Spaar- en beleggingsoplossingen zonder fiscaal voordeel


We willen allemaal bepaalde dromen of projecten realiseren. Om deze toekomstige projecten te financieren, kunt u via het niet-fiscaal sparen van P&V geleidelijk aan een kapitaal opbouwen. Of u kunt uw bestaand vermogen spreiden en op zoek gaan naar een potentieel hoger rendement.

Niet-fiscaal sparen is een levensverzekering bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (tak 21), en/of een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Voor tak 23 biedt P&V geen rendements- of kapitaalgarantie. Alle duurzaamheidsinformatie over dit product vindt u bij ons duurzaamheidsbeleid.

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Waarom niet-fiscaal sparen & beleggen via P&V? 

In de beurs investeren zonder expert te zijn

Kiest u voor fondsen, dan worden die actief door specialisten beheerd, zodat u die niet moet opvolgen. Onze experts reageren onmiddellijk en gepast op beurstendensen.

Risicospreiding

Naargelang uw voorkeur spaart of belegt u zowel in een oplossing met een gewaarborgd rendement (tak 21) of in fondsen, zonder gegarandeerd rendement (tak 23).

Uw spaargeld blijft beschikbaar

U kunt op elk moment (een deel van) uw spaarreserve opvragen. Op het gedeelte dat u in tak 23 investeert, zijn er geen uitstapkosten vanaf het vierde jaar. Op het gedeelte in tak 21 zijn er geen uitstapkosten op de einddatum van het contract.

Test onze spaarsimulator!


Recent gaan tanken of uw energiefactuur ontvangen? Dan hebt u het vast gemerkt: het leven is duurder geworden. Maar wat is het effect van deze prijsstijging op uw spaargeld? De P&V-spaarsimulator helpt u om dit snel en eenvoudig te berekenen en toont meteen wat een hoger rendement met uw spaargeld kan doen.

Wat brengt mijn spaargeld op?

Bereken het hier

Ik kan maandelijks
sparen
en beschik over een startbedrag
van
.
Wat is de waarde van mijn spaargeld
na
op een spaarrekening met een
rendement van % ?
Toon resultaat
%
Met inflatie Zonder inflatie

De grafiek met inflatie houdt rekening met een inflatie van 2,62% (Gemiddelde inflatie België per jaar 2014-2023; Bron: inflation.eu op 15/01/2024). 

Bovenstaande simulator heeft enkel tot doel om u de impact duidelijk te maken van tijd, rendement en inflatie op een belegging en/of spaarplan. Dit is geen beleggingsadvies over een financieel product. We raden u ten stelligste aan om, vooraleer een beleggingsproduct te onderschrijven, steeds de wettelijke en andere informatiedocumenten te raadplegen . En in het bijzonder na te gaan wat de risico’s, kosten en taksen zijn die bij elk financieel instrument horen. Bij beleggen gaan risico en rendement hand in hand. Hoe hoger het risico, hoe groter het potentieel rendement, maar ook hoe groter de kans dat u (een deel) van uw geïnvesteerd kapitaal kunt verliezen.

Spreek er over met een P&V-adviseur


Samen bekijken jullie hoe u mogelijk meer uit uw spaargeld haalt, volgens uw eigen situatie en wensen.

Enkele interessante weetjes

 


 

Waarom is tak 23 een aantrekkelijk alternatief voor het spaarboekje?


Vandaag is een spaarboekje een verliesboekje. De rente die u ontvangt houdt de inflatie bij lange na niet bij. Er bestaan verschillende alternatieven om uw geld meer te laten renderen. Eén populaire optie is een tak 23-spaarverzekering. Ontdek er meer over in deze korte video.

Spaar- of beleggingsdoelstelling


Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

 

Tak 21

In Tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 1,7% of van 0% op uw stortingen. Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn de actuele intrestvoeten die van toepassing zijn voor contracten afgesloten vanaf 01/05/2023.

Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in Tak 21 of in Tak 23 geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

 

Tak 23

Kiest u voor tak 23, dan kan u kiezen voor één of meerdere fondsen uit ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen. Lees meer over ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen op de fondsenpagina.

 

 

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van Tak 21 & Tak 23. Bij een combinatie moet minimaal 10% in één tak geïnvesteerd worden. 

 

Premie

De minimale premie is 25 €/storting

looptijd

Het betreft een contract van bepaalde duur. De aanbevolen minimale looptijd is 8 jaar en 1 maand

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

Fiscaliteit 

 

Premietaks

2% op de premie en op elke bijstorting

 

Taxatie uitkering tak21

U bent roerende voorheffing verschuldigd bij een opname tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst:

  • Bij de uitkering van een bedrag uit tak21.
  • Bij een overstap van tak21 naar tak23.

De roerende voorheffing bedraagt 30%, toegepast op een rendement berekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75%.

 

Taxatie uitkering tak23

De uitkering wordt niet belast.

 

Taxatie uitkering bij overlijden

Bij overlijden is er nooit roerende voorheffing verschuldigd. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan wel onderworpen zijn aan erfbelasting.

 

Beurstaks bij uitstap

U betaalt geen beurstaks op tak21, noch op tak23.

 

Kosten

 

Instapkosten

Max. 6,7% op elke premiestorting

 

Beheerskosten

Op Tak 21

  • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement hoger dan 0%. 
  • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement gelijk aan 0%.
    De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen.
    Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op Tak 23 een beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds

 

Uitstapkosten

Op tak21: 5% met een minimum van 159,72 euro, geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer (basisbedrag 75,00 EUR in 1988). De laatste 5 jaar van de overeenkomst dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum. 

Op tak23: het eerste jaar 3%, het tweede jaar 2%, het derde jaar 1%, vanaf het vierde jaar geen uitstapkosten meer.

 

Overdrachtskosten

Overdrachtskosten wanneer de gestorte sommen tussen de verschillende gedeelten worden overgedragen:

  • Overdracht van tak 23 naar tak 21 of tak23: Er wordt een vergoeding van 0,5% van de overgedragen reserve aangerekend. Wel geldt één gratis overdracht per kalenderjaar vanuit of binnen het tak 23-gedeelte.
  • Overdracht van tak 21 naar tak 23: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Indien het contract aanvullende waarborgen bevat, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven

Meer informatie over de kosten vindt u in het document nuttige informatie en de essentiële-informatiedocumenten. 

Spreek er over met een P&V-adviseur


Samen bekijken jullie hoe u mogelijk meer uit uw spaargeld haalt, volgens uw eigen situatie en wensen.

Wettelijke vermeldingen

 

Niet fiscaal sparen is een contract van een bepaalde duur. De looptijd is vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.

Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de essentiële inforrmatiedocumenten van dit product, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  

Als klant bent u beschermd door de MiFID/IDD-gedragsregels.

Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren. De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:

e-mail: klacht@pv.be.

post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.

Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij een P&V-adviseur

U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.