Mooie rendementen op onze spaarverzekeringen

Gepost in: Sparen

Image of the blog article

Hebt u een spaarverzekering bij P&V? Dan bieden we u opnieuw een aantrekkelijke winstdeelname, ondanks de aanhoudend lage of zelfs negatieve rentevoeten. P&V zet dus haar traditie van mooie rendementen op haar spaarverzekeringen voort. 

Tak 21: winstdeelname en totaalrendement 2021

Klanten die kiezen voor een 0%-garantie op onze tak 21-verzekeringen genieten, net zoals vorige jaren, een hoger totaalrendement (uw gegarandeerde intrestvoet plus de eventueel jaarlijks toegekende winstdeelname). Waarom? Omdat er een kleinere garantie moet worden gegeven, kan P&V iets flexibeler beleggen en dus een hogere winstdeelname toekennen. 

Nog goed om te weten: onze totaalrendementen behoren ook voor 2021 tot de top van de markt. En dit zowel voor de spaarverzekeringen die u als particuliere of zelfstandige klant afsluit, met en zonder fiscaal voordeel.

In de volgende tabellen vindt u een overzicht van de rendementen voor de verschillende spaarverzekeringen Universal Life. Deze bieden een gewaarborgd rendement op al gestorte premies, maar niet op toekomstige premies.
 

Pensioensparen en langetermijnsparen

Gewaarborgde intrestvoet

0,00%

0,45%

0,75%

Winstdeelname 

1,50%

0,55%

0,00%

Totaalrendement over 2021

1,50%

1,00%

0,75%

Pensioenopbouw voor zelfstandigen  

Gewaarborgde intrestvoet

0,00%

0,45%

0,75%

1,00%

Winstdeelname 

1,75%

0,85%

0,25%

0,00%

Totaalrendement over 2021

1,75%

1,30%

1,00%

1,00%

Sparen of beleggen zonder fiscaal voordeel

Gewaarborgde intrestvoet

0,00%

0,45%

0,75%

Winstdeelname 

1,00%

0,30%

0,00%

Totaalrendement over 2021

1,00%

0,75%

0,75%

Voor de reserve die opgebouwd wordt met een gewaarborgd rendement hoger dan 0,75% is het totaalrendement gelijk aan de gewaarborgde intrestvoet. Hebt u een contract met een gegarandeerde rente op toekomstige premies? Dan is het totaalrendement ook gelijk aan de gegarandeerde rente. 

Uitstekende resultaten van onze fondsen in tak 23

De aandelenmarkten presteerden sterk in 2021. Dit vertaalt zich dan ook in de prestaties van onze tak 23-fondsen over het afgelopen jaar.

Met een stijging van maar liefst 23,27% presteerde het 100%-aandelenfonds Europe Sustainable Fund het best. 

Fonds 

Categorie 

Rendement 2021

3 j. 5 j. 10 j.

Europe Sustainable Fund

Aandelenfonds

23,27%

11,26% 3,44% 7,22%

Dynamic Fund

Profielfonds - dynamisch

15,42%

13,71% 7,11% 8,07%

Balanced Fund

Profielfonds - neutraal

10,31%

10,55% 5,46% 6,21%

Balanced Low Fund

Profielfonds - neutraal

7,39%

8,12% - -

FFG Global Flexible Sustainable Fund

Profielfonds - flexibel

7,36%

3,01% - -

Stability Fund

Profielfonds - defensief

3,62%

5,35% 2,42% 3,26%

Bent u op zoek naar een potentieel hoger rendement op lange termijn? Contacteer dan zeker uw P&V-adviseur en praat met hem over onze tak 23-fondsen.

Op onze factsheets zoomen we per fonds bovendien in op de duurzaamheidsaspecten van het fonds, dit gebeurt via het onafhankelijke dataplatform Morningstar.

Bent u al klant?

Dan ontvangt u midden 2022 uw jaaroverzicht met daarop de toegekende winst. Werden de premies en/of winstdeelname belegd in een Managed Fund? Dan ontvangt u ook een rendementsoverzicht.

Nog geen klant en u hebt interesse in onze spaarverzekeringen of fondsen?

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies (online, op kantoor of bij u thuis) over onze spaar- en beleggingsmogelijkheden, neem dan zeker contact op met een P&V-adviseur in uw buurt.

 

Bovenstaande winstdeelnamepercentages zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België (NBB) en de Algemene Vergadering. De eventuele jaarlijkse winstdeelname is niet gegarandeerd, verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de resultaten van P&V en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelname integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert het aan de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.

Dit artikel werd geactualiseerd op 17/2/2022.

Nieuwe artikels