Schade door omvallende boom: wie betaalt?

Gepost in: Woning

Image of the blog article

Schade door omgewaaide boom: wie betaalt?

Een omgevallen of omgewaaide boom die op een dak terechtkomt, kan heel wat schade aanrichten. Kunt u dan uw brandverzekering aanspreken, of beter uw familiale? En is een vergoeding van de verzekering wel altijd mogelijk? Ook bij storm, gebrekkig onderhoud...? Lees hier wat uw rechten en plichten zijn om burenruzies te vermijden.

Boom waait om door storm: wie betaalt de schade?

Als gevolg van een storm kunnen takken en zelfs volledige bomen op huizen vallen. In het verzekeringswezen valt een storm, gelukkig maar, onder de basiswaarborg die in brandverzekeringen is opgenomen.

De wetgeving heeft het over ‘storm’ wanneer:

  • de wind een topsnelheid van meer dan 100 km/u haalt bij het waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) dat zich het dichtst bij het beschadigde gebouw bevindt;
  • de wind in een straal van 10 km schade veroorzaakt aan gebouwen met een gelijkaardige weerstand aan de wind.

Wist u dat?

De brandverzekering Ideal Woning van P&V spreekt van storm zodra de wind een snelheid van meer dan 80 km/u haalt. Deze verzekering is dus minder streng dan de wet die spreekt over 100 km/u. De straal van 10 km blijft wel geldig.

Twee voorbeelden:

1. Tijdens een storm waait uw boom om op het dak van uw buur

In dit geval kan uw familiale verzekering niet tussenkomen. Waarom? Omdat men ervan uitgaat dat u niet ‘aansprakelijk’ bent voor het omvallen van die boom. Het ongeval is te wijten aan een storm, niet aan uw fout!

In dat geval is het de brandverzekering van uw buur die de reparatiekosten van het dak terugbetaalt. Maar uw buur moet wel aantonen dat de storm de oorzaak is van de schade. Het KMI moet dan bevestigen dat het gestormd heeft.

2. Door een krachtige wind met snelheid van meer dan 80 km/u waait uw boom om op uw dak

Spreek uw brandverzekering aan voor de schadeloosstelling. De waarborg ‘stormschade’ dekt dit soort ongeval.

Een zieke boom valt om: wie vergoedt de schade?

Een eigenaar moet als goede huisvader handelen en de nodige maatregelen nemen wanneer een boom ziektesymptomen vertoont. Want een verzwakte boom kan gevaarlijk zijn. Een raad aan eigenaars: onderhoud een zieke boom zorgvuldig en vel hem indien nodig om ongevallen te voorkomen. Een nalatige eigenaar wordt aansprakelijk geacht voor de schade veroorzaakt door een boom die omvalt of takken verliest.

Laten we twee gevallen bekijken:

1. Een door ziekte verzwakte boom uit uw tuin valt op het dak van uw buur

In dat geval kan de eigenaar van de boom zijn familiale verzekering of BA.-Gebouw (deel van de brandverzekering) aanspreken: die neemt de reparatiekosten aan het dak van uw buur op zich. Alle voorwaarden zijn vervuld om deze verzekering aan te spreken. Want:

- De eigenaar is in de fout gegaan: hij heeft niet de nodige maatregelen genomen om het ongeval te vermijden.

- Die fout heeft schade veroorzaakt: hier gaat het om financiële schade. Het dak van de buur is beschadigd.

- Er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

2. Een zieke boom valt op het dak van het huis van zijn eigenaar

Doorgaans betaalt de brandverzekering van de eigenaar dit type schade terug. Maar sommige verzekeraars zijn hierin terughoudender dan andere. Kijk de algemene voorwaarden erop na.

Kies een complete brandverzekering

De brandverzekering Ideal Woning van P&V is uiterst compleet. Zo vergoedt zij bijvoorbeeld ook de schade door schimmel ten gevolge van waterschade. Graffiti op uw gevel? Ook hierin komt zij tussen. En dat alles tegen een heel interessant tarief.

Vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan een P&V agent.

Contacteer uw P&V agent 

Nog geen klant? Vind een agent in uw buurt.


Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past