Gratis juridisch advies: waar en hoe?

Gepost in: Familie

Image of the blog article

Gratis rechtsbijstand: waar kunt u terecht en hoe? 


Gezin, buurt, auto ... U kunt op alle vlakken met pech geconfronteerd worden. Juridisch advies is dan veel waard. Maar wat kost het u? Het kan gratis! Waar en onder welke voorwaarden?
 

1. Organisaties en rechtsbijstand


Er bestaan heel wat hulp- en bijstandsorganisaties.
 Ze hebben gemeen dat ze gespecialiseerd zijn in één thema, of het nu gaat om jeugdrecht, vrouwenrechten, eigendomsrecht … . Veel van die organisaties zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie en mogen gratis zogenaamde juridische eerstelijnsbijstand verlenen aan iedereen die dat wenst.
 

2. Gratis eerste advies en advocaten


Bij heel wat advocaten kunt u een gratis eerste advies krijgen. Waarom zou u daar geen gebruik van maken? Dat een advocaat dit gratis eerste gesprek aanbiedt, vormt geen kwaliteitsgarantie. Het is vooral belangrijk om uit te maken of de gekozen advocaat deskundig is in de materie waarover u advies nodig hebt. Neem voldoende tijd om inlichtingen in te winnen vooraleer u een afspraak maakt met een advocaat.
 

3. Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)


Het OCMW van uw gemeente heeft een juridische dienst waarbij u terechtkunt indien u een eerste advies wenst. Surf naar de officiële website van uw stad of gemeente voor de contactgegevens van het lokale OCMW.
 

4. Centra voor gezinsplanning en juridisch advies


U hebt vast al gehoord van centra voor algemeen welzijnswerk. Zij bieden heel wat gratis diensten aan, zoals informatie, advies, opvang, praktische hulp, begeleiding en bemiddeling. Ze geven ook juridisch advies bij conflicten in uw gezin, familie of buurt.
 

5. Rechtsbijstandscommissies voor iedereen


In elk gerechtelijk arrondissement zijn er Commissies voor Juridische Bijstand die juridische eerstelijnsbijstand bieden: gratis en voor iedereen toegankelijk. Het is niet de bedoeling dat de Commissies uw zaak volledig afhandelen. Zij moeten u een eerste oriëntering geven als hulp in heel wat zaken: echtscheiding, ouderlijk gezag, overtredingen ...
 

6. Vredegerecht en gratis informatie


Het vredegerecht is gemakkelijk toegankelijk. Bij problemen binnen het gezin, in de buurt of met huisvesting verleent de griffie (het gerechtssecretariaat) gratis informatie, zodat u weet waar u terechtkunt. Zoek wel even de openingsuren op voor u vertrekt.
 

7. Justitiehuis en spreekuren


In elk gerechtelijk arrondissement is er een Justitiehuis, dat het hele jaar gratis juridische spreekuren organiseert. U vindt alle gegevens van de Justitiehuizen op de website justitiehuizen.be.
 

8. De notaris luistert


U kunt bij elke notaris terecht om uw verhaal te doen. Hij zal u gratis advies verlenen (over bouwrecht, gezinsrecht of ondernemingsrecht, testamentsbepalingen ...). Hij zal u maar kosten (voor opzoekingen en registratie) aanrekenen wanneer u bij zijn kantoor een dossier opent.
 

9. Gratis telefonische rechtsbijstand


De Vlaamse Balies bieden u gratis telefonische rechtsbijstand aan: Brussel (Telebalie, 02/511 54 83), Gent (09/269 62 56) ….
 

Al eens aan rechtsbijstandverzekering gedacht?


Voor sommige problemen hebt u meer nodig dan juridisch advies – en dan komt een rechtsbijstandsverzekering echt van pas. Zo’n verzekering verdedigt uw belangen en staat u bij met juridische bijstand bij een geschil. Rechtsbijstand is verkrijgbaar in allerlei vormen: als waarborg in uw brand-, auto- of familiale verzekering voor geschillen die met die specifieke polis/risico’s te maken hebben, of als een aparte ruimere verzekering die ook andere geschillen dekt en die in bepaalde gevallen zelfs een belastingvoordeel oplevert.


Uw P&V-adviseur vertelt u er graag meer over.

Contacteer uw P&V-adviseur

Nog geen klant? Vind een adviseur in uw buurt.

Nieuwe artikels