak is om de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.
 • Vul ook de achterkant van het formulier in. Deze achterzijde wordt door elke partij individueel ingevuld en is dus niet gezamenlijk zoals de voorzijde. Hier kunt u belangrijke informatie noteren voor de administratieve afhandeling van uw schadedossier, zoals in welke garage u uw auto wilt laten herstellen.
 • Neem zorgvuldig de verklaring van de tegenpartij door voor u het formulier ondertekent. Laat u niet opjagen.
 • Indien beide partijen het eens zijn over het ingevulde aanrijdingsformulier, ondertekent u beiden het formulier. Let goed op dat er daarna niets meer bijgeschreven wordt.
 • Elke bestuurder houdt een exemplaar bij: of het originele of het doorgedrukte exemplaar.

Zijn de passagiers van een betrokken voertuig ook getuigen?

De inzittenden van de betrokken voertuigen zijn nooit onafhankelijke getuigen. Als er iemand in de buurt het ongeval heeft zien gebeuren, noteert u zorgvuldig alle gegevens die gevraagd worden op het aanrijdingsformulier, zoals het gsm-nummer, adres, … Getuigen die slechts op één exemplaar voorkomen, worden door de verzekeringsmaatschappijen en de rechtbank niet weerhouden.

Wat als ik niet overeenkom met de tegenpartij om het aanrijdingsformulier in te vullen?

Als u en de tegenpartij het niet eens raken over de omstandigheden van het ongeval, vult u elk een aanrijdingsformulier in. Zelfs als een politieagent het aanrijdingsformulier heeft ingevuld, hebt u het recht om niet akkoord te gaan.

Wanneer moet ik het Europees aanrijdingsformulier aan mijn verzekeraar bezorgen?

U hebt acht dagen tijd om uw ingevulde aanrijdingsformulier aan uw verzekeraar te bezorgen. Tenzij u bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis overgebracht werd en niet in staat was om dit binnen deze termijn te doen.

Neem ik best ook foto’s na een auto-ongeval?

Ja. Fotografeer ook de plaats en de volledige scènes van het ongeval. Denk ook aan remsporen, brokstukken, … Al deze elementen zorgen voor meer duidelijkheid, waardoor uw verzekeraar tijd kan winnen en uw dossier sneller kan afhandelen, zodat u sneller een schadevergoeding ontvangt.

 

Wist u dat bij P&V een persoonlijke agent u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen?

Vind een agent in uw buurt

Fietser of voetganger? Welke rechten hebt u bij een ongeval?

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

De rechten van de zwakke weggebruiker

Stel: u rijdt met uw fiets naar de winkel maar bent nog niet goed wakker: u rijdt door het rood licht en wordt aangereden door een wagen. U bent dus in fout. Wordt u in zo’n geval als zwakke weggebruiker beschermd door de wet? Moet u de schade aan de wagen betalen? Of kunt u een beroep doen op uw verzekeraar? En welke verzekering moet de chauffeur van de wagen inroepen?

Wat is een zwakke weggebruiker?

Op de openbare weg noemen we ’zwakke weggebruikers’:

 • mensen die geen motorvoertuig besturen, zoals fietsers en voetgangers
 • passagiers van motorvoertuigen (auto, vrachtwagen, bus, tram, …)

Goed om weten: Er is een uitzondering: ook gehandicapte personen in een gemotoriseerde rolstoel worden beschouwd als zwakke weggebruiker.

Wat zijn de rechten van een zwakke weggebruiker?

Als zwakke weggebruiker die het slachtoffer wordt van een ongeluk met een motorvoertuig op de openbare weg, krijgt u automatisch een vergoeding voor uw letselschade en voor de schade aan uw kleren. Ook al was u in fout. U krijgt dus een vergoeding voor uw medische kosten of bijvoorbeeld invaliditeit. Als u overlijdt, krijgen uw erfgenamen een schadevergoeding.

Vergoeding voor de schade aan de fiets

Een fietser die een ongeluk veroorzaakt, krijgt nooit een vergoeding voor de schade aan zijn fiets. Bent u in uw recht, dan krijgt u wél een schadevergoeding van de tegenpartij. De wet maakt dus een onderscheid tussen materiële schade en lichamelijke schade (letselschade).

Wie vergoedt de letselschade van een zwakke weggebruiker?

De lichamelijke schade van de zwakke weggebruiker wordt vergoed door de autoverzekering van het betrokken motorvoertuig.

Heeft de schadeloosstelling van de zwakke weggebruiker invloed op de bonus-malus van de chauffeur van de wagen?

 • Niet als hij in zijn recht was.
 • Wel als u hij in fout was.

En wat als de wagen niet verzekerd is?

Hopelijk hebt u een rechtsbijstandsverzekering. Die verzekering helpt u als zwakke weggebruiker onder andere om uw rechten te doen gelden en de nodige stappen te ondernemen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Die procedure duurt echter vaak lang, u laat zich dan ook beter bijstaan door uw verzekeraar. Als een minnelijke regeling onmogelijk blijkt, komt de rechtsbijstandsverzekeraar tussen in de eventuele erelonen van een advocaat en de gerechtskosten. Ook de kosten van specialisten (artsen, experten, …) zijn voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar als hun tussenkomst vereist is.

Wat zijn de verplichtingen van een zwakke weggebruiker die een ongeval veroorzaakt?

Ondanks uw wettelijke bescherming moet u als zwakke weggebruiker het verkeersreglement respecteren. Als u een fout begaat, moet u die rechtzetten. Wanneer u dus als fietser door een rood licht rijdt en met een wagen botst, dan moet u de herstellingen aan de wagen en de eventuele medische kosten van de bestuurder en passagiers betalen.

De familiale verzekering: wereldwijde bescherming voor het hele gezin

Wij raden zwakke weggebruikers aan om een familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven) af te sluiten. Die verzekering regelt de financiële gevolgen van fouten die u maakt in uw privéleven. In dit geval betekent het dat u met een familiale verzekering niet zelf de kosten aan de wagen moet betalen (met uitzondering van de vrijstelling die de familiale verzekering voorziet en die van het reparatiebedrag wordt afgetrokken).

Onze tips

Kijk na of u een rechtsbijstandsverzekering hebt. Die betaalt niet alleen de kosten voor advocaten en experten terug, maar helpt u ook uw rechten te doen gelden. Voor fietsers, voetgangers, zwakke weggebruikers... is een familiale verzekering onmisbaar. Die verzekert u voor een bescheiden prijs tegen de financiële gevolgen van een ongeluk (zelfs de schade door uw huisdieren is gedekt).

Meer weten?

Uw P&V-agent beantwoordt graag al uw vragen over deze en andere verzekeringen.


Een originele en goedkope uitstap? Bezoek eens een kasteel in België

Gepost in: Familie Van dag tot dag

Image of the blog article

30 kastelen en burchten in België

Op zoek naar een leuke en niet te dure uitstap? Wist u dat België tientallen kastelen telt die deze zomer hun deuren voor het grote publiek openzetten? Van middeleeuwse waterburchten tot neogotische bouwsels: keuze te over. Ontdek hier dertig tips.

Kastelenparadijs

België is een echt kastelenparadijs. Zo telt ons land meer dan drieduizend kastelen, al weet niemand exact hoeveel het er zijn. Het overgrote deel is in privéhanden en gesloten voor het publiek. Een ander deel wordt gebruikt als hotel en restaurant of verhuurd als feest- en kantoorruimte. Toch zijn er meer dan vijftig kastelen die je als individu vrij kan bezoeken. Stuk voor stuk vormen ze een waardevol deel van ons rijke erfgoed. Pareltjes die absoluut de moeite waarde zijn om eens te ontdekken.

Terug naar de Middeleeuwen

De meest tot de verbeelding sprekende kastelen zijn natuurlijk onze middeleeuwse burchten. Toen kastelen nog een verdedigingsfunctie hadden en nog geen luxe-verblijven waren geworden. Absolute aanraders zijn de sloten van Laarne en Beersel, de burchten van Corroy-le-Chateau en Ecaussinnes-Lalaing. En natuurlijk het overbekende Gravensteen, pal in het stadscentrum van Gent. Of waarom niet eens deelnemen aan echt middeleeuws feest en je een stoere ridder wanen? Dat kan in de kastelen van La Roche, Bouillon en Franchimont. Een unieke beleving, zeker voor kinderen.

Prachtige interieurs van weleer

Het hoeft natuurlijk niet altijd wapengekletter te zijn. U kunt ook gewoon wegdromen bij het luxeleven van weleer. Denk maar aan de prachtige interieurs van de kastelen van Freyr, Attre, Vêves, Chimay, Beloeil, Loppem, Ooidonk, Modave, Cortewalle of Beauvoorde. Zoekt u iets anders? In Ter Dolen kunt u een heuse brouwerij bezoeken en in Petite Somme maakt u kennis met de plaatselijk Krishna gemeenschap. In het Antwerpse Steen gaan kinderen dan weer als filosoof, wetenschapper of kunstenaar op (onder)zoek naar vragen rond het thema tijd.

Unieke musea en tentoonstellingen

Onze kastelen herbergen soms ook unieke musea. Zoals het biermuseum in Anthisnes, het natuurmuseum in Lavaux-Saint-Anne, het pottenbakkerijmuseum in Raeren, het kristalmuseum van Val-Saint-Lambert of het zilvermuseum in Seneffe. Andere pakken dan weer uit met sterke tijdelijke tentoonstellingen in een uitzonderlijk kader zoals Gaasbeek of Alden-Biesen. Als uitsmijter nog een must-to-see: het prachtig heropgebouwde Reinhardstein.

Uw bezoek plannen

Tijdens het zomerseizoen (mei-september) zijn heel wat kastelen elk weekend geopend, sommige zelfs dagelijks. Maar weet dat bepaalde kastelen slechts één of enkele dagen per jaar hun deuren openen. Het is dus zeker aangeraden om op voorhand de openingsuren na te kijken. Elk bezoek verloopt ook anders: op uw eentje, met een audiogids of met een echte gids. U bezoekt ook niet altijd alle kamers of ruimten, want heel wat kastelen zijn nog bewoond. En dat heeft zeker zijn charmes.

Nog meer kastelen, burchten en landhuizen?

Een indrukwekkende lijst van Belgische kastelen per provincie staat op Wikipedia en op Burchten en Kastelen. In de brochure Kastelen van de Maas, ontdekt u een mooi overzicht van de kastelen, vestigingen, burchten en landhuizen in de Maasvallei. Verder vindt u veel info op de toeristische sites van onze provincies. Veel plezier!