Wat is een BA-verzekering auto (burgerlijke aansprakelijkheid)?

Bij een ongeval dekt de BA-autoverzekering de schade aan derden wanneer u (of uw passagier) daarvoor aansprakelijk bent. Vandaar de naam BA of burgerlijke aansprakelijkheid. Als u een ongeval veroorzaakt met uw auto, vergoedt uw verzekeraar dus de tegenpartij. Deze verzekering is wettelijk verplicht. Zonder mag uw wagen de openbare weg niet op.

Waarom is de BA-auto een verplichte autoverzekering?

Als u een auto-ongeval veroorzaakt, kunnen de financiële gevolgen bijzonder hoog oplopen. Soms tot honderdduizenden euro. Met deze verzekering hoeft u niet zelf voor die kosten op te draaien.

Zijn alle BA-autoverzekeringen dezelfde?

De overheid voorziet een wettelijk standaardcontract met minimumvoorwaarden waaraan alle verzekeraars moeten voldoen. Maar toch bestaan er soms verschillen. Zo kunnen ze extra’s bevatten, bijvoorbeeld een vervangwagen na een ongeval.

Wat dekt de BA-autoverzekering wel en wat niet?

Hieronder vindt u een overzicht van wat de BA-autoverzekering wel en niet vergoedt als u een ongeval met uw wagen veroorzaakt.

Type waarborg

Vergoed?

Schade aan tegenpartij: auto, gebouw, openbare weg…

Ja

Schade aan uw auto

Nee, daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig

Schade aan goederen in uw auto

Nee, uitgezonderd de bagage en kledij van uw passagiers

Lichamelijke letsels tegenpartij

Ja

Lichamelijke letsels van uw passagiers

Ja, zij worden ook als ‘derde’ beschouwd

Uw eigen lichamelijke letsels

Nee, daarvoor hebt u een bestuurdersverzekering nodig

Bijstand na ongeval

Bij sommige BA-autoverzekeringen

Pechbijstand

Nee

Rechtsbijstand

Nee

 

 Wist u dat u bij P&V recht hebt op een vervangwagen als uw wagen onbruikbaar is na een ongeval? Bereken hier uw autopremie online.

Vergoedt de BA-autoverzekering altijd alle schade die ik veroorzaak met mijn wagen?

Deze verzekering vergoedt enkel schade waarvoor de bestuurder of een passagier van uw wagen aansprakelijk is. Als u geen fout hebt gemaakt, en u dus ook niet aansprakelijk bent, komt deze verzekering niet tussen.

Als u bijvoorbeeld door een hartaderbreuk de controle verloor en tegen een huis reed, kon u dat onmogelijk voorkomen. De eigenaars van het huis, waartegen u bent gereden, zullen dus niet terecht kunnen bij uw verzekering, maar wel bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Dit fonds zal de schade in uw plaats vergoeden.

Wie moet de BA-autoverzekering afsluiten?

De eigenaar van de auto moet ervoor zorgen dat zijn auto verzekerd is. In theorie kan iemand anders de verzekering afsluiten. Toch is het raadzaam om als eigenaar zelf de autoverzekering af te sluiten. Zo bent u zeker dat de premie voor de verzekering op tijd betaald wordt en dat uw wagen goed verzekerd is. Belangrijk, want wie zonder verzekering rijdt, kan veroordeeld worden tot een boete en een gevangenisstraf, en zijn rijbewijs kan worden ingetrokken.

Voor welke voertuigen moet ik wel of niet een BA-autoverzekering nemen?

Elk voertuig dat door een mechanische kracht kan voortbewegen op de openbare weg, moet een aparte BA-autoverzekering hebben. Een overzicht.

Voertuig

Verplicht?

Auto

Ja

Oldtimer

Ja

Bromfiets

Ja

Motorfiets

Ja

Lichte vrachtwagen

Ja

Kampeerauto

Ja

Vrachtwagen

Ja

Autobus

Ja

Aanhangwagens en caravans

Ja, maar tot 500 kg en soms tot 750 kg al verzekerd door BA-autoverzekering van het trekkend voertuig. Vanaf 750 kg aparte BA-verzekering nodig.

Fiets

Neen, maar een BA Familiale verzekering is aangewezen.

Elektrisch golfkarretje

Ja

Elektrische rolstoel

Ja

In welke landen ben ik gedekt door mijn BA-autoverzekering?

Op uw groene kaart (uw verzekeringsbewijs) staat in welke landen uw autoverzekering geldig is. Concreet bent u als Belg minstens verzekerd in alle 28 deelstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Vaak zijn daar ook Zwitserland, Tunesië en Turkije bij. Controleer in ieder geval uw groene kaart als u op reis gaat.

Als het land van uw bestemming doorstreept is, kunt u een tijdelijke uitbreiding vragen aan uw verzekeraar. In theorie kunt u aan de grens ook een zogenaamde grensverzekering afsluiten. Maar u loopt het risico dat de plaatselijke wetgever een minder ruime verzekering voorziet, waardoor u een deel van de schade van de tegenpartij zelf zal moeten betalen.

Wie is er gedekt voor de schade die hij veroorzaakt?

De BA-autoverzekering dekt de aansprakelijkheid van:

 • de eigenaar van de auto;
 • de persoon die de verzekering heeft afgesloten;
 • de bestuurder die de auto leent;
 • de passagiers;
 • de werkgever als de bestuurder de auto gebruikt voor zijn werk.

Als uw auto gestolen wordt, en de dief veroorzaakt een ongeval, is de aansprakelijkheid van de dief niet verzekerd. Uiteraard bent u zelf ook niet aansprakelijk, al moet u natuurlijk wel de diefstal aangeven bij de politie. Slachtoffers van het ongeval kunnen voor een schadevergoeding aankloppen bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Hoeveel vergoedt de BA-autoverzekering?

Een BA-autoverzekering vergoedt de schade die een derde heeft opgelopen. Voor materiële schade mag een verzekeringsmaatschappij daar een maximum op zetten, maar die vergoedingsgrens bedraagt minstens 100 miljoen euro. Voor lichamelijke schade is er nooit een vergoedingsgrens: Belgische BA-autoverzekeringen vergoeden alle lichamelijke schade.

Wanneer kan de verzekeraar zijn geld (deels) terugeisen?

In sommige situaties kan de verzekeraar inderdaad verhaal uitoefenen. Dat betekent dat hij de vergoeding die hij aan de slachtoffers heeft betaald, van u kan terugeisen. Hieronder enkele voorbeelden waarin de verzekeringsmaatschappij volledig of beperkt verhaal kan uitoefenen.

Wanneer heeft de verzekeraar een volledig verhaalsrecht?

Bij volledig verhaalsrecht kan de verzekeraar de volledige schadevergoeding bij u terugvorderen.

 • U veroorzaakt opzettelijk een ongeval.

U rijdt bijvoorbeeld met opzet tegen een voetganger. Maar als u door het rood licht reed en een fietser aanreed die u niet zag aankomen, is er geen verhaalsrecht. Want in dat geval gebeurde de aanrijding niet met opzet.

 • U verzwijgt dat uw 18-jarige zoon regelmatig met uw auto rijdt en hij veroorzaakt een ongeval.

Als uw wagen regelmatig bestuurd wordt door een jonge chauffeur, moet u dat laten weten aan uw verzekeraar. Als u dit niet doet, is dat een opzettelijke verzwijging.

Wanneer heeft de verzekeraar een beperkt verhaalsrecht?

Bij beperkt verhaalsrecht kan de verzekeraar slechts een gedeelte van de schadevergoeding van u terugeisen. Dat wordt beperkt tot de netto-uitgaven: de vergoeding plus de gerechtelijke kosten en interesten.

 • U bent dronken en veroorzaakt een ongeval.

Uw verzekeraar heeft beperkt verhaalsrecht als het verband tussen uw dronkenschap en het ongeval bewezen is.

 • U voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen om een voertuig te besturen.

Bijvoorbeeld als u met uw auto een ongeval veroorzaakt, hoewel uw rijbewijs ingetrokken is. Of u houdt zich niet aan de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs.

 • U vervoert te veel personen in uw wagen of op een niet voorziene plaats zoals in de koffer of caravan.
   
 • U geeft het schadegeval te laat aan.

De meeste polissen vermelden een maximale termijn van acht dagen, maar uiteraard doet u dat het beste zo snel mogelijk.

 • U neemt deel aan een niet-georganiseerde snelheidswedstrijd op de openbare weg.
   
 • U betaalt uw premie niet.

Betaalt u uw premie niet, dan ontvangt u een aangetekend schrijven van uw verzekeraar. Daarna hebt u vijftien dagen om u in orde te stellen. Doet u dat niet, dan worden de waarborgen geschorst en heeft uw verzekeraar beperkt verhaalsrecht als u een ongeval veroorzaakt. Bij niet betaling van de premie kan de verzekeraar ook uw contract opzeggen. Na de opzegging hoeft de verzekeraar niet meer te vergoeden. Het slachtoffer krijgt dan een vergoeding van het waarborgfonds dat de uitbetaalde vergoeding volledig van u zal terugeisen.

Bij een beperkt verhaalsrecht is wat u zelf moet betalen, afhankelijk van de grootte van de schadevergoeding.

Grootte schadevergoeding

U betaalt zelf

Van 0 tot en met 10.411,53 euro

De volledige som

Tussen 10.411,53 en 61.995,38 euro

De helft van de schadevergoeding, met een minimum van 10.411,53 euro

Meer dan 61.995,38 euro

30.986,69 euro

 

Wist u dat u bij P&V Verzekeringen recht hebt op een vervangwagen als uw wagen onbruikbaar is na een ongeval? 

Bereken uw premie

BA Auto bij P&V:

 • 5% korting bij minder dan 10.000 km per jaar
 • BOB-waarborg inbegrepen
 • Meteen bijstand na ongeval, 24/7
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren