Hoe belastingen besparen met langetermijnsparen?


Elke natuurlijke persoon tussen 18 en 65 jaar kan een contract  langetermijnsparen afsluiten en op die manier van een mooi belastingvoordeel genieten. Voorwaarde is wel dat uw beroepsinkomen (loon, pensioen, …) voldoende hoog is. Bovendien is langetermijnsparen niet altijd combineerbaar met de fiscale voordelen van een hypothecaire lening. 
 

De premie die u spaart, kan u een fiscaal voordeel van 30% opleveren. Om belastingvoordeel te kunnen genieten, zijn er een aantal voorwaarden:

 • Het contract heeft een looptijd van minstens 10 jaar en loopt minstens tot 65 jaar.
 • U bent minstens 18 jaar en het contract wordt onderschreven vóór u 65 jaar wordt (maar u kunt blijven sparen na 65 jaar).
 • U valt onder de Belgische personenbelasting, d.w.z. u hebt beroepsinkomsten, een pensioen of vervangingsinkomsten.
 • U bent de begunstigde bij leven van het contract en de begunstigde bij overlijden is de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot in de tweede graad

Op de premies is wel een premietaks van 2% verschuldigd.

Wat brengt langetermijnsparen op? 


Naast het fiscale rendement is de opbrengst afhankelijk van de gekozen formule. U kunt sparen via tak 21 (vastrentend), via tak 23 (fondsen) of een combinatie van beide. 

Tak 21 garandeert u een bepaalde rentevoet en een eventuele winstdeelname. Het rendement is niet gewaarborgd voor toekomstige stortingen. 

Tak 23 garandeert u geen rendement, maar het rendement kan wel hoger zijn omdat je in fondsen belegt. 

Hoeveel mag u sparen met langetermijnsparen?


Het jaarlijkse maximumbedrag waarop u een belastingvoordeel kunt krijgen, is gelijk aan 2.450 euro, maar wordt eventueel beperkt tot 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen + 183,60 euro. Zo zal iemand die 3.000 euro bruto verdient, ongeveer 2.000 euro kunnen sparen met belastingvermindering. Indien uw twijfelt over het maximumbedrag dat u kunt sparen, contacteert u best uw financieel adviseur.

Uiteraard beslist u zelf of en hoeveel u elk jaar spaart. Zit het even tegen? Dan kunt u tijdelijk even niets meer of een kleiner bedrag storten, om later het sparen te hervatten of uw premie weer te verhogen.

Extra troeven ten opzichte van pensioensparen
 

 • Levenslang fiscaal voordeel: premies pensioensparen kunt u slechts fiscaal in mindering brengen tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Bij langetermijnsparen kunt u blijven genieten van het fiscale voordeel. Voorwaarde is wel dat uw inkomen (pensioen, …) voldoende hoog is en dat uw contract start voor uw 65ste verjaardag. 
 • Uw geld blijft gedeeltelijk beschikbaar: in tegenstelling tot bij pensioensparen is het bij langetermijnsparen mogelijk om een voorschot op te vragen. Dit maakt dat langetermijnsparen ook uitermate geschikt is voor jongeren, gezien de nog lange periode tot aan het pensioen. 

Kunt u de fiscale voordelen van langetermijnsparen combineren met die van een woonkrediet?


De bedragen die u stort in uw contract langetermijnsparen kunnen in conflict komen met de fiscale aftrek van de premies voor uw schuldsaldoverzekering en de interesten en kapitaalaflossingen van uw hypothecair krediet. Alles hangt af van waar u woont, wanneer u uw woonkrediet afsloot en of de lening werd afgesloten voor de eigen woning of een tweede woning:

 • Zowel voor Vlaanderen, Wallonië als Brussel geldt: het langetermijnsparen is doorgaans niet combineerbaar met een lening afgesloten voor 2024 voor een tweede woning
 • Hebt u een hypothecaire lening voor de eigen woning, afgesloten vóór 2016 in Vlaanderen of Wallonië, of vóór 2017 in Brussel? Dan mag u de kapitaalsaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering in mindering brengen. Uw belastingkorf is dan vermoedelijk al gevuld en daardoor kunt u geen belastingvoordeel meer genieten voor uw langetermijnsparen.
 • Hebt u een lening voor uw eigen woning afgesloten vanaf 2016 in Vlaanderen of Wallonië, of vanaf 2017 in Brussel? Dan heeft deze lening geen impact op het bedrag en het fiscaal voordeel dat u kunt verkrijgen via langetermijnsparen. 

Wanneer wordt het bedrag dat u spaarde met langetermijnsparen uitbetaald?


Standaard gebeurt dat op uw 65ste verjaardag, maar het mag ook later zijn. Dit staat vastgelegd in uw contract.

Langetermijnsparen: belastingen bij opname op einddatum


Op uw 60ste verjaardag betaalt u een anticipatieve heffing van 10% op uw spaarreserve . Tenzij u begon met langetermijnsparen na uw 55ste: in dat geval betaalt u deze 10% pas op de tiende verjaardag van uw contract. De eventuele winstdeelname van het tak-21-luik is vrijgesteld van deze belasting. 

Verhoogt u uw premie na uw 55ste? Dan wordt de anticipatieve heffing pas afgerekend op de tiende verjaardag van de verhoging. Dat is uiteraard niet voordelig. Als u van plan bent om het maximale bedrag te storten, doet u dat dus best vóór uw 55ste. Wenst u na 55 jaar een hogere premie te storten, dan kunt u een tweede polis langetermijnsparen opstarten.

Ook na de betaling van de anticipatieve heffing loont het de moeite om verder te sparen. De premies die u vanaf dan stort, zijn belastingvrij en blijven een fiscaal voordeel van 30% opleveren.

Bij uitbetaling van uw kapitaal op de voorziene einddatum betaalt u geen belasting meer.

Kan ik vervroegd mijn centen opvragen? 


Uw kapitaal vervroegd opvragen is mogelijk maar heel nadelig. U moet dan uitstapkosten betalen en wordt fiscaal beboet. Bij opname voor de anticipatieve heffing werd ingehouden, zal uw reserve (exclusief winstdeelname) belast worden aan 33%. Een alternatief kan zijn om een voorschot op te vragen. U kunt op die manier een gedeelte van uw gespaarde reserve opvragen, zonder fiscaal beboet te worden. Aan een voorschot zijn ook kosten verbonden, maar die zijn doorgaans een stuk voordeliger dan bij vervroegde opname van de polis.  

Wat gebeurt er wanneer u overlijdt?


U kiest zelf wie uw opgebouwde kapitaal krijgt wanneer u zou komen te overlijden voor uw contract eindigt. Daar komen wel enkele fiscale vereisten bij kijken én de begunstigde moet wellicht successierechten betalen. Begunstigden kunnen zijn: 

 • uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
 • een bloedverwant tot de tweede graad.
   

Waar langetermijnsparen invullen op uw belastingaangifte?


U geeft het totaal van uw betaalde premies van het betreffende jaar op onder Vak IX (interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel) onder punt 5 (Premies voor individuele levensverzekeringen).

Sparen voor later? Vraag raad aan uw P&V-adviseur


Wilt u geld opzij zetten voor later met een fiscaal voordeel vandaag? Dat kan met het langetermijnsparen of pensioensparen van P&V. Om precies te weten hoeveel u best spaart en wat dat oplevert, vraagt u het best raad aan uw P&V-adviseur. Op basis van uw inkomen en uw huidige fiscale situatie bezorgt hij u met plezier spaartips op maat.

Dit artikel werd geactualiseerd op 12/01/2024.