Auto-ongeval woon-werkverkeer: welke verzekering?

 

Wanneer is een verkeersongeval een arbeidsongeval?

Een arbeidsongevallenverzekeraar komt tussen bij arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (op de weg tussen uw woonplaats en het werk of tijdens verplaatsingen voor het werk, bijvoorbeeld om te gaan eten tijdens de middagpauze).

Arbeidsongevallen zijn ongevallen die gebeuren op de werkplek, tijdens de uitoefening van uw functie. Arbeidswegongevallen zijn ongevallen die gebeuren op de normale weg tussen uw woonplaats en uw werk. De normale weg is niet noodzakelijk het kortste traject tussen uw woning en uw werk. Ook een omweg langs de bakker of de school van uw kinderen kan. Het traject wordt gezien als normale weg als de onderbreking kort is en een geldige reden heeft.

 

Wat moet ik doen bij een verkeersongeval op weg naar en van het werk?

Als u dringende medische hulp kreeg: bewaar alle medische attesten, maak een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en maak een overzicht van alle kosten.

Neem daarna zo snel mogelijk contact op met uw werkgever en vraagt hem om aangifte te doen bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar. Indien uw werkgever dat weigert, kunt u contact opnemen met Fedris. In de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis kunt u lezen hoeveel tijd u en uw werkgever hebben om het arbeidsongeval aan te geven. Bij P&V Verzekeringen is dat 8 dagen, en bij een dodelijk ongeval 24 uur. Als u over een medisch getuigschrift beschikt, voegt u dat attest bij de aangifte. De maatschappij heeft het recht op toezicht op de behandeling en kan een arts aanstellen die het medisch dossier zal opvolgen.

 

Wat vergoedt de arbeidsongevallenverzekering bij een ongeval woon-werkverkeer?

Bij een verkeersongeval op weg naar of van het werk dekt de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever uw lichamelijke schade als gevolg van het ongeval. Ze voorziet in een schadevergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en komt ook tussen in geval van overlijden (zie onderstaande tabel voor meer details). De materiële schade aan uw auto en de schade aan de tegenpartij komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de arbeidsongevallenverzekering.

Voor de overige schade hangt het ervan af of u al dan niet aansprakelijk bent voor het ongeval.

Voor de materiële en lichamelijke schade die u aan een tegenpartij hebt veroorzaakt, doet u een beroep op uw eigen BA-autoverzekering.

Voor de schade aan uw eigen wagen, kunt u in de eerste plaats terecht bij uw omniumverzekering om de schade aan uw auto vergoeden. Zonder omniumverzekering moet u aankloppen bij de BA-autoverzekering van de tegenpartij, als die aansprakelijk is. Uw waarborg Rechtsbijstand kan u helpen om uw rechten te verdedigen. Als u geen omniumverzekering heeft, en er bovendien geen aansprakelijke tegenpartij is, zijn alle herstelkosten voor uw eigen rekening.

Was het geen arbeidsongeval en hebt u een bestuurdersverzekering, dan krijgt u een vergoeding voor uw lichamelijke schade als bestuurder.

Deze tabel vat samen welke verzekering wanneer tussenkomt:

 

U bent aansprakelijk

Tegenpartij is aansprakelijk

Schade tegenpartij

Uw BA-autoverzekering

Omnium tegenpartij

Eigen materiële schade

Omniumverzekering

BA-autoverzekering tegenpartij

Uw lichamelijke schade (arbeidsongeval)

Arbeidsongevallenverzekering (voor medische kosten: terugbetaling conform riziv-barema), eventueel aanvullend bestuurdersverzekering voor wat de arbeidsongevallenverzekeraar niet vergoedt.

Arbeidsongevallenverzekering (voor medische kosten: terugbetaling conform riziv-barema), eventueel aanvullend bestuurdersverzekering voor wat de arbeidsongevallenverzekeraar niet vergoedt.

Uw lichamelijke schade (geen arbeidsongeval)

- Bestuurdersverzekering, geen arbeidsongevallenverzekering.

- Zonder bestuurdersverzekering, enkel tussenkomst ziekenfonds.

- Bestuurdersverzekering, geen arbeidsongevallenverzekering.

- Zonder bestuurdersverzekering, tussenkomst ziekenfonds en BA-autoverzekering tegenpartij.

 

Hoe vergoedt de arbeidsongevallenverzekering bij een verkeersongeval?

Zowel uw lichamelijke schade, medische kosten, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid als een overlijden zal (zullen) vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Een overzicht:

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Dagvergoeding = 90% van gemiddeld dagbedrag basisloon

Medische kosten, ziekenhuisfacturen, doktersrekeningen, apothekersnota's, kinesitherapie … conform het riziv-barema en op basis van originele documenten

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Jaarlijkse vergoeding die rekening houdt met de graad van ongeschiktheid

Bij overlijden

Begrafeniskosten: 30 x het gemiddelde dagloon.

Lijfrente voor echtgenoot of samenwonende partner (voorwaarde: notariële akte): 30% van basisloon

Tijdelijke rente voor kinderen: 15 of 20% van basisloon, tot 18 jaar of zolang ze recht hebben op kinderbijslag (tot maximum 25 jaar)

Tijdelijke rente ook mogelijk voor ouders, kleinkinderen, broers, zusters, mits voldaan aan specifieke voorwaarden. Zie daarvoor de algemene voorwaarden van de arbeidsongevallenverzekering

Meer informatie over de vergoedingen van de arbeidsongevallenverzekering vindt u op de website van Fedris.

Ter info: bij een arbeidsongeval komt het ziekenfonds niet als eerste tussen. U moet dus alle originele documenten rechtstreeks sturen naar uw arbeidsongevallenverzekeraar.

 

Speelt het een rol of het verkeersongeval gebeurde met een bedrijfswagen?

Nee. Het is enkel belangrijk of het om een professionele verplaatsing ging, of dat u de bedrijfswagen in uw vrije tijd gebruikte. Bij een professioneel ongeval, dus bij woon-werkverkeer of een verplaatsing in opdracht van uw werk, vergoedt de arbeidsongevallenverzekering uw lichamelijke letsels. Bij privégebruik kunt u voor uw lichamelijke schade terecht bij uw bestuurdersverzekering, als u die hebt afgesloten.

Sommige werkgevers sluiten ook een ongevallenverzekering af voor hun medewerkers met een bedrijfswagen. In dat geval is uw lichamelijke schade ook bij privéverplaatsingen verzekerd door uw werkgever.

Veelgestelde vragen over Autoverzekering