Zelfstandige? Bouw zelf uw pensioen op en bescherm uw inkomen

Gepost in: Pensioen KMO en zelfstandigen

Image of the blog article

Als zelfstandige moet u zelf voor uw inkomsten zorgen, maar hebt u er al bij stilgestaan dat ook uw pensioen voor een groot deel zal afhangen van uw eigen inspanningen? Met enkel het wettelijk pensioen zal het immers erg lastig worden om uw levensstandaard op peil te houden.

De meeste zelfstandigen krijgen niet veel meer dan het minimumpensioen

Het wettelijk maximumpensioen voor een zelfstandige ligt momenteel op 1.560,96 euro per maand voor een gezin en 1.248,77 euro voor een alleenstaande. Dat is bijna de helft minder dan het maximale pensioen van een loontrekkende. De meeste zelfstandigen mogen bovendien al blij zijn als ze iets meer krijgen dan het minimumpensioen. Dat tikt nu af op 1.403,73 euro voor een gezin en 1.060,94 euro voor een alleenstaande. Let wel: deze bedragen gelden maar bij een volledige loopbaan. Wie daar niet aan komt, krijgt zelfs nog minder.

De pijlers van ons pensioen

Gelukkig is het mogelijk om het wettelijk pensioen aan te vullen. Als we het wettelijke pensioen beschouwen als de eerste pijler, zijn er nog drie andere pijlers waarmee u voor een spaarpotje voor uw oude dag kan zorgen.

De tweede pijler is het aanvullend pensioen dat gekoppeld is aan uw beroepsactiviteiten. Voor zelfstandigen is dat onder meer het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en het IPT (de Individuele Pensioentoezegging). De derde pijler omvat de individuele levensverzekeringen en het pensioensparen.

Sparen voor uw pensioen met fiscale voordelen

Het interessante aan de tweede en derde pijler is dat de overheid deze fiscaal heel erg aanmoedigt. De stortingen die u doet, mag u voor een groot deel fiscaal inbrengen en aftrekken van uw belastbare winst. Op die manier recupereert u die stortingen voor een groot stuk als korting op uw belastingen.

Bij uw pensioen worden de kapitalen die u ontvangt, in regel ook vrij mild belast. Hoe langer u wacht, hoe lager die belasting ook meestal uitdraait, dat is een van de manieren waarop de overheid probeert om ons allemaal langer aan het werk te houden.

Spaarformules zonder fiscaal voordeel

In de vierde pijler spaart u voor een aanvullend pensioen zonder fiscale voordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beleggingen of het opbouwen van een vastgoedpatrimonium.

Bescherm uw bedrijf en uw gezin na uw overlijden

Niet enkel het pensioen is een kwestie waar u best al even over nadenkt. Waarschijnlijk hebt u zich ook al afgevraagd hoe het verder moet met uw bedrijf en uw gezin als u zou overlijden. Hoe gaat uw zaak voortgezet worden? Wie gaat de studiekosten van uw kinderen betalen? Of de gezinswoning? Ook hiervoor bestaan verschillende oplossingen.

Spreek erover met uw P&V adviseur

Uw P&V adviseur vertelt u wat de beste oplossingen zijn, rekening houdend met uw persoonlijke situatie. Een tip: stel dat gesprek niet uit, maar doe het zo snel mogelijk. Hoe vroeger u zich hiervoor verzekert, hoe lager de premies. 

 

Contacteer mijn adviseur

Nog geen klant? Vind een adviseur in uw buurt

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past