Pensioensparen voor zelfstandigen: hoe werkt het?

Gepost in: Pensioen KMO en zelfstandigen

Image of the blog article

Het wettelijk pensioen van zelfstandigen ligt nog steeds een stuk lager dan dat van werknemers en ambtenaren. Veel werknemers krijgen bovendien een groepsverzekering van hun werkgever. Maar omdat u zelf uw eigen werkgever bent, bouwt u beter zélf een aanvullend pensioen op. Zo kunt u later zorgeloos genieten van uw pensioen.

Als zelfstandig ondernemer kunt u kiezen uit verschillende pensioenspaarformules:

 1. het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
 2. de IPT (Individuele Pensioentoezegging)
 3. de POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen)

Deze pensioenspaarformules hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

 • Het doel is het opbouwen van een aanvullend pensioenkapitaal, de uitkering kan dan ook ten vroegste gebeuren wanneer u met (vervroegd) pensioen gaat.
 • U kunt tijdens uw loopbaan de producten wel gebruiken voor het financieren van een privé vastgoed.
 • U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een extra dekking bij overlijden of  arbeidsongeschiktheid.

Er zijn echter ook verschillen. We zetten voor u de kenmerken van elke formule op een rijtje en leggen uit welke combinaties mogelijk zijn.

1. VAPZ: Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de bekendste en populairste pensioenspaarformule voor zelfstandigen. Wie kan een VAPZ afsluiten en wat zijn de kenmerken?

 • Een VAPZ is mogelijk voor alle zelfstandigen.
 • De premies zijn aftrekbaar als sociale bijdrage. Hierdoor betaalt u minder belastingen en minder sociale bijdragen. In totaal kunt u tot 63% van uw VAPZ-premies recupereren.
 • Er is geen premietaks.
 • De eindbelasting gebeurt op basis van een fictieve rente.
 • Uw premie wordt belegd in tak 21 (gegarandeerd rendement).

Wist u dat? U kunt ook kiezen voor een Sociaal VAPZ. Die formule biedt een groter fiscaal voordeel  omdat u meer kunt sparen én uw pensioenkapitaal ligt op het einde van de rit 5% hoger. Bovendien is uw dekking uitgebreider: 10% van uw premie gaat naar een solidariteitsfonds. Zo bent u extra beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Uw P&V-adviseur vertelt u er graag meer over.

2. POZ: Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Sinds juni 2018 kunt u ook een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) afsluiten. Daarmee kunt u bovenop uw VAPZ, op een fiscaal voordelige manier, een extra pensioenkapitaal opbouwen.

 • Een POZ is mogelijk voor zelfstandigen zonder vennootschap.
 • U krijgt een belastingvermindering van 30% van de gestorte premies.
 • Er is een premietaks van 4,4%, de eindbelasting is 10%.
 • U kunt tak 21 (gegarandeerd rendement) en tak 23 (één of meerdere beleggingsfondsen) combineren.
 • De totale pensioenopbouw (wettelijk en aanvullend) mag tot 80% bedragen van uw referentie-inkomen. Deze berekening is niet eenvoudig, uw P&V-adviseur rekent graag voor uit wat dit voor u betekent.  

3. IPT: Individuele pensioentoezegging

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Top-Hat Plus Plan van P&V, spaart u niet zelf voor uw pensioen, dat doet uw vennootschap.

 • Een IPT is bestemd voor zelfstandigen met een vennootschap.
 • Uw vennootschap krijgt een belastingvermindering van 20 à 25% afhankelijk van het tarief in de vennootschapsbelasting.
 • De pensioenpremies die uw vennootschap betaalt, hebben geen invloed op uw personenbelasting.
 • De premietaks is 4,4%, de eindbelasting 10% of 16,5%.
 • U kunt tak 21 (gegarandeerd rendement) en tak 23 (één of meerdere beleggingsfondsen) combineren.
 • Hoeveel uw vennootschap voor u mag sparen is afhankelijk van de 80%-regel. Deze regel is behoorlijk complex. Uw P&V-adviseur kan u hierbij helpen.

4. Wat is de beste keuze?

U kunt ook twee pensioenspaarverzekeringen combineren:

 • Een VAPZ en een POZ (voor zelfstandigen zonder vennootschap)
 • een VAPZ en een IPT (voor zelfstandigen met vennootschap)

afhankelijk of u een vennootschap hebt of niet.

Hebt u een eenmanszaak? Dan kunt u zowel kiezen voor een VAPZ als voor een POZ.

Ons advies?

Kies in eerste instantie voor een VAPZ: het fiscaal voordeel is veel hoger dan bij een POZ. Bovendien betaalt u bij een VAPZ geen premietaks. Wij raden aan om de maximale premie in een VAPZ te sparen en door uw P&V-adviseur te laten uitrekenen hoeveel u nog extra kunt storten in een POZ.

Bent u een zelfstandige met een vennootschap? Dan kunt u zowel kiezen voor een VAPZ als voor een IPT.

In de meeste gevallen is een combinatie van beide formules de beste oplossing. Uw P&V-adviseur rekent graag voor u uit, welke formules voor u het meest geschikt zijn. Aarzel niet om hem te bellen voor een afspraak, hij beantwoordt graag al uw vragen.

Wat met het ‘gewoon’ pensioensparen?

Ook het ‘gewone’ pensioensparen kan voor u een manier zijn om nog meer te sparen voor uw aanvullend pensioen. En afhankelijk van uw hypothecair krediet is misschien ook het langetermijnsparen interessant om fiscaalvriendelijk te sparen voor uw aanvullend pensioen. In sommige gevallen kan dit zelfs interessanter zijn, dan de opbouw via de POZ.

U merkt het al. De juiste keuze maken rond de opbouw van een aanvullend pensioen is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Uw P&V-adviseur schoolt zich voortdurend bij zodat hij altijd op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen rond de opbouw van een aanvullend pensioen. Maak gebruik van zijn expertise en contacteer hem vandaag nog.

Nieuwe artikels