Zelfstandige of zaakvoerder van een kmo? Bescherm uw zaak met ons ruime verzekeringsaanbod!

Maak u klaar voor de uitdagingen van morgen met onze verzekeringsoplossingen voor zelfstandigen en kmo’s. Contacteer snel een P&V-adviseur en bepaal samen welke verzekeringen u echt nodig hebt voor uw zaak.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Oplossingen op maat van uw activiteiten en uitdagingen, met producten zoals BA Onderneming, BA Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing, BA Bestuurder en BA Beroep.

Zaak

Zaak

Een compleet verzekeringsaanbod voor uw bedrijfsgebouw en inhoud. Niet alleen een brandverzekering, maar ook machinebreuk en bedrijfsschade.

Personeel

Personeel

U hebt personeel in dienst? Bescherm uw medewerkers en hun gezin bij arbeidsongeschiktheid (of overlijden). Of laat ze een appeltje voor de dorst aanleggen voor hun pensioen.

Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen

Spaar met onze fiscaal voordelige formules voor uw pensioen als zelfstandige (VAPZ en POZ) of via uw vennootschap (IPT).

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Een minnelijke schikking treffen na een geschil? Bijstand nodig voor een rechtszaak? In deze gevallen komt een rechtsbijstandsverzekering goed van pas.

Gewaarborgd Inkomen

Gewaarborgd Inkomen

Bescherm uw inkomen en uw omzet of kosten bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Vraag nu vrijblijvend een offerte op maat

Maak kennis met onze verzekeringspacks

Sommige beroepen of activiteiten kunnen wat extra bescherming gebruiken. Daarom ontwikkelt P&V ook speciale verzekeringspakketten of ‘Packs’. Hierin zitten alle basisverzekeringen, die verder worden aangevuld met allerlei specifieke waarborgen, zonder bijkomende premie. Er is (nog) geen Pack voor uw zaak in ons gamma? Dan bezorgen onze adviseurs u met plezier een aanbod op maat.

Pack Horeca

Pack Horeca

Het Pack Horeca is speciaal ontwikkeld voor restaurants, brasseries, eetcafés en tearooms.

Meer info over dit Pack

Pack Bakker & Patissier

Pack Bakker & Patissier

Dit Pack biedt een antwoord op de verzekeringsbehoeften van bakkers, patissiers en chocolatiers

Meer info over dit Pack

Pack Slager & Charcutier

Pack Slager & Charcutier

Ons verzekeringspakket op maat van slagerijen en charcuteriezaken.  

Meer info over dit Pack

Pack Slager & Charcutier

Pack Kapper & Barbier

De geknipte verzekeringen voor kapsalons en barbershops.  

Meer info over dit Pack

Pack Tuinaannemer

Pack Tuinaannemer

De essentiële verzekeringen voor tuinaannemers in één pakket voor bescherming op maat.

Meer info over dit Pack

En als u nu eens al uw professionele verzekeringscontracten samenbracht in één pakket?

Met Ideal Bonus Plan, beschikt u over een transparante oplossing die optimaal tegemoetkomt aan uw behoefte, ook als die verandert.

Ontdek uw voordelen

Onze klanten schenken ons hun vertrouwen!

Geïntereseerd in ons verzekeringsaanbod voor professionals? 

Online agenda

Boek een afspraak in de agenda van een P&V-adviseur.

Maak een afspraak

Contacteer ons

Vraag om gecontacteerd te worden

Contacteer een adviseur

Uitsluitingen 

Let op: er zijn altijd zaken die niet zijn gedekt in deze verzekeringen. Lees daarom altijd uw algemene en bijzondere voorwaarden en bij twijfel: neem contact op met uw P&V-adviseur.

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de verzekering BA Onderneming (P&V Ideal Liability)

 • Algemene uitsluitingen: 
  • opzettelijk veroorzaakte schade.
  • schade als gevolg van grove schuld (zoals omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden).
  • schade door oorlog en terrorisme.
 • Uitgesloten in de BA Uitbating: 
  • schade die valt onder de toepassing van de verplichte verzekering BA voor motorrijtuigen.
  • uw contractuele aansprakelijkheid.
 • Uitgesloten in de BA Toevertrouwd Goed:
  • schade aan goederen van derden die u zijn toevertrouwd voor opslag, tentoonstelling, demonstratie, kweek, verkoop, vervoer of louter voor bewaarneming waarvan u huurder, leaser of gebruiker bent (behoudens de waarborg “BA schade aan werkinstrument”).
 • Uitgesloten in de BA Na levering / Na werken:
  • schade die uw producten of werken aanrichten omdat ze niet geschikt zijn voor de functie waarvoor ze bestemd zijn (gebrek aan performantie).
  • de zuiver immateriële schade.
 • Uitgesloten in de BA Beroep:
  • laattijdige uitvoering van een intellectuele dienst.
 • Uitgesloten in de Rechtsbijstand:
  • het verhaal tegen de aansprakelijke derde op een contractuele basis (behoudens bij samenloop van aansprakelijkheid).

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de brandverzekering (P&V Ideal Property)

 • De schade die al bestond vóór de aanvang van de betrokken waarborg.
 • De schade met opzet veroorzaakt door een verzekerde of waaraan hij medeplichtig is
 • De schade aan of door gebouwen die bouwvallig zijn of bestemd zijn voor afbraak 

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing van P&V

 • schade die niet voortvloeit uit een brand of een ontploffing
 • schade die u zelf oploopt

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de arbeidsongevallenverzekering P&V Ideal Accidents

 • Uitgesloten zoals voorzien in de wet van 10 april 1971 over arbeidsongevallen:
  • Ongevallen die niet voldoen aan de definitie van arbeidsongeval of arbeidswegongeval en ongevallen die met opzet veroorzaakt werden.
  • Beroepsziekten en andere aandoeningen die geen gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
  • Arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen wegens ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk.

Beperkingen 

De meeste waarborgen van bovenvermelde verzekeringen zijn begrensd. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om de dekkingsgrenzen in uw contract te kennen. En bij twijfel: raadpleeg uw P&V-adviseur

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal:

 • Behoudens voor lichamelijke schade, geldt er per schadegeval een vrijstelling tot beloop van het bedrag vermeld in de bijzondere of de algemene voorwaarden.
 • De dekking wordt verleend tot beloop van de verzekerde bedragen die vermeld zijn in de bijzondere en de algemene voorwaarden.
 • Het verzekerd limietbedrag geldt per schadegeval, maar voor de BA Na levering / Na werken en Beroepsaansprakelijkheid ook per verzekeringsjaar.

 

Wettelijke bepalingen

 • De contracten voor deze verzekeringen worden afgesloten voor een in de bijzondere voorwaarden bepaalde termijn en worden stilzwijgend verlengd. 
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • Al deze verzekeringen zijn onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekeringen af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiefiches van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekeringen beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de dienst Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.