Bereid uw pensioen voor en betaal minder belastingen


Uw wettelijk pensioen volstaat niet om uw levensstandaard te behouden als u met pensioen gaat. Begin daarom nu al te sparen voor een comfortabele oude dag. Bij P&V vindt u een pensioenspaarformule op uw maat. En u krijgt er een mooi belastingvoordeel bovenop.

P&V pensioensparen is een levensverzekering bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (Tak 21), EN/OF een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (Tak 23). Voor Tak 23 biedt P&V geen rendements- of kapitaalgarantie.

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Waarom kiezen voor Pensioensparen van P&V?

 • U bouwt een aanvullend pensioenkapitaal op met regelmatige stortingen, eventueel verhoogd met aanvullende stortingen.
 • U krijgt op uw stortingen een fiscaal voordeel van 25% of 30%, verhoogd met de gemeentebelasting, en op de gestorte premies betaalt u geen taksen.
 • Als u houdt van zekerheid, dan spaart u via een formule met gewaarborgde rentevoet.
 • Als u mikt op een hoger rendement, dan spaart u via een formule die is gekoppeld aan beleggingsfondsen of een combinatie van gewaarborgde rentevoet en beleggingsfondsen.
 • U past uw spaarformule aan aan uw persoonlijke situatie. 
 • U beschermt ook uw gezin met de optionele waarborgen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden. 

Waarom zou u eigenlijk zelf sparen voor uw pensioen?


Het moment dat u 65 wordt, lijkt misschien veraf. Toch is het verstandig om nu al vooruit te blikken. Want als u zich niet hebt voorbereid en afhankelijk bent van het wettelijk pensioen, is de kans groot dat u er bekaaid vanaf komt. Ontdek hoe dat zit in deze korte video.

Wat is mijn fiscaal voordeel?


Hoe groot uw belastingvoordeel is, hangt af van het gespaarde bedrag. U hebt verschillende mogelijkheden:

Maximaal 990 euro* sparen

Door maximaal 990 euro per jaar te sparen, krijgt u jaarlijks 30% (verhoogd met de gemeentebelasting) van het gestorte bedrag terug via uw belastingen.

voorbeeld: u spaart 990 euro en krijgt 297 euro terug via uw belastingen. Uw jaarlijkse nettobijdrage is 693 euro.

Het fiscale maximum van 1270 euro sparen

Door maximaal 1270 euro per jaar te storten krijgt u jaarlijks 25% (verhoogd met de gemeentebelasting) van het gestorte bedrag terug via uw belastingen. 

voorbeeld: u spaart 1 270 euro en krijgt 317,5 euro terug via uw belastingen. Uw jaarlijkse nettobijdrage is 952,5 euro. 

* De fiscale informatie is een samenvatting van de regels op basis van de huidige wettelijke bepalingen en officiële inlichtingen. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw tussenpersoon geeft u daarover graag meer toelichting op uw maat.

** Tip: als u meer wilt sparen dan het fiscale maximum van het Pensioensparen, dan zijn het Langetermijnsparen en Vrij Sparen van P&V goede opties.

Spaar- of beleggingsdoelstelling


Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

 

Tak 21

In Tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn de actuele intrestvoeten die van toepassing zijn voor contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in Tak 21 of in Tak 23 geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

 

Tak 23

In Tak 23 hebt u keuze uit een van de zeven fondsen* van onze partners. Gerangschikt van het meest defensief naar het meest dynamisch zijn dat:

 • P&V Money Market SRI Fund
 • P&V Stability Fund
 • P&V Balanced Low Fund
 • P&V FFG Global Flexible Fund
 • P&V Balanced Fund
 • P&V Dynamic Fund
 • P&V Dynamic Multi Fund

*Meer info vindt u op de fondsenpagina.

 

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van Tak 21 & Tak 23. Bij een combinatie moet minimaal 10% in één tak geïnvesteerd worden. 

 

Premie

De minimale premie is 25 €/storting. Indien u kiest voor tak21 in de formule 0% Is de minimale storting evenwel 500 EUR per jaar of 5.000 EUR als koopsom. Voor gedeeltelijke opnames of bijstortingen zijn er geen minimumbedragen.

looptijd

Het betreft een contract van bepaalde duur. De verplichte minimumlooptijd bedraagt 10 jaar, met 65 jaar als aanbevolen eindleeftijd van de verzekerde.

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

Fiscaliteit 

 

Premietaks

Vrijgesteld

Taxatie uitkering bij leven

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste) houdt de verzekeringsmaatschappij een gunstige anticipatieve taks van 8 % in op het opgebouwde kapitaal. De eventuele winstdeelname is vrijgesteld van deze belasting.

Bij afkoop vooraleer de anticipatieve taks werd ingehouden, bedraagt de belasting 33% (+ gemeentebelasting).

Taxatie uitkering bij overlijden

Op het kapitaal overlijden, exclusief eventuele winstdeelname,  bedraagf de belasting 8%, indien de anticipatieve taks nog niet werd ingehouden. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Kosten

 

Instapkosten

Max. 7% op elke premiestorting

 

Beheerskosten

Op Tak 21

 • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0,45%. 
 • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
  De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen.
  Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op Tak 23 een beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds

 

Uitstapkosten

5% met een minimum van 75 euro. De laatste 5 jaar van de overeenkomst dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum of indien de opname gebeurt na de wettelijke pensioenleeftijd en op voorwaarde dat het contract al minstens 10 voor zover er minimaal 5.000 EUR wordt opgevraagd en het restsaldo van de polis minimaal 5.000 EUR bedraagt.

Overdrachtskosten

Overdrachtskosten wanneer de gestorte sommen tussen de verschillende gedeelten worden overgedragen:

 • Overdracht van tak 23 naar tak 21 of tak23: Er wordt een vergoeding van 0,5% van de overgedragen reserve aangerekend. Wel geldt één gratis overdracht per kalenderjaar vanuit of binnen het tak 23-gedeelte.
 • Overdracht van tak 21 naar tak 23: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Indien het contract aanvullende waarborgen bevat, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven

Bij pensioensparen kan een fiscale afhouding van toepassing zijn bij een gedeeltelijke overdracht binnen een contract.

Meer informatie over de kosten vindt u in de Financiële infofiches.

 

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij sparen en beleggen?

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Optionele waarborgen  


Hoe voorzichtig of vooruitziend u ook bent, er kan altijd iets gebeuren. Een ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met inkomensverlies en kan de levensstandaard van uw gezin hypothekeren of de realisatie van uw projecten in gevaar brengen. Om u daartegen te beschermen, kan u uw pensioensparen uitbreiden met de volgende waarborgen:

 

Kapitaal overlijden

Wilt u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.

Bijvoorbeeld: u verzekert zich voor een kapitaal overlijden, waarbij u een kapitaal van 25.000 euro opbouwt. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

 

Ongevallenverzekering

(enkel bij periodieke premies)

Indien u, ten gevolge van een ongeval, overlijdt of 100% fysiologisch invalide wordt, keert P&V een door u gekozen bedrag uit aan uzelf of aan uw nabestaanden. 

 

Arbeidsongeschiktheid

(enkel bij periodieke premies)

P&V biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kan beide formules combineren.

 1. P&V betaalt de premie van uw niet-fiscaal spaarplan verder, zolang u arbeidsongeschikt bent.
 2. P&V betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kan werken. 

Voor beide formules kan u de eigenrisicotermijn zelf bepalen (90 d., 180 d. of 365 d.) De eigenrisicotermijn is de periode waarin er geen uitkering plaatsvindt.

Opgelet: wenst u de ongevallenverzekering of de dekking arbeidsongeschiktheid, dan moet u minimaal 20% van uw premie in tak21 investeren. 100% in tak23 investeren is dan niet mogelijk.  

 

 

De premies voor de aanvullende waarborgen ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheid zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Op de aanvullende waarborgen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. De uitgesloten risico’s worden toegelicht in de algemene voorwaarden.

Moet ik de hele tijd sparen?


U bouwt een aanvullend pensioen op via een pensioenspaarverzekering. Elke storting levert u een belastingvoordeel van 25% of 30% op, te vermeerderen met de gemeentebelasting. U hebt er dus alle belang bij om zoveel mogelijk te sparen.

Toch kunnen er momenten zijn waarop u minder financiële middelen hebt. U kunt dan uw spaarplan tijdelijk premievrij maken of stopzetten en later verder sparen of uw premie opnieuw fiscaal optimaliseren.

Tip: spaar het maximumbedrag vóór uw 55ste verjaardag. Als u daarna uw premie nog verhoogt, dan wordt de belasting geïnd op de tiende verjaardag van de verhoging en niet op uw 60 jaar, wat uiteraard nadelig is. Wordt de belasting geïnd op 60 jaar, dan spaart u beter verder. U behoudt in dat geval een belastingvoordeel en de premies die u dan stort, worden niet meer belast.

Pensioensparen of langetermijnsparen?

Beide systemen kunnen u een belastingvoordeel van 30% opleveren, te vermeerderen met de gemeentebelasting. Hoewel allebei interessant, zijn er toch enkele argumenten om eerst het maximumbedrag te sparen via pensioensparen en daarna pas te beginnen met langetermijnsparen.

Premietaks?

Bij pensioensparen is de premietaks 0%, bij langetermijnsparen 2%.

Eindbelasting?

De eindbelasting bij pensioensparen is 8%, bij langetermijnsparen is dat 10%. Eventuele winstdeelnames zijn belastingvrij. 

Belastbaar inkomen of beroepsinkomen?

Als u aan pensioensparen wilt doen, moet u een belastbaar inkomen hebben. Voor het langetermijnsparen telt alleen het belastbaar beroepsinkomen. Hebt u enkel roerende en/of onroerende inkomsten, dan kunt u wel een belastingvoordeel genieten met pensioensparen, maar niet met langetermijnsparen.

Combinatie met een hypothecair krediet?

Pensioensparen kunt u altijd combineren met de aftrek van uw hypothecair krediet. Voor langetermijnsparen is dat meestal niet mogelijk voor kredieten van vóór 2017

Fiscaal voordeel behouden na 65 jaar?


U kunt slechts tot en met het jaar waarin u 64 jaar wordt een belastingvoordeel een belastingvoordeel genieten op de stortingen in uw pensioensparen. Langetermijnsparen kan ook na 65 jaar nog een belastingvoordeel opleveren. Wel op voorwaarde dat uw beroepsinkomen, bijvoorbeeld uw wettelijk pensioen, hoog genoeg is en u uw contract start vóór uw 65ste verjaardag.

Mag ik meerdere pensioenspaarplannen hebben?

U mag bij eenzelfde maatschappij slechts in één pensioenspaarplan sparen, maar er is geen beperking op het aantal pensioenspaarplannen gespreid over verschillende ondernemingen. In eenzelfde jaar kunt u wel maar voor één pensioenspaarplan een belastingvoordeel krijgen. Het heeft dus geen zin om in meerdere plannen te sparen in hetzelfde jaar. Mocht dat toch zo zijn, vermeld dan in uw aangifte het contract waarin u het meeste hebt gespaard.

Tip: als u spaart in een (dynamisch) pensioenspaarfonds van tak 23, kunt u overwegen om bijvoorbeeld rond uw 55ste over te schakelen naar een pensioenspaarverzekering met gewaarborgd rendement (tak 21). De premies die u de laatste jaren stort en het opgebouwde kapitaal zijn dan niet meer gevoelig voor beursschommelingen, die vooral op korte termijn uw rendement negatief kunnen beïnvloeden.

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Nieuwe blogartikels

Wettelijke vermeldingen
 

 • Pensioensparen is een contract van een bepaalde duur. De looptijd is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de financiële infofiches van dit product, het beheersreglement en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
 • o    e-mail: klacht@pv.be.
 • o    post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.