Hoe wordt uw pensioen belast? En hoe vermindert u die belasting?

Gepost in: Pensioen Sparen

Image of the blog article

Denkt u dat u eindelijk geen belastingen en sociale bijdrage meer betaalt als u met pensioen gaat? Het is helaas valse hoop, want ook op uw wettelijk pensioen betaalt u in de meeste gevallen belasting. Ontvangt u een hoog pensioen? Dan betaalt u daarnaast een ZIV-bijdrage en/of solidariteitsbijdrage.

Het goede nieuws: er zijn een aantal voordelige regelingen die de belastingdruk op uw pensioen verminderen. Ontdek hoe uw pensioen belast wordt en wat u kunt doen om de afhoudingen te beperken.

Dit wordt er afgehouden van uw pensioen

Het bedrag dat u bij uw brutopensioen ziet staan, is in de meeste gevallen niet het nettopensioen dat u op uw rekening ontvangt. Er zijn eerst drie mogelijke afhoudingen op uw brutopensioen:

1. De bijdrage voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (ZIV-bijdrage)

De ZIV-bijdrage wordt ingehouden op het totale brutobedrag van al uw wettelijke en aanvullende pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen) en bedraagt maximaal 3,55%. De bijdrage wordt ingehouden als uw pensioen een bepaalde drempel overschrijdt. Er is een verschil tussen een pensioen voor alleenstaanden of een gezin. 

ZIV-bijdrage   Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen
0% tot €1.876,81 €2.224,27
3,55% vanaf €1.945,87 €2.306,12

Bedragen vanaf 1/1/2023 met een index van 169,23.

Ligt uw pensioen tussen de twee bedragen, dan betaalt u in theorie 3,55%. In de praktijk wordt de inhouding beperkt. Uw pensioen kan na de aftrek van de ZIV-bijdrage namelijk niet lager zijn dan 1.876,81 euro voor een alleenstaandenpensioen of 2.224,27 euro voor een gezinspensioen.

2. De solidariteitsbijdrage

Heeft u een relatief hoog pensioen? Dan betaalt u een solidariteitsbijdrage. De bijdrage is maximaal 2%. Ze wordt berekend op het totale brutobedrag van al uw wettelijke en aanvullende pensioenen.

Solidariteitsbijdrage   Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen
0% tot €3.039,67 €3.401,77
2% vanaf €3.514,24 €3.891,44

Bedragen vanaf 1/12/2022 met een index van 169,23.

Ligt uw pensioen tussen de twee bedragen, dan stijgt het tarief progressief van 0% naar 2%. 

3. De bedrijfsvoorheffing (personenbelasting)

Maandelijks kan op uw pensioen een bedrijfsvoorheffing worden ingehouden, dat is een voorschot op de personenbelasting. Het voorschot is afhankelijk van het bedrag, uw gezinssituatie en personen ten laste. De definitieve afrekening ontvangt u na uw belastingaangifte.

Belastingvermindering voor pensioenen

Voor pensioenen worden dezelfde belastingschijven gebruikt als voor beroepsinkomsten, maar u profiteert wel van een extra belastingvermindering.

De vermindering is maximaal 2.346 euro per jaar (op inkomsten van 2023) en is afhankelijk van hoeveel pensioen u in totaal ontvangt, inclusief vakantiegeld.

Jaarbedrag pensioen Belastingvermindering
Minder dan €26.760 €2.346
Tussen €26.760 en €53.520 (1/3 x 2.346) + (2/3 x 2.346 x 53.520 - jaarbedrag pensioen) / 26.760
Meer dan €53.520 €782 (1/3 van €2.346)

 

Geen personenbelasting op lage pensioenen

Is uw pensioen lager dan ongeveer 1.400 euro per maand (ongeveer 18.000 euro per jaar inclusief vakantiegeld)? Dan betaalt u door de extra belastingvermindering geen personenbelasting.

Hoe kan ik minder belasting betalen op mijn pensioen?

U kunt belasting besparen dankzij een waaier aan belastingverminderingen. Reken u zelf niet meteen rijk: een ‘belastingvermindering’ betekent dat er een bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. U heeft dus alleen voordeel als u effectief belasting betaalt. Een uitzondering hierop zijn uitgaven in het kader van dienstencheques. Met een laag pensioen kunt u daarvan genieten door de belastingvermindering via een ‘terugbetaalbaar belastingkrediet’.

De belangrijkste andere mogelijkheden om een belastingvermindering te genieten, worden hieronder kort besproken. Meer info vindt u op de website van Federale Overheidsdienst Financiën.

 • Giften
  Doet u een gift van minimaal 40 euro aan een erkende instelling? Dat levert u een fiscaal voordeel op van 45%.
   
 • Langetermijnsparen & pensioensparen 
  Uw premies voor pensioensparen zijn fiscaal aftrekbaar tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Het fiscaal voordeel hangt af van het gespaarde bedrag. Als u maximaal 990 euro per jaar spaart, bedraagt het voordeel 30%. Spaart u meer, tot maximaal 1.270 euro, dan is het voordeel 25% (duaal pensioensparen). 

  Premies voor langetermijnsparen leveren ook na uw 64ste een fiscaal voordeel 30% op. De voorwaarde is wel dat uw contract start voor uw 65ste verjaardag. De maximale premie die u mag inleggen, is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen, maar kan niet hoger zijn dan 2.350 euro.
   
 • Hypothecaire lening
  Heeft u een lening die recht geeft op fiscaal voordeel, dan geniet u tijdens uw pensioen nog steeds van die belastingvermindering. Denkt u eraan een extra lening af te sluiten? Dan moet u snel zijn. Sinds 2020 zijn leningen voor de gezinswoning niet meer fiscaal aftrekbaar en vorig jaar heeft de overheid beslist het belastingvoordeel voor een tweede woning af te schaffen vanaf 1/1/2024 (Programmawet van 26/12/2022).
   
 • Thuislaadstations voor elektrische wagens
  Als u thuis een laadstation voor een elektrische wagen installeert, profiteert u nog tot en met augustus 2024 van een belastingvermindering van maximaal 1.500 euro. Voor betalingen in 2023 is de vermindering 30%. Doet u uw betaling in 2024 (voor 31/8) dan is dat 15%.
   
 • Rechtsbijstand
  Heeft u een individuele rechtsbijstandverzekering? Controleer of uw verzekering aan de voorwaarden voor belastingvermindering voldoet. In dat geval geven premies tot maximaal 310 euro recht op een belastingvermindering van 40%.

Voorstel fiscale hervorming: impact op de belastingverminderingen

Begin maart legde de minister van Financiën zijn voorstel tot fiscale hervorming op tafel. Door een aanpassing van de belastingschijven en een verhoging van de belastingvrije som, zou de belastingdruk moeten dalen. Daartegenover staat onder andere dat een aantal belastingverminderingen dan beperkt of afgeschaft worden.

 • Pensioensparen: vanaf 2024 zou het niet meer mogelijk zijn te kiezen voor een storting van meer dan 990 euro per jaar.
 • Langetermijnsparen: geen fiscaal voordeel meer op contracten afgesloten vanaf 1/1/2024 (stortingen op bestaande contracten blijven fiscaal voordeel genieten).
 • Rechtsbijstandsverzekering: geen fiscaal voordeel meer op premies gestort vanaf 1/1/2024.

Wij volgen uiteraard op of de voorstellen definitief worden vastgelegd in een wet. Voor een actuele stand van zaken kunt u terecht bij uw P&V-adviseur.

Advies nodig over uw pensioen?

Wilt u zeker weten dat u onbezorgd van uw pensioen kunt genieten? Neem contact op met uw P&V-adviseur, die geeft u graag advies over de mogelijkheden om te sparen voor uw pensioen.

Nieuwe artikels