P&V wint een Decavi-trofee voor de POZ

Op 24 oktober 2023 werden in Brussel voor de 24ste keer de Decavi-verzekeringstrofeeën uitgereikt. Hiermee worden de beste Belgische verzekeringsproducten en/of -diensten van het afgelopen jaar beloond. P&V won een trofee voor de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).
Meer weten

Keuze uit verschillende spaarformules


Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

 

Tak 21

In Tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 1,7% of van 0% op uw stortingen. Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn de actuele intrestvoeten die van toepassing zijn voor contracten afgesloten vanaf 01/05/2023.

Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in Tak 21 of in Tak 23 geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

 

Tak 23

Kiest u voor tak 23, dan kan u kiezen voor één of meerdere fondsen uit ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen. Lees meer over ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen op de fondsenpagina.

 

 

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van Tak 21 & Tak 23. Bij een combinatie moet minimaal 10% in één tak geïnvesteerd worden. 

 

Premie

Om het fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet de premie, meer specifiek het deel voor pensioenopbouw, binnen de perken van de 80 %-regel vallen. Die houdt in dat het bedrag van het pensioen (wettelijk pensioen + eventueel aanvullend pensioen) tot 80% van het gemiddelde van uw inkomen over de voorbije drie jaar bedragen. De precieze berekening van deze 80%-regel is niet eenvoudig. Uw P&V-adviseur helpt u echter graag om dit te berekenen voor u.

 

Looptijd

Dit pensioenplan loopt tot uw wettelijke pensioenleeftijd. Het pensioenkapitaal wordt verplicht uitgekeerd wanneer u uw (vervroegd) pensioen opneemt. Het pensioenkapitaal kan ook opgenomen worden zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of voldoet aan de voorwaarden om met pensioen te gaan (zonder effectieve pensionering).

 

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij sparen en beleggen?

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.