Welke verzekeringen hebt u nodig voor uw onderneming?

Gepost in: KMO en zelfstandigen

Image of the blog article

U bent zelfstandige of runt een kmo? U denkt eraan een zaak te starten? Dan is het belangrijk dat u de juiste verzekeringen afsluit om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van mogelijke schadegevallen. Of tegen onvoorziene gebeurtenissen die de continuïteit van uw activiteiten in gevaar brengen.

Om die reden maakte de wetgever bepaalde verzekeringen verplicht voor ondernemers in België. Daarnaast zijn er een aantal extra verzekeringen die u facultatief kunt afsluiten voor uw zaak maar die vaak evengoed onmisbaar zijn. Een kort overzicht.

Welke verzekeringen zijn vandaag verplicht voor ondernemers in België?

Allereerst is er de arbeidsongevallenverzekering. Die is wettelijk verplicht voor alle ondernemers die met bezoldigd personeel werken. Hiermee beschermt u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van een ongeval tijdens het werk of op de weg van en naar het werk. En ook telewerk is verzekerd.

Een tweede wettelijk verplichte verzekering is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) voor motorvoertuigen. Deze dekt de lichamelijke en materiële schade van derden en van uw passagiers als u een ongeval veroorzaakt achter het stuur. U leaset voertuigen of goederen voor uw bedrijf? Dan moet u mogelijk ook een omniumverzekering hiervoor afsluiten, als uw contract met de leasingmaatschappij hierin voorziet.

U baat een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing verplicht voor activiteiten die zijn opgesomd in deze lijst. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en materiële schade van de slachtoffers na een brand of ontploffing in uw zaak, ook als u geen fout hebt begaan.

Wettelijk verplichte verzekeringen voor specifieke beroepen

Naast de hiervoor beschreven verzekeringen zijn er voor veel beroepen en activiteiten ook nog andere wettelijk verplichte verzekeringen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor architecten, aannemers, boekhouders of uitbaters van logies.

De officiële lijst is echter heel lang, de regelgeving complex en bovendien vaak verschillend per gewest. Daarom raden we u aan om samen met uw P&V-adviseur te overlopen of u over alle vereiste verzekeringen beschikt voor uw zaak.

Niet verplicht maar wel onmisbaar: een brandverzekering met waarborg bedrijfsschade

Heel wat - vooral beginnende - zelfstandigen en ondernemers hebben een beperkt budget en een deel daarvan gaat op aan de premies van hun verplichte verzekeringen. Soms is er dan ook niet zoveel marge meer over voor andere (facultatieve) verzekeringen, terwijl deze vaak even noodzakelijk zijn om verder te kunnen werken na een ongeluk of schadegeval. Een overzicht van de belangrijkste bedrijfsverzekeringen vindt u hier, maar we lichten er graag één uit die zeker uw aandacht verdient: de brandverzekering met waarborg bedrijfsschade.

Zoals u weet, beschermt u zich met een brandverzekering tegen de gevolgen van brand in uw bedrijfsruimte. Maar ook heel wat andere risico’s zoals natuurrampen, waterschade of schade door inbraak of vandalisme zijn hierin standaard gedekt. Onze verzekeringsspecialisten raden de meeste ondernemers echter aan om hun brandverzekering verder aan te vullen met de facultatieve waarborg bedrijfsschade.

Die is essentieel omdat ze de financiële gevolgen van het niet meer kunnen uitbaten van uw zaak tot een minimum beperkt of zelfs neutraliseert. Zo zal de waarborg bedrijfsschade tussenkomen in uw vaste kosten (huur, lonen…) wanneer u bijvoorbeeld na een zware brand plots zonder inkomsten valt. Ook uw verlies aan winst wordt gecompenseerd én u krijgt een vergoeding voor de extra kosten om uw zaak weer op te starten (huur van een tijdelijk gebouw, publiciteit…).

Goed om te weten: de helft van de bedrijven die géén brandverzekering met waarborg bedrijfsschade hebben afgesloten, gaan binnen de vijf jaar na een zware brand failliet. Daarom wordt ze ook wel eens ‘de levensverzekering van een bedrijf’ genoemd.

Hoe kiest u de juiste verzekeringen voor uw onderneming?

Om uw zaak correct te beschermen, raden we u aan om professioneel verzekeringsadvies in te winnen. Hiervoor kunt terecht in één van de 160 P&V-kantoren in België. Onze adviseurs zijn zélf ondernemers en weten dus goed welke verzekeringen u precies nodig hebt voor uw zelfstandige activiteiten of voor uw kmo. Ze stellen u met plezier een aanbod voor op uw maat en blijven daarna uw persoonlijk aanspreekpunt: voor al uw verzekeringen en natuurlijk ook na schade. Zo kunt u zich concentreren op wat echt telt.

Complete verzekeringsoplossingen voor uw zaak? Een check-up van al uw huidige professionele verzekeringen? Ontdek hier waarom u hiervoor bij P&V aan het juiste adres bent! Of maak snel een afspraak bij een adviseur in uw buurt en geniet van onze persoonlijke service:

 

 

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekeringen ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekeringen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de Informatiedocumenten aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Huurwaarborg terugkrijgen? Ontdek onze 5 praktische tips

Gepost in: Woning

Image of the blog article

Huurwaarborg terugkrijgen als huurder: hoe doet u dat?

U zegt uw huurcontract op of het loopt ten einde. U wilt dus ook graag uw huurwaarborg terug. Maar hoe krijgt u uw waarborg terug? Kan een eigenaar weigeren om de huurwaarborg vrij te geven? En wie kan u in dat geval helpen?

1. Welke stappen moet u ondernemen om uw huurwaarborg terug te krijgen?

Wanneer uw huurcontract afloopt of wanneer u het zelf opzegt, krijgt u uw huurwaarborg terug. Dat is de som ter waarde van twee maanden huur die op een vaste rekening werd geparkeerd of via een bankwaarborg werd vastgelegd.

Maak eerst en vooral een afspraak met de verhuurder om een plaatsbeschrijving op te stellen. Door deze beschrijving te vergelijken met de beschrijving opgesteld aan het begin van het contract kan eventuele schade die aangebracht werd tijdens de duur van het contract vastgesteld worden.

2. Wat is het verschil tussen huurschade en normale slijtage van het gebouw?

Bij schade is het belangrijk om na te gaan waar de verantwoordelijkheid ligt. Zo kan de verhuurder bepalen of hij een deel van de huurwaarborg kan gebruiken voor de herstelling.

Onder huurschade verstaan we de schade die de huurder of zijn naasten (kinderen, genodigden…) aan het eigendom hebben toegebracht. Als de schade een gevolg is van een fout of een nalatigheid, moet de huurder zelf de schade herstellen.

Maar als de schade een gevolg is van normale slijtage, de ouderdom van het gebouw of overmacht (zoals een natuurramp), dan moet de verhuurder voor de herstelling opdraaien. We maken dus het onderscheid tussen een parketvloer met een wijnvlek, ten laste van de huurder, en behangpapier dat aan vervanging toe is, ten laste van de eigenaar.

3. Wat als de eigenaar weigert om de huurwaarborg vrij te geven?

Als de woning in goede staat wordt afgeleverd, moet de huurwaarborg wettelijk gezien binnen twee maanden na het einde van het huurcontract teruggestort worden. Daarvoor heeft de bank de handtekeningen van beide partijen nodig. Als de eigenaar op zich laat wachten, aarzel dan niet om een aanmaning te sturen per aangetekend schrijven.

U hebt de woning in zijn oorspronkelijke staat afgeleverd maar de eigenaar weigert de huurwaarborg of een deel daarvan terug te storten? Stap dan naar de griffie van het vredegerecht van de plaats waar de woning zich bevindt om een bemiddelingsprocedure of juridische procedure op te starten. Of contacteer uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Lees ook: Wat doet de rechtsbijstand concreet? 

4. Wat gebeurt er met de intresten van de huurwaarborg?

De rente die het geld op de rekening heeft opgebracht, is volledig voor de huurder. Werd het geld niet op een rekening gezet, dan heeft de huurder het recht om interest te eisen (op deze huurwaarborg).

5. Huurwaarborg: 5 praktische tips

 1. Zet het geld voor de huurwaarborg op een bankrekening in plaats van het contant te betalen.
 2. Voeg foto’s bij de plaatsbeschrijving.
 3. Laat de plaatsbeschrijving uitvoeren door een expert (landmeter, immobiliënexpert of architect) in plaats van dit te regelen tussen huurder en verhuurder.
 4. Maak vooraf een plaatsbeschrijving om eventuele schade vast te stellen en te herstellen. Zo vermijdt u dat een deel van de waarborg wordt gebruikt om een beroepshersteller te betalen.
 5. Laat de plaatsbeschrijving opmaken op de dag dat u de sleutels overhandigt, wanneer de woning leeg is en netjes schoongemaakt. Zo kunt u laten zien dat de woning goed onderhouden werd.

Meer weten over de rechtsbijstand?

Weigert uw huiseigenaar uw huurwaarborg terug te betalen, zelfs al hebt u de woning piekfijn onderhouden? Hebt u een geschil met de eigenaar en komt u er samen niet uit? Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal al het mogelijke doen om uw rechten te verdedigen. Indien nodig tot in de rechtbank. Meer weten? Uw P&V-adviseur beantwoordt graag al uw vragen.

 

Lees ook: 

Contacteer uw P&V-adviseur

Nog geen klant? Vind een P&V-adviseur in uw buurt.

12 tips om uw apparaten veilig op te laden

Gepost in: Woning Preventie

Image of the blog article

Batterijen opladen? Zo houdt u het (brand)veilig

Smartphones, tablets, elektrische fietsen of steps, … het aantal batterijen dat u dagelijks oplaadt, is de laatste jaren fors toegenomen. Bij normaal gebruik zijn batterijen niet gevaarlijk, maar als u ze niet op een correcte en veilige manier oplaadt, kan er oververhitting of zelfs brand ontstaan.

Precieze cijfers over incidenten met batterijen in België zijn er nog niet, maar bij onze noorderburen staat de teller op twee schadegevallen per week. Op zich nog geen alarmerende cijfers, maar omdat we steeds meer apparaten en voertuigen met (oplaadbare) batterijen gaan gebruiken, is preventie zeker nodig om dit probleem op tijd in de kiem te smoren.

Zowel de batterij als de lader kan brand veroorzaken

De meeste elektrische fietsen, smartphones, tablets, laptops en hoverboards zijn uitgerust met een Lithium-ion batterij. Het voordeel van deze batterij is dat ze veel meer energie geeft dan een klassieke penlite of AA-batterij. Het nadeel is dat ze brandgevaarlijk wordt als u ze overlaadt, als er kortsluiting ontstaat of als ze met water in aanraking komt. Lithium-ion batterijen die oververhit raken, kunnen namelijk spontaan ontbranden of zelfs ontploffen.

Ook de lader en de kabel die u gebruikt, kunnen brand veroorzaken. Toestellen laadt u het beste op met de bijgeleverde accessoires. Uw lader of kabel is aan vervanging toe? Koop dan een nieuwe van een gekend merk. Goedkopere, merkloze exemplaren die via internet worden aangeboden, lijken misschien interessant, maar bevatten vaak onderdelen van mindere kwaliteit die niet altijd even brandveilig zijn. In de betere smartphoneladers, bijvoorbeeld, zit een kleine condensator die oververhitting tegengaat. Goedkope laders hebben dit onderdeel niet en dat houdt risico’s in.

U laadt elke dag of nacht wel een paar toestellen op en houdt het graag veilig? Lees dan onze volgende 12 tips en beperk het risico op brandschade in uw woning tot het minimum.

12 tips voor het veilig opladen van uw toestellen

 1. Gebruik alleen de originele oplader en kabel die bij het apparaat werden geleverd.
 2. Lees aandachtig de oplaadinstructies in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en volg ze op.
 3. Zorg dat uw apparaten, batterijen en opladers hun warmte goed kwijt kunnen. Uw telefoon onder uw kussen laten liggen? Uw laptop onder een fleecedeken in de zetel? Uw elektrische fiets opladen met een hoes erover? Geen goed idee.
 4. Leg uw apparaat of batterij tijdens het opladen vrij neer op een stabiele, onbrandbare plaats.
 5. Laad een apparaat of elektrisch voertuig liefst op in de buurt van een rookmelder en houd tijdens het laden een oogje in het zeil. ’s Nachts opladen raden we dan ook af, misschien kunt u overdag wel wat stroom lenen op het werk?
 6. Haal de stekker uit het stopcontact als uw batterij of accu vol is.
 7. Laat uw oplader niet in het stopcontact zitten zonder dat er een apparaat aan vast zit, want hij blijft een heel klein beetje elektriciteit verbruiken. Misschien verwaarloosbaar voor uw portemonnee, maar op wereldschaal wordt er zo wel veel stroom verspild en dat is niet goed voor het milieu. Bovendien kunnen versleten of defecte laders gevaarlijk heet worden.
 8. Uw apparaat of batterij is gevallen, beschadigd of vervormd? Vervang de beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud aan een batterij laat u best aan een professional over.
 9. Leg een batterij niet in het volle zonlicht: bij hoge temperaturen verslijt en ontlaadt uw batterij sneller. Zorg dat uw batterij ook niet te koud wordt, hierdoor loopt ze sneller leeg en kan ze zelfs even in slaapmodus gaan tot ze weer is opgewarmd. Om kortsluiting te vermijden houdt u uw batterijen bovendien best weg van vocht, regen en sneeuw.
 10. Uw hoverboard of elektrische fiets blijft in de wintermaanden op stal? Laad de accu dan minstens een keer om de drie maanden op. Want ook een batterij die u niet gebruikt, verliest vanzelf wat stroom en als haar spanning onder een bepaald punt zakt, dan krijgt u ze in de lente niet meer aan de praat.
 11. Voor de rokers van e-sigaretten: bewaar uw batterijen in een daartoe bestemd hoesje. Steek ze nooit los in uw broekzak of tas, want als ze in contact komen met metalen voorwerpen (sleutels, munten, …), kan er kortsluiting ontstaan en kunnen deze batterijen exploderen en zware brandwonden veroorzaken.
 12. Laad uw elektrische fiets niet op in de inkomhal. Als er brand uitbreekt, raakt u misschien uw woning niet meer uit.

Gehecht aan uw (t)huis en inboedel?

Zorg voor een brandverzekering die is afgestemd op uw woonsituatie. Eigenaar of huurder, uw P&V-adviseur bekijkt graag samen met u of u genoeg beschermd bent.

 

Bronnen: brandweer.nl en vrt NWS

Hartelijk dank aan alle vrouwen en mannen van de brandweer!

Gepost in: Voertuig Woning

Image of the blog article

Op 4 mei vieren we de Internationale Dag van de Brandweer. Een mooie gelegenheid om alle 17.300 professionele én vrijwillige brandweerlieden in ons land eens in de bloemetjes te zetten! 

Hoe zorgt u er mee voor dat deze dappere mensen voorrang kunnen geven aan échte noodgevallen? Wat doet u als u een brandweerwagen met blauw zwaailicht en sirene ziet naderen? En hoe kunt u zelf het aantal (vermijdbare) brandweerinterventies verminderen? U ontdekt het in dit artikel.

Welk nummer belt u als u hulp nodig hebt van de brandweer?

Brandweerlui doen veel meer dan branden blussen. Ze staan ook paraat om mensen en dieren uit hachelijke situaties te bevrijden, om medische hulp te verlenen, om wespennesten te verdelgen of om eigendommen te beschermen bij storm of wateroverlast.

Maar welk nummer moet u ook alweer bellen als u een beroep wilt doen op de brandweer? Even recapituleren:

 • 112 of 101: deze nummers belt u alleen als u dringend een ambulance, de politie of de brandweer nodig hebt. Ze zijn bedoeld voor potentieel levensbedreigende situaties. Specifiek voor de brandweer is dat wanneer er een gebouw, bos of auto in brand staat.
 • 1722: wordt tijdelijk geactiveerd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken bij stormen of wateroverlast. U kunt dit nummer onder meer bellen voor een ondergelopen kelder, forse schade aan uw dakbedekking of wateroverlast op de weg. De activatie van dit noodnummer wordt altijd via de media (tv, radio…) aangekondigd. 

Sinds juli 2021 kunt u ook terecht op het e-loket www.1722.be. Dit nationale e-loket behandelt uw aanvraag op dezelfde wijze als een oproep naar het nummer 1722, maar het is wel permanent bereikbaar. Het e-loket is het meest efficiënte kanaal om brandweerhulp te vragen voor niet-levensbedreigende situaties en bijvoorbeeld ook om een wespennest in de nabijheid van uw woning te verdelgen.

Moet u altijd de weg vrijmaken voor een brandweerwagen en hoe doet u dat?

Brandweerwagens zijn prioritaire voertuigen, net zoals ambulances of politiecombi’s. Als hun opdracht dat rechtvaardigt, krijgen ze bepaalde voorrechten in het verkeer, zoals het overschrijden van de snelheidslimieten of het rijden op de pechstrook van de autostrade. Wanneer ze gebruikmaken van hun blauw zwaailicht én hun sirene, dan moet u ze altijd voorrang geven of doorlaten. Meer informatie vindt u in dit artikel, maar hierbij alvast de belangrijkste vuistregels om veilig de weg vrij te maken voor de brandweer:

 • Blijf kalm! Vermijd plotselinge of onvoorspelbare (rem)manoeuvres die andere weggebruikers, inclusief de brandweerwagen, in gevaar brengen.
 • Wees alert! Zet uw muziek niet te luid en beperk het handsfree bellen of andere mogelijke afleidingen zodat u zich maximaal kunt concentreren op het verkeer en de eventuele instructies van de hulpdiensten.
 • Wijk uit naar rechts als dat mogelijk is en stop op een veilige plaats om de doorgang vrij te maken.
 • Maak ruimte en rijd nooit een kruispunt op als het dreigt dicht te slibben.
 • Op de autostrade of in de file: verleen doorgang aan brandweerwagens en andere prioritaire voertuigen door een reddingsstrook te vormen. Hier leest u hoe u dat doet.

Vijf tips om het werk van de brandweer te verlichten

Onze brandweerdiensten moeten nog vaak onnodig uitrukken: na loos of vals alarm of na incidenten die had kunnen worden vermeden. Om het werk van onze brand te verlichten, geven we u de volgende tips:

 • Let op in de keuken, want een derde van alle woningbranden ontstaat hier. Laat potten of pannen nooit onbewaakt achter op het vuur en houd uw keukentoestellen proper, want opgehoopt vet, kruimels, etensresten of ander vuil vergroten het risico op brand. Met een blusdeken of brandblusser kunt u zelf beginnende brandjes blussers, maar zorg dat u weet hoe u ze moet gebruiken.
 • Vermijd vals alarm! Verouderde of slecht onderhouden brandalarmen zijn vaak de oorzaak van valse oproepen. Door uw alarminstallatie regelmatig te laten nakijken, voorkomt u valse alarmmeldingen en onnodige interventies van de hulpdiensten.
 • Installeer minstens één rookmelder op elke verdieping van uw woning. Dit is verplicht in alle woningen in Vlaanderen en Wallonië en ook in alle huurwoningen in Brussel. Meer info over het installeren van rookmelders vindt u hier.
 • Op het werk: respecteer de brandveiligheidsvoorschriften en zorg dat u weet wat u moet doen bij brandalarm. Houd gangen en nooduitgangen vrij van obstakels en meld eventuele brandrisico’s aan de bevoegde dienst.
 • En tot slot: toon waardering en dankbaarheid voor het werk van onze brandweerlieden en volg altijd hun instructies in noodsituaties.     

Wat na schade aan uw woning?

Een omgevallen boom in uw tuin, beschadiging van uw tuinhuis, schade aan uw toestellen na een plotse elektriciteitspanne… hiervoor kunt u in principe geen beroep doen op de brandweer. In bepaalde gevallen is dergelijke schade echter wel gedekt door uw brandverzekering, als dat voorzien is in de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract. Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer informatie over bezorgen en checken of uw woning voldoende verzekerd is.

Met een P&V-brandverzekering kunt u alvast 24/7 gebruik maken van P&V Bijstand Woning op 02/229.00.11, en dit voor dringende hulp na een verzekerd schadegeval of wanneer uw woning niet meer normaal bewoonbaar is.

Benieuwd naar deze brandverzekering en de vele voordelen? Maak een afspraak met een P&V-adviseur in uw buurt en vraag uw vrijblijvende prijsofferte.

 

U huurt een woning? Dan hebben we goed nieuws voor u: nog tot 15 mei 2024 krijgt u 15% korting op de totale premie van uw huurdersverzekering, en dit voor de volledige duurtijd van uw contract! Ontdek hier de voorwaarden van deze actie voor huurders.

 

 

Bron: de website 112.be van de FOD Binnenlandse Zaken.


Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Woning ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de informatiefiche aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e-mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e-mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

In vuur en vlam? Beter niet in de keuken.

Huurder? Geniet nu van 15% korting op uw brandverzekering.*

Ontdek hier onze actie   

* Aanbod onder voorwaarden, geldig tot 15/05/2024

Hoe bereidt u zich voor op het nieuwe motorseizoen?

Gepost in: Motorfiets

Image of the blog article

Daar is de lente… en hopelijk ook de zon! Kriebelt het om uw motor van stal te halen en opnieuw te gaan toeren door ons mooie land?

Beginner of doorgewinterde motard: hier volgen enkele tips voor leuke én veilige voorjaarsritten.

Bereid uw motor voor op een nieuw seizoen 

Een onbezorgd uitstapje begint met een motor die perfect in orde is. Geef daarom uw tweewieler na de winter een grondige schoonmaakbeurt en doe een algemene technische check. En controleer ook even of uw uitrusting nog voldoet aan de normen en in goede staat is zodat u optimaal beschermd de zon tegemoet rijdt.

Deze handige checklist helpt u bij de lente-controle van uw motor en uitrusting. 

Plan uw rit op voorhand 

Een mooie route uitstippelen vraagt de nodige voorbereiding: in welke streek gaat u toeren?, welke tussenstops wilt u maken (rustpauzes, tankstations, bezienswaardigheden, restaurants…), hoe liggen de wegen erbij op uw route?, wat kan er onderweg zoal gebeuren (weersomstandigheden, wegafsluitingen, festiviteiten...). Dat is de basis van een gelaagde rit! 

Volgt u liever een beproefde route? Kies dan één van de vele roadbooks van Liberty Rider 

Kent u Liberty Rider al? 

Uw veiligheid is onze prioriteit: voorzichtigheid en hoffelijkheid zijn de basis voor een geslaagde motorrit. Om veilig en vooral goed beschermd op pad te gaan, biedt P&V u een motorverzekering met een uitgebreide dekking op maat

Wist u dat? Bij de P&V motorverzekering krijgt u gratis toegang tot Premiumversie van de Liberty Rider-app?

Ontdek nu Liberty Rider, de beschermengel voor motorrijders 

Liberty Rider in 3 trefwoorden: 

 • Bescherming: Liberty Rider detecteert ongevallen en belt indien nodig de hulpdiensten voor u. 

 • Preventie: De motor-gps van Liberty Rider waarschuwt u als uw snelheid te hoog is om de volgende bocht veilig te nemen. 

 • Avontuur: P&V en Liberty Rider nodigen u uit om de lucht in te gaan met een breed scala aan motorroadbooks. 

 

Download nu de Liberty Rider-app 

   

 

Ontdek alle informatie over onze P&V motorverzekering op Motorverzekering | P&V Verzekeringen

Nieuwe artikels