Huurder: 5 onmiskenbare rechten

Gepost in: Woning

Image of the blog article

Huurders: 5 onmiskenbare rechten

Als huurder hebt u een aantal plichten ten opzichte van uw huisbaas, maar u hebt ook rechten. Hier zijn 5 tips voor geslaagd huren.

1. ‘Transparante’ aankondigingen

De verhuurder moet de huurprijs en de lasten verplicht vermelden op de aankondiging. Doet een eigenaar dat niet, dan kan hij verdacht worden van discriminatie.

2. Huurwaarborg: maximaal twee maanden huur

De huurwaarborg is geen wettelijke verplichting. Toch kan een verhuurder hierom vragen en de modaliteiten ervan vastleggen in de huurovereenkomst. Wettelijk gezien mag de waarborg niet meer bedragen dan twee maanden huur.

De huurwaarborg kan samengesteld zijn op twee manieren:

  • Een individuele geblokkeerde rekening op naam van de huurder: in dat geval is de intrestopbrengst voor de huurder. De verhuurder geniet dan de status van geprivilegieerde schuldeiser.
  • Een bankgarantie: uw bank neemt het totale bedrag van de huurwaarborg voor haar rekening bij het afsluiten van een huurcontract. U betaalt maandelijks een bedrag af en dit gedurende maximaal 3 jaar.

3. Bezoek van de verhuurder

Van zodra het contract getekend is, mag de verhuurder uw woning enkel betreden met uw toestemming. Doet hij dat zonder uw toestemming, dan kan hij beschuldigd worden van huisvredebreuk. De verhuurder heeft wel het recht om een keer per jaar te komen kijken of u zorg draagt voor de woning. Hij mag ook langskomen voor de herstelling van mankementen die u hem gemeld heeft. Weet ook dat de verhuurder met u bezoekdagen en -uren moet afspreken als hij de woning wil verkopen of verhuren. Uw huisbaas mag trouwens geen reservesleutel van uw woning hebben zonder uw toestemming.

4. Recht op een gesaneerde woning

  • Een woning is onbewoonbaar als de uitrusting versleten is. Het gaat dan om sanitaire, elektrische en gasinstallaties.
  • Onbewoonbaarheid kan ook wanneer men vreest voor een gevaarlijke CO-uitstoot van de verwarmingsketel of bij een overvloedig vochtprobleem. Op voorwaarde dat het vochtprobleem niet het gevolg is van onvoldoende verluchting door de huurder.
  • Tot slot mag u vragen dat uw ramen vervangen worden als één ervan gebarsten of gebroken is.

De eerste stap in dergelijke situaties is een aangetekend schrijven, gericht aan uw huisbaas. Daarin vraagt u hem om de gepaste maatregelen te nemen. Krijgt u hierop geen antwoord, dan neemt u best contact op met de bevoegde diensten voor uw gewest.

In Vlaanderen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Wallonië

5. Financiële ondersteuning nodig?

Gezinnen met een laag inkomen kunnen ondersteuning vragen bij de betaling van hun maandelijkse huur. De aard van de beschikbare hulp varieert van gewest tot gewest. Ofwel krijgt u een eenmalig bedrag bij uw intrek in de woning, ofwel een maandelijkse tegemoetkoming.

In Vlaanderen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Wallonië

Er bestaan nog andere wetten om huurders te beschermen, bijvoorbeeld tegen uitzetting en tegen de verhoging van de huurprijs die meer bedraagt dan de jaarlijkse indexering. Vraag meer info bij de Huurdersbond.

Kies voor een goede brandverzekering

Wist u dat de huurder wettelijk gezien altijd verantwoordelijk is voor schade aan het gehuurde goed, behalve als die het tegendeel kan bewijzen? Wacht niet tot het onheil zich aandient en kies voor een goede brandverzekering. Uw P&V agent helpt u graag verder.

Contacteer uw P&V agent

Nog geen klant? Vind een agent in uw buurt.

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past