Hoe wordt uw pensioen belast? En hoe vermindert u die belasting?

Gepost in: Life Sparen

Image of the blog article

Minder belastingen betalen op uw pensioen? 

Betaalt u geen belastingen en sociale bijdrage meer als u met pensioen gaat? Jawel, ook op uw wettelijk pensioen betaalt u in de meeste gevallen belasting. Ontvangt u een hoog pensioen? Dan betaalt u daarnaast een ZIV-bijdrage en/of solidariteitsbijdrage.

Het goede nieuws: er zijn een aantal voordelige regelingen die de belastingdruk op uw pensioen verminderen. Ontdek hoe uw pensioen belast wordt en wat u kunt doen om de afhoudingen te beperken.

Dit wordt afgehouden van uw pensioen

Het bedrag dat u bij uw brutopensioen ziet staan, is in de meeste gevallen niet het nettopensioen dat u op uw rekening ontvangt. Er zijn drie mogelijke afhoudingen op uw brutopensioen:

1. De bijdrage voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (ZIV-bijdrage)

De ZIV-bijdrage wordt ingehouden op het totale brutobedrag van al uw wettelijke en aanvullende pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen) en bedraagt maximaal 3,55%. De bijdrage wordt ingehouden als uw pensioen een bepaalde drempel overschrijdt. Er is een verschil tussen een pensioen voor alleenstaanden of een gezin. 

ZIV-bijdrage   Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen
0% tot € 1.958,60 € 2.321,21
3,55% vanaf € 2.030,67 € 2.406,63

Bedragen vanaf 1/11/2023 met een index van 172,61.

Ligt uw pensioen tussen de twee bedragen, dan betaalt u in theorie 3,55%. In de praktijk wordt de inhouding beperkt. Uw pensioen kan na de aftrek van de ZIV-bijdrage namelijk niet lager zijn dan 1.958,60 euro voor een alleenstaandenpensioen of 2.321,21 euro voor een gezinspensioen.

2. De solidariteitsbijdrage

Hebt u een relatief hoog pensioen? Dan betaalt u een solidariteitsbijdrage. De bijdrage is maximaal 2% en wordt berekend op het totale brutobedrag van al uw wettelijke en aanvullende pensioenen.

Solidariteitsbijdrage   Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen
0% tot € 3.100,61 € 3.584,69
2% vanaf € 3.469,96 € 3.969,57

Bedragen vanaf 1/11/2023 met een index van 172,61.

Ligt uw pensioen tussen de twee bedragen, dan stijgt het tarief progressief van 0% naar 2%. 

3. De bedrijfsvoorheffing (personenbelasting)

Maandelijks kan op uw pensioen een bedrijfsvoorheffing worden ingehouden, dat is een voorschot op de personenbelasting. Het voorschot is afhankelijk van het bedrag, uw gezinssituatie en de personen ten laste. De definitieve afrekening ontvangt u na uw belastingaangifte.

Belastingvermindering voor pensioenen

Voor pensioenen worden dezelfde belastingschijven gebruikt als voor beroepsinkomsten, maar u geniet wel van een extra belastingvermindering.

De vermindering is maximaal 2.202 euro per jaar (op inkomsten van 2024) en is afhankelijk van hoeveel pensioen u in totaal ontvangt, inclusief vakantiegeld.

Jaarbedrag pensioen Belastingvermindering
Minder dan € 27.920 € 2.202
Tussen € 27.920 en € 55.840 (1/3 x 2.202) + (2/3 x 2.202 x (55.840 - jaarbedrag pensioen)) / 27.920
Meer dan € 55.840 € 734 (1/3 van €2.202)

 

Geen personenbelasting op lage pensioenen

Is uw pensioen lager dan ongeveer 1.400 euro per maand (ongeveer 18.000 euro per jaar inclusief vakantiegeld)? Dan betaalt u door de extra belastingvermindering geen personenbelasting.

Hoe kan ik minder belasting betalen op mijn pensioen?

U kunt belasting besparen dankzij een waaier aan belastingverminderingen. Reken u zelf niet meteen rijk: een belastingvermindering betekent dat er een bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. U hebt dus alleen voordeel als u effectief belasting betaalt. Een uitzondering hierop zijn uitgaven in het kader van dienstencheques. Met een laag pensioen kunt u daarvan genieten door de belastingvermindering via een ‘terugbetaalbaar belastingkrediet’.

De belangrijkste andere mogelijkheden om van een belastingvermindering te genieten, worden hieronder kort besproken. Meer informatie daarover vindt u op de website van Federale Overheidsdienst Financiën.

 • Giften
  Doet u een gift van minimaal 40 euro aan een erkende instelling? Dat levert u een fiscaal voordeel op van 45%.
   
 • Langetermijnsparen & pensioensparen 
  Uw premies voor pensioensparen zijn fiscaal aftrekbaar tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Het fiscaal voordeel hangt af van het gespaarde bedrag. Als u maximaal 1.020 euro per jaar spaart, bedraagt het voordeel 30%. Spaart u meer, tot maximaal 1.310 euro, dan is het voordeel 25% (duaal pensioensparen). 

  Premies voor langetermijnsparen leveren ook na uw 64ste een fiscaal voordeel van 30% op. De voorwaarde is wel dat uw contract start voor uw 65ste verjaardag. De maximale premie die u mag inleggen, is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen, maar kan niet hoger zijn dan 2.450 euro.
   
 • Hypothecaire lening
  Hebt u een lening die recht geeft op een fiscaal voordeel, dan geniet u tijdens uw pensioen nog steeds van die belastingvermindering.
   
 • Thuislaadstations voor elektrische wagens
  Installeert u thuis een laadstation voor een elektrische wagen, dan geniet u nog tot en met augustus 2024 van een belastingvermindering van maximaal 1.500 euro. Voor betalingen in 2024 (voor 31 augustus) is de vermindering 15%
   
 • Rechtsbijstand
  Hebt u een individuele rechtsbijstandverzekering? Controleer of uw verzekering aan de voorwaarden voor belastingvermindering voldoet. In dat geval geven premies tot maximaal 310 euro recht op een belastingvermindering van 40%.

Advies nodig over uw pensioen?

Wilt u zeker weten dat u onbezorgd van uw pensioen kunt genieten? Contacteer dan uw P&V-adviseur, hij geeft u graag advies over de mogelijkheden om te sparen voor uw pensioen.

Nieuwe artikels